Första sidan

 • Hebr 10:27-31

  Vi startar nu en ny tid av ingahopplösa.com som under några år gått igenom en andlig fas och legat vilande - till att nu tala om synd, rättfärdighet och dom i de accepterade kristna leden. Att den Guds Ord-centrerade gudstjänsten har fått träda in i bakgrunden för en självupphöjande, självcentrerad kristendom är helt klart.

  (Undervisning )   

 • Vad sa Lewi Petrhus om den sista tiden?

  Ur Brytningstider Segertider

  Det finns en grupp kristna. De genomskådar de fruktlösa mänskliga försöken och inser att dess ledare leder dem allt längre bort från andlig väckelse. Det är de som lever ett verkligt trosliv och har förtroende för bönens och Ordets makt. Det är dessa som i kyrkorna världen över dras tillsammans i grupper till bön och bibelläsning.

  Detta är vad som alltid skett i begynnelsen till ett stort uppvaknande. Så var det i de stora väckelsernas begynnelse i Sverige  på 1800-talet och så var det under de år som närmast föregick pingstväckelsen frambrytande i Skandinavien. Det var enskilda personer inom de existerande församlingarna som hade längtan efter en djupare upplevelse av sin kristendom.

  Det började i allmänhet med att en sökte sig fram till ett rikare böneliv. Därvid kontaktade han eller hon bekanta som hade samma längtan och så uppstod bönegrupper. Dessa grupper kom så gott som aldrig till stånd genom församlingens åtgörande.

  Det skedde spontant på personligt initiativ. Som regel mötte detta motstånd från församlingens sida. Jag känner fall där man stängde kyrkornas lokaler för dessa bönemöten.

  (Undervisning )   

 • GUDS ORD TILL PINGSTRÖRELSEN I SVERIGE.

  Innan du läser detta så kom ihåg att det är ett profetiskt budskap. Det är heller ingen hemlighet att alla i Pingst FFS ledning redan har läst det här. Sven - Erik Sköld som gav denna profetia skrev på 90 talet en bok som heter "Ofredstider".

  (Undervisning )