Första sidan

 • A W Tozer: Det GAMLA KORSET och det NYA!

  Observera: Denna artikel dök första gången upp i The Alliance Witness 1946. Den har tryckts i egentligen alla engelsktalande länder i världen och har givits ut i traktatform av olika utgivare. Den dyker fortfarande upp nu och då i den kristna pressen.

  (Undervisning )   

 • Är fritänkande (kristen) en psykisk sjukdom?

  Är fritänkande en psykisk sjukdom?Mina kommentarer i blått.

  (Undervisning )   

 • Avfällingen som inte är avfälling!

  Det finns en del ibland oss som har det namnet om sig att de är avfällingar, eller som tror att de är avfällingar, men som inte borde kalla sig det.

  För att kunna vara avfälling så måste man en gång ha varit frälst mött Jesus och fått syndernas förlåtelse. Det är tyvärr så i dagens kristenhet att många  enbart  kommit med bland Guds folk och skenbart blivit kristna, men aldrig upplevt den nya födelsens under och förvandling. Jag vet för jag var en sådan människa en gång, en som bara kommit med utan att ha gjort upp med Gud.
  Jag upplevde på den tiden aldrig den kraft som lyfte mig bort ifrån mörker, synd och det gamla livet. Från satan till Gud, från mörker till ljus. Det är en sak att bli religiös och en sak att bli född av den helige Ande och bli fri. Det är inte lika lätt att bli frälst när som helst utan vi måste passa på när den helige Ande är verksam.

  (Undervisning )   

 • Frank Mangs profetiska budskap till Sveriges kristenhet. Vakna!

  Profetiskt budskap till Sveriges kristenhet. Frank Mangs behöver inte någon närmare presentation. Han är en av de mest välkända predikanter som Norden har haft. Några år innan han fick hembud gick han ut med ett budskap, med en stark profetisk dimension till svensk kristenhet.

  (Undervisning )   

 • E-post från Carina!

   E-post från Carina! Tack för en del intressanta svar William! Ett kort utdrag av ett av alla dina svar löd: "Ett uttryck för detta var att den genetiska koden började mutera och genetiska sjukdomar började uppträda. Men på Adams och Evas tid fanns inga genetiskt överförbara sjukdomar".
  Jag undrar om det står i bibeln att på grund av människornas synd, ondska efter syndafallet medförde detta att människornas DNA började mutera och skapa genetiska sjukdomar?

  (Undervisning )   

 • Synd mot helig Ande vad är det?

  Den oförlåtliga synd Jesus talar om som hädelse mot Anden – är inte en engångssynd, en synd som är följden av en tillfällig förvirring, svaghet eller okunnighet. Utan en väl medveten planerad och genomtänkt hädelse mot Gud och ett ständigt förakt mot Guds Andes uppenbarelse och manifestationer.

  (Undervisning )   

 • William Nielsen: Befrielsen från tunga droger till fullständig upprättelse i Jesus Kristus.

  Jag skulle gärna vilja berätta lite om hur Jesus har förändrat mitt liv väldigt fort och dramatiskt den sista tiden, och jag kan redan nu tala om att det som hänt mig är svårt att med mänsklig hjärna eller förstånd att förstå. En djupgående förändring eller förvandling i mitt liv har helt vänt upp och ner på alla sunda begrepp om vad min kristendom eller religion har stått för innan.

  (Vittnesbörd )   

 • David Wilkerson: Varning till Pingströrelsen om avfallet. Sökarvänliga eller syndarvänliga icke stötande gudstjänster är ett tecken på avfall!

  David Wilkerson: Jag kommer inte till er som en pastor men jag kommer till er för att jag har ett profetiskt ord till er. Gud skakade om mig nyligen med det här budskapet och jag visste att jag skulle dela det någonstans i Springfield, men jag visste inte när. I morse talade Guds Ande till mig att nu är det dags. Han har kallat mig till att vara väktare och jag har gråtit och bett över det här så att jag ska kunna leverera budskapet i kärlek.

  (Undervisning )   

 • David Wilkerson: Ett stort avfall från TRO och lydnad har redan börjat drabbat kristenheten världen över!

  Den här processen kommer att förstöra tron hos många och överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i utan vad vi faller av ifrån. Många pastorer, ledare och kristna av alla slag kommer att dras från tron och förlitandet på kraften i Jesus och bara honom. Avfallet kommer att vara ett avfall från Jesus som svaret på allting och det kommer att vara ett avfall ifrån den barnsliga förtröstan på Herren att han har lösningarna på våra problem.

  (Undervisning )   

 • Denna profetia gavs till framlidne Stanley Frodsham på Elim Bible Institute i USA 1965

  Broder Frodsham var en av dem som fick ta emot sitt dop i den Helige Ande i Sunderland 1908 där Pingströrelsen i Storbritannien hade sin begynnelse. Han var en erkänd profet och lärare i Kristi kropp. Han levde under tiden för Pingstväckelsen, den stora Helandeväckelsen och den Karismatiska rörelsens början.

  Han författade även den kända boken ”Smith Wigglesworth: Apostle of Faith” (svensk titel: Smith Wigglesworth – Trons apostel). Det står skrivet: ”Förakta inte profetiskt tal, men pröva allt, behåll vad gott är” (1 Tess 5:20-21). Det följande är ett profetiskt ord som gavs till en som var under en kraftig smörjelse. Vår uppfattning är att alla som läser dessa allvarliga profetiska varningar ska ta dem på fullaste allvar.”Ha tro på HERREN, er Gud, så ska ni få ro. Och tro på hans profeter, så ska ni bli lyckosamma” (2 Krön 20:20).

  (Undervisning )