Första sidan

 • En ny reformation

  Saxat från BibelFokus.se Skrivet av Lennart - 1 juli, 2012 - 09:4

  Inledning

  Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. (Jesaja 1:18)

  Det kan inte undgå någon pånyttfödd kristen i Sverige att kristenheten i vårt land har allvarliga problem. Ytligt betraktat kan man se det på de sjunkande medlemstalen i våra olika församlingar, de alltfler nedlagda kapellen, våra ekonomiska problem, etc, men de verkliga problemen ligger mycket djupare än så och utgörs framför allt av en alltmer förytligad och samhällsanpassad kristendom, färgad av det postmoderna samhällets krav på att Sanningen – om Gud (kanske hellre det gudomliga), människan och deras förhållande till varandra – skall betraktas som relativ, dvs upp till var och en att bestämma.

  (Undervisning )   

 • Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna

  Saxat från BibelFokus.se

  Jag har fått ta del av innehållet ifrån den frågestund som hölls med Ulf Ekman i Livets Ord (LO) i Huskvarna 081203. Där skulle Ekman ge svar på frågor om hans och LO:s närmande till katolicismen, frågor som ställdes av en bekymrad församlingsskara. Det jag redovisar här är bara ett sammandrag av frågorna och vad Ulf Ekman svarade. Alla citat av Ekman är i blå text för enkelhetens skull.

  (Undervisning )   

 • Några tankar om den yttersta domen

  Saxat från BibelFokus.se

  Det händer då och då att vi till BibelFokus får in frågor om den yttersta domen. Många är bekymrade över vad som skall hända med dem själva i den dom som de läst om i Bibeln. Andra är bekymrade över hur det skall gå för nära och kära som inte är troende. Eftersom jag svarat privat på sådana frågor ett antal gånger nu, känner jag att jag här vill dela några tankar om domen och de bibelställen som jag brukar peka på. Det här är ingalunda någon teologisk djupdykning i ämnet, för sådana vill jag rekommendera Sven Reichmanns böcker. Det här är bara mina reflektioner vilka jag ändå hoppas kan vara till vägledning och tröst för en del.

  (Undervisning )   

 • Jesus Kristus tog avstånd i från ekumenik med falska lärare!

  Bibeln ger mycket bestämda föreskrifter, både när det gäller vem vi har gemenskap med och vem vi samarbetar med i hans verk. Gud vill inte att människor ska vinnas (eller att andra saker ska uppnås) med hjälp av hans fiender. Han behöver inte samverkan med katoliker och teologiskt liberala kristna eller världen. Han manar sitt folk till att verka oberoende av alla falska lärare, och bara vara beroende av hans väldiga makt.

  (Undervisning )   

 • Många skall säga till mig på den dagen.........

  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre,… Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig ni laglösa!(Matt. 7:22-23).

  Jesus Kristus gör klart för oss att vi har ovanstående fruktansvärda scenario på gång. Människor kommer att få höra dessa ord från honom. Det är verkligheten. Människor som ”trodde” på honom, många som var trogna kyrkobesökare vecka efter vecka, år ut och år in. Dom hade ett sken av gudsfruktan, men tillät inte Jesus vara Herre i deras liv, så att han var Vägen för dem under vandringen på jorden. De ville själva vara herrar i sina liv.

  (Undervisning )   

 • Många församlingar kan inte urskilja levande vatten från dödligt sataniskt gift.

  Vi har just nu i Sverige den mest bibliskt likgiltiga församlingen i historien. Laodikeia var brinnande i jämförelse med dagens församlingar. Vi är därför i sämre läge än den mest avfälliga församling genom tiderna och ingen reagerar! Skrämmande? Det borde vara det! Människorna har nu förlorar förmågan att urskilja det sanna från det falska och vet inte ens om det! Framgångs förkunnarna höjer de blindas självförtroende till skyarna och Kilpatrick och Hill får dem att skaka, yla och ragla runt altaret i mötet med de ockulta andarna som är verksamma i Brownsville. Den Guds Ord-centrerade gudstjänsten har fått träda i bakgrunden för en självupphöjande, självcentrerad ”Hallå-kolla-in-vad-som-händer-med-mig” typ av kristendom.

  (Undervisning )   

 • Skriva i tungor? Suck! Skall eländet aldrig sluta?

  Dessa köttsliga förvirrade jultomtar som tror att Andefyllda kristna går på vad som helst av clowners påhittade fantasifoster. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta över dessa helt makalösa herrar.

