Första sidan

 • Förförelser måste komma - Det stora avfallet Del 1 & 2

  Ett bibelstudium i videoformat av och med Lennart Jareteg.

  Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den bibliska, kristna tron. Många lever i en en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta. Om det nu skall bli ett stort avfall och vi lever i den tid då detta avfall börjar ske, då är det oerhört viktigt att vi förstår vad avfall är, genom vilka det kommer och på vilket sätt det kommer. Under bibelstudiets gång blir det allt mer klart att det stora Avfallet redan kommit över oss. Bibelstudiet pekar också på den gemensamma grund på vilken de står som i den yttersta tiden strävar efter en global enhet och ekumenik - avfallets ekumenik. Bibelstudiet är uppdelat i två delar.

  (Undervisning )   

 • Kristi försvagade auktoritet i församlingarna

  ”Jag är helt säker på att läran om frälsning utan omvändelse har sänkt församlingens moraliska standard och skapat massvis av bedragna religiösa bekännare, som felaktigt tror att de är frälsta, när de faktiskt är förgiftade av bitter galla och bundna med orättfärdighetens band” A.W.Tozer

  (Undervisning )   

 • Ladda ner musiken gratis och ge vidare !

  Text musik & sång: William Nielsen
  Ladda ner sex mp3 låtar gratis!

  (Musik )