Första sidan

 • Katolska kyrkans falska teologi

  Maria tex var en syndare som du och jag, och behövde själv en Frälsare. Det säger hon själv i Lukas 1:46-47 "Då sade Maria: Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare."

  (Undervisning )   

 • Vad sa Lewi Petrhus om den sista tiden?

  Ur Brytningstider Segertider

  Det finns en grupp kristna. De genomskådar de fruktlösa mänskliga försöken och inser att dess ledare leder dem allt längre bort från andlig väckelse. Det är de som lever ett verkligt trosliv och har förtroende för bönens och Ordets makt. Det är dessa som i kyrkorna världen över dras tillsammans i grupper till bön och bibelläsning.

  Detta är vad som alltid skett i begynnelsen till ett stort uppvaknande. Så var det i de stora väckelsernas begynnelse i Sverige  på 1800-talet och så var det under de år som närmast föregick pingstväckelsen frambrytande i Skandinavien. Det var enskilda personer inom de existerande församlingarna som hade längtan efter en djupare upplevelse av sin kristendom.

  Det började i allmänhet med att en sökte sig fram till ett rikare böneliv. Därvid kontaktade han eller hon bekanta som hade samma längtan och så uppstod bönegrupper. Dessa grupper kom så gott som aldrig till stånd genom församlingens åtgörande.

  Det skedde spontant på personligt initiativ. Som regel mötte detta motstånd från församlingens sida. Jag känner fall där man stängde kyrkornas lokaler för dessa bönemöten.

  (Undervisning )   

 • Fåfängans profeter!

  Fåfängans profeter ropar sitt ”Här är Kristus”, ”våra under visar Kristus, våra under visar att vi representerar Kristus, våra mirakler visar att vi är sända av Gud”. Falskprofeten, helandepredikanten och den världsvane evangelisten gör om Kristus till att passa det evangelium som de alla representerar – ett evangelium som saknar kors och som inte längre orkar bära upp sanningen.

  Den verklige profeten säger något om helighetens Gud, han säger något om ”all trösts Gud”, om Herren och hans nitälskan för sanningen. Fåfängans profeter låter sin köttslighet spilla över och skämma allt i deras väg.

  Om de inte klarar att få omedelbar bekräftelse drar de sig inte för att förödmjuka opponenten eller förolämpa och skrämma dem som inte kan argumentera för sannfärdigheten. Deras under leder alltid bort från Jesus Kristus.

  (Undervisning )   

 • Faran för självbedrägeri!

  Vi börjar med det man kan kalla vana eller rutin. Det är repetition utan verklig inlevelse och känsla. Om någon, någon dag, skulle läsa Skriften och ta tag i det lästa i tro, och tro på det som sjungs i kristna hymner och psalmer, då skulle en andlig revolution spira upp inom kort. Men alltför många sitter fast i rutin, i ett repeterande utan att reflektera, utan mening, utan förundran och utan förväntan och glädjefyllda överraskningar.

  Gud kan inte komma till tals i våra möten därför att vi har ordnat allt åt honom. Vi säger: ”Herre, vi kommer att göra det så här. Följ nu våra programpunkter.” Vi repeterar utan inlevelse, vi repeterar utan mening, vi sjunger utan förundran, vi lyssnar utan att bli överraskade. Detta är min beskrivning av rutin.

  (Undervisning )   

 • Män (och kvinnor) i stället för maskotar - vårt största behov just nu!

  I det läge församlingen befinner sig nu behövs män, rätt sorts män, modiga män. Man säger allmänt att vi måste få uppleva väckelse, att vi behöver ett nytt dop i den Helige Ande – och Gud vet att vi behöver bådadera – men Herren väcker inte till lek, hans Ande passar inte för de självupptagna.

  (Undervisning )   

 • Vad menas med tiondegivandet?

  Av Lennart Jareteg (Bibelfokus.se)

  Det här med tiondegivande känns som om det skulle kräva ett längre Bibelstudium, men jag skall i alla fall dela med mig av de tankar som jag själv har kring detta just nu. Kort svar skulle kunna låta så här: du skall inte ge tionde, du skall ge allt! Varför jag säger så skall jag förklara.

  (Undervisning )   

 • GUDS ORD TILL PINGSTRÖRELSEN I SVERIGE.

  Innan du läser detta så kom ihåg att det är ett profetiskt budskap. Det är heller ingen hemlighet att alla i Pingst FFS ledning redan har läst det här. Sven - Erik Sköld som gav denna profetia skrev på 90 talet en bok som heter "Ofredstider".

  (Saxade nyheter )   

 • Vem är den helige Ande?

  (Saxat från Lennart Jareteg, Bibelfokus.se Pröva andarna - ett "besiktningsprotokoll" 2008-12-31)

  (Undervisning )   

 • David Wilkerson: Gud har en kontrovers med svensk kristenhet

  På en fredag, maj 2004, fick Wilkerson vid 13-tiden ett tilltal från Herren som han på eftermiddagen bar fram. Herrens budskap till honom var: ”Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige.”

  Det blev ett allvarligt budskap om den apati som Gud ser bland sitt folk: ”Ni har blivit toleranta, och orden som Gud hör från samhället och församlingen är: ´Vi är ett tolerant folk.´ Nej, säger Gud, Ni är ljumma människor.”

  (Höger klicka på länken nedan och tryck på "Spara mål som...")
  Ladda ner David Wilkerson budskap till Sveriges kristenhet
   

  (Undervisning )   

 • Att vakta på det falska

   av Lennart Jareteg

  Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln där inget annat nämns.

  (Undervisning )