  Om du nu skulle vara drabbad av sådan förkunnelse som klart strider mot Guds Ord, kan jag tala om för dig att du inte alls behöver vara någon religiös villolärare eller bortkastad från Guds ansikte. Lämna istället sådana sammanhang omgående. Jesus Kristus vill ge den frihet, nåd och förlåtelse Han alltid är villig att ge till dem som ser sin synd och vill vända om. Ta hjälp utifrån om du behöver det. För efter lång tid under karismatiska empatilösa galningar tror jag att du behöver hjälp av ärliga sanna ödmjuka kristna som älskar Jesus Kristus över allt annat!

  (Undervisning )   

 • Satan var den förste framgångsteologen!

  De falska ledarna i Sverige som Ulf Ekman, Linda Bergling, Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och den allians de samarbetar med samt villolärare som Rodney Howard-Browne, John Arnott, Benny Hinn, Steve Hill, Morris Cerullo, Jeff Garvin, Bill Johnson, Kenneth Copeland är domen från Gud som Han har sänt och tillåter för att de som älskar orättfärdighet och sin själviskhet skall fortsätta hänge sig åt vad deras hjärtan har begär till.

  2 Tim 3:5 ”De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

  De älskar styrka, kraft, religiös pompa och ståt och allt vad världen har att erbjuda inte minst pengar och lyx. Därför undervisar dessa skådespelare gärna inte om vad som står i 2 Kor 12:9-10 "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark”.

  (Undervisning )   

 • Låt mig få säga ett sanningens ord!

  Jag har inget att förlora genom att säga det jag upplever vara Guds vrede och syn på läget i kristenheten i dag och då främst när det gäller Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och den allians de samarbetar med. Snarare så känner jag mig lättad och fri av att få säga ett sanningens ord som länge varit verksamt i mitt hjärta. Jag dömer ut ledare, javisst! Men jag vore en dåre om jag höll tyst med det Herren visat mig. Jag har inga dolda behov av att felaktigt trycka till eller skada någon människa. Framförallt så vågar jag inte släta över den villfarelse som Herren lagt på mig att peka ut. Den skall blottläggas öppet och utan förskönande skall den dömas och ropas ut från taken så att bärarna av den blir synlig för hela Kristi kropp. Förmaningarnas tid om bättring och omvändelse till att söka vägledning och förkrosselse inför den levande Guden Herren Jesus Kristus och samtidigt bedja Kristi kropp om förlåtelse för sin grova synd är förbi. Förhärdelsen och förblindelsen står Herren för och kan inte bedjas bort. Nu återstår bara en väntan på domen. Herren är rättfärdig därför blir också domen rättfärdig.         

  Linda Bergling "Arken" säger i tidningen Dagen så här om den antikristliga ekumeniken som nu breder ut sig i Sverige: Den enhet som redan finns kan vi inte stöta ifrån oss på grund av samfundsväsende, kontrollbehov eller lärofrågor. Verklig ekumenik är inte att ha samma lära, likadant gudstjänstfirande, likadan kyrkoorganisation, att böja sig under samma auktoriteter, ha liknande moraluppfattningar eller samma visioner. Slut citat

  Med dessa ord har Arken och Linda Bergling öppet visat att de nu är ett med den falska ekumeniken och dess antikristliga budskap. Jag är mycket förvånad över att medlemmar som stöder Arken och dess förkunnelse är så otroligt blinda

  (Undervisning )   

 • Angående sjukdom och Paulus törntagg

  Innan vi går in på hur Gud agerar när det gäller sjukdom (psykisk eller kroppslig) så skall vi först se på hur vår kropp fungerar i denna världen. En kristen som är fylld med den helige Ande och älskar Jesus eller ett världens barn som inte känner Honom lever båda under denna tidens förgängelse. Ingen kan väl förneka att vi kristna påverkas av lågkonjunktur arbetslöshet eller kanske influensan när den slår till. Livets svängningar kan vara både hårda och många.

  Att sjukdom sorg och ångest kan komma över den människas själ och kropp som hängivet lever och praktiserar synden är inget att förvåna sig över. Så är det i denna världen och i Guds församling. Det handlar om sådd och skörd. Jag har träffat kristna som avfallit och blivit smittade av HIV på grund av sitt lössläppta sexuella liv. Jag har träffat kristna som fallit av vägen och knarkat till sig skrumplever och andra sjukdomar. Här beror sjukdomarna till stor del på att de har varit överlåtna och hängivna synd och orenhet. Gud har inte gett dem dessa nedbrytande och dödande sjukdomar utan det var deras kärlek till perverterad sex och drogmissbruk. Vi har med andra ord ett vist ansvar hur vi lever här i denna världen.

  (Undervisning )