Är fritänkande (kristen) en psykisk sjukdom?

Är fritänkande en psykisk sjukdom?Mina kommentarer i blått.

Har man en psykisk sjukdom ifall att man inte vill (som kristen) anpassa sig och tänker fritt? Enligt ett nytt tillägg till DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är det så. Manualen identifierar en ny psykisk sjukdom kallad “oppositional defiant disorder” eller ODD. Det definieras som ”ett mönster av ohörsamt, ovänligt och trotsigt beteende”, symptom som inkluderar att ifrågasätta auktoriteter, negativitet, diskussionslystnad och att lätt bli irriterad.

Är denna (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som nu flitigt diskuteras och faktiskt är ett nytt tillägg till DSM-IV också är ett medel som kommer att användas mot kristna som på ett eller annat sätt vägrar att underordna sig antikristliga lagar och paragrafer. Ja frågan som för några år sedan var helt otänkbar att ens tänka sig har nu tonat upp sig och blivit en farlig verklighet för oliktänkare. Vad blir nästa steg?

I Sovjetunionen användes nya ”psykiska sjukdomar” för politiskt förtryck. Personer som inte kunde acceptera tron på Kommunistpartiet utvecklade en ny typ av schizofreni. De led av vanföreställningen att tro att kommunism var fel. De isolerades, tvångsmedicinerades och genomgick repressiv ”terapi” för att bringa dem tillbaka till sundhet.

När den senaste utgåvan av DSM-IV publicerades identifierades där flertalet symptom till olika psykiska sjukdomar hos barn ökade diagnostiken och medicineringen av barn. Några amerikanska stater har lagar som tillåter myndigheter att tvångsmedicinera människor och även göra det till ett brott att inte ta medicin. Detta målar upp en skrämmande bild för de av oss som inte vill anpassa oss.
Även om författaren till manualen hävdar att de inte har något dolt motiv utan endast vill förbättra diagnosprocessen är stämplingen av fritänkare och personer som inte vill anpassa sig som psykiskt sjuka människor har detta en stor potential för missbruk. Detta kan lätt användas som ett vapen i händerna på en förtryckande stat.

Att något är på gång när det gäller antikristliga förberedelser kan vi vara helt säkra på. Festen kanske snart är över och frågan är då vad gör du som kristen i dag för att förbereda dig för en förföljelse i det här landet? Mitt råd är att söka Gud menas tid är. Du kan läsa mer om (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) på hemsidan här nere.

http://offthegridnews.com/2010/10/08/is-free-thinking-a-mental-illness/

Gud väsigna dig

William Nielsen

Undervisning