Första sidan

 • Barnaskapet hos Gud

  Sann kristen tro handlar likt livet i Edens lustgård (före syndafallet) istället om att leva i en barnaskapsrelation till Gud Fadern. Ett sådant liv innebär en förtröstan på Guds kärleksfulla omsorg. Barnaskapet ser inte till vad man själv är och förmår utan ser till vem Gud är och vad han förmår.

  (Undervisning )   

 • Jesus - sann Gud och sann människa

  Allra först vill jag säga att du bör skaffa dig en god Bibelöversättning innan du kan göra ett bra studium i den här frågan. Jag rekommenderar Svenska Folkbibeln eftersom den är betydligt mer grundtexttrogen än både 1917-års Bibel och Bibel 2000 (och NT81). Reformationsbibelns NT är kanske ännu bättre i flera avseenden.

  (Undervisning )   

 • Lite om mig själv...ett före detta Jehovas Vittne!

  Det har sagts ofta, men det förtjänar att upprepas: det finns bara två typer av trossystem i världen, de som säger "Gör" och den andra som säger "Klart". De som litar på sina egna verk säger "gör". "Gör detta och detta och inte göra detta och detta". Detta är vad jag kallar religion. Men det är inte ett trossystem av lagar Bibeln lär ut. Bibeln säger att det inte handlar om vad vi "gör" utan om vad Han har gjort.

  (Vittnesbörd )   

 • Predikanterna är kalla. Därför, ”Herre, sänd Eld!”.

  Om vi kunde se med Guds ögon när han ser in i den moderna församlingen, vilken är full av sina amen, sina hallelujarop, körer, utläggningar och bibliska budskap – smetat som ett ytlager över ett folk som kämpar inombords med misslyckanden och avighet – då skulle vi upptäcka ett töcken av ytlighet och religiös fernissa.

  (Undervisning )   

 • Kom ner från korset!

  Kom ner från korset. Fräls oss från korset så att vi får vara i fred för att syssla med vårt. Den människa som låter sig hänföras och bindas till det jordiska gör sig samtidigt otillgänglig for Guds visdom och formas till fiende till korset.

  (Undervisning )   

 • Måste jag lämna allt?

  Om någon hade påstått att den tid skulle komma när en grupp evangeliskt kristna skulle förorda en frälsning utan omvändelse, utan en förändring av beteendet eller livsstilen, utan ett verkligt erkännande av Kristi herravälde och auktoritet, utan ståndaktighet i tron, utan lärjungaskap, och en frälsning som inte nödvändigtvis resulterar i lydnad och gärningar, och med en pånyttfödelse som inte nödvändigtvis förändrar ens liv, skulle de flesta troende som levde för några årtionden sedan ha  ansett att detta var en fullständig omöjlighet. Men tro det eller ej, den tiden är här. ” (Richard P. Belcher)

  (Undervisning )   

 • Vad får dig tro att du är kristen?

  Provocerande titel? Kanske det, men under åren har jag mött så mycket okunskap, så mycket naivitet, så mycket dumheter angående vem som är kristen, att jag måste få reagera. Vad jag skulle önska är att du och jag kollar upp den grund vi menar oss stå på när det gäller vårt förhållande till himmelens Gud. Som aposteln Paulus säger i 2 Kor.

  (Undervisning )   

 • Guds Vrede

  Det betydelsefulla med att studera Guds egenskaper är att vi kan se helheten i den bibliska bilden av Gud. Alla Guds egenskaper hänger samman och de påverkar varandra. Om vi riktigt har förstått Guds helighet så ska vi se att Guds vrede mot synden är oundviklig. Guds vrede är en produkt av Guds helighet på samma sätt som likgiltighet för synd är en produkt av ogudaktighet.

  (Undervisning )   

 • Anonyma alkoholister har en New age inspirerad förkunnelse!

  Först så måste jag förklara varför jag upplever och påstår att anonyma alkoholister har en New age inspirerad och därmed en stark antikristlig framtoning i häftet ”de tolv stegen”. Antikristlig verksamhet är när man vägrar erkänna Jesu försoningsoffer och därmed korsets betydelse. Människans enda väg till frälsning går via korset och det blod Jesus gav för världens synd. För att sedan bli född på nytt och ta emot den helige Ande i sitt liv.

  Detta förkunnas inte inom anonyma alkoholisters träffar eller andra sammankomster. Man beblandar kristendom med egna stadgar och New age tankegångar – att alla vägar går till gud och frälsning genom den gud eller de gudar man vill använda sig av. Enligt sund kristen tro är detta en ren villolära som aldrig kan leda till befrielse och ett varaktigt helande från sjukdomen alkoholismen.

  (Undervisning )   

 • Vad innebär det sanna evangeliet?

  2 Kor 11:4 talar om en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Sekter som mormonerna och Jehovas vittnen har ett annat evangelium likaså trosrörelsen. Men vad är det sanna evangeliet? Det som Paulus inte skämdes för eftersom det var Guds kraft till frälsning (Rom 1:16). Evangelium är inte det som Jesus sade, utan det Han gjorde.

  (Undervisning )