Anonyma alkoholister har en New age inspirerad förkunnelse!

Först så måste jag förklara varför jag upplever och påstår att anonyma alkoholister har en New age inspirerad och därmed en stark antikristlig framtoning i häftet ”de tolv stegen”. Antikristlig verksamhet är när man vägrar erkänna Jesu försoningsoffer och därmed korsets betydelse. Människans enda väg till frälsning går via korset och det blod Jesus gav för världens synd. För att sedan bli född på nytt och ta emot den helige Ande i sitt liv.

Detta förkunnas inte inom anonyma alkoholisters träffar eller andra sammankomster. Man beblandar kristendom med egna stadgar och New age tankegångar – att alla vägar går till gud och frälsning genom den gud eller de gudar man vill använda sig av. Enligt sund kristen tro är detta en ren villolära som aldrig kan leda till befrielse och ett varaktigt helande från sjukdomen alkoholismen.

Att man sedan får använda olika religiösa namn på den gud eller på vad man själv anser vara sin andliga vägledare har alltid varit en självklarhet hos anonyma alkoholister. Det är som jag förstår väldigt spontant och fritt för var deltagare eller invigd att välja det man själv vill ha till sin övernaturliga hjälp i sitt tillfrisknande. Det kan i princip vara vad som helst som man upphöjer till sin andliga vägledare. Det viktigaste är inte vad det är som är min gud i livet – utan att man har någon form av andlig trygghet i något man själv utser som gud i sitt liv.

Låter inte detta som New age filosofi förpackad i samma gamla förpackning som alltid?

Det kan teoretiskt sett alltså finnas lika många olika gudsuppfattningar som medlemmar i A A lokalen. Denna New Age inspirerande behandlingsform skapar i fantasin sin egen personliga gud som skall hjälpa missbrukaren att bearbeta den obotliga sjukdomen alkoholism.

På sidan 8 i häftet de tolv stegen som A A ger ut står det följande citat: ”För det första kräver A A inte att du skall tro någonting. Ett öppet sinnelag är det du verkligen behöver. För att tillägna mig kraften behöver jag bara sluta att kämpa emot och leva enligt AA:s övriga program. Du behöver få klart för dig att AA:s medlemmar går väldigt många olika vägar i sitt sökande efter gud. Om du så vill kan du låta själva A A bli din ”Högre makt”. Här är en mycket stor grupp människor som har löst sitt alkoholproblem”.

Jag blir rädd när jag läser detta tolv stegs program som AA:s handbok delger människor som går på deras möten. Skulle A A kunna bli min högre makt? Varför behöver jag inte tro på någonting? Vilken kraft talar man om? Finns det många vägar i mitt sökande efter gud? Hur många gudar tillåter AA? Är inte Jesus min högre makt och min tro om jag nu är en bekännande kristen? Jag kan inte gå in på alla delar som tolvstegs häftet manar till - men det andas mycket av New Age inspirerad förkunnelse.

Ledarna eller föreståndarna för de behandlingshem som har A A:s förkunnelse nekar många gånger till att det handlar om New Age undervisning. Man är väldigt noga med att säga man har en liberal kristen grundsyn i det behandlingsprogram man visar upp.

Här får man dock vara mycket uppmärksam på hur deras så kallade kristna grundsyn praktiseras i arbetet bland de intagna. Det kan vara olika från stad till stad och är beroende på vilka som driver behandlingshemmet eller mötet i A A lokalen. Vid närmare granskning så uppenbaras trots allt flera grundläggande sanningar från Guds Ord vara helt underordnade eller borta ur anonyma alkoholisters behandlingsprogram. (Häftet De tolv stegen på 90 sidor handlar uteslutande om självrättfärdighetens väg till ett försök till nyktert liv utan Jesus Kristus.)

1. Det första är syndabegreppet. Man undervisar inte alls om att det är syndens konsekvens som ligger till grund för sjukdomens framfart som i det här fallet är alkoholismen. Det är jag själv som är skuld till grundorsakerna till min sjukdom och följaktligen också jag själv som måste ordna upp så att jag blir frisk från min sjukdom. Ingen annan än jag själv kan bota mig - inte ens gud kan helt bota sjukdomen. Den så kallade inventeringen tvingar den sjuke att söka sig tillbaka till det elände man varit för att göra upp med det gamla. Ingen nåd eller förlåtelse från A A:s tolv stadgar ges för att kunna lämna det gamla och gå vidare.

2. Det andra är Jesu försoning för våra synder. Man talar inte om att enda vägen ut ur denna synd och förbannelse är genom Jesu försoning på Golgata.

Man talar inte om att det bara är genom att få sin synd förlåten som man kan bli fullständigt fri från sin sjukdom. Man talar inte om korsets betydelse för syndaren - att det var där Jesus fastspikades gav sitt blod och dog för alkoholisten – för att han skulle kunna bli förlåten och fri.

3. Det tredje är den helige Andes utgjutelse. Man talar inte om att man kan bli född på nytt och få del av den helige Andes kraft till att leva helt fri ifrån alkoholismen. Att man genom evangelium och förlåtelsen i Jesu blod kan bli totalt fri från sjukdomen alkoholismen – och alla andra beroende framkallade droger.

4. Helgelse. Man undervisar inte om vikten att gå vidare i lydnad helgelse och renhet inför Gud. Utan man nöjer sig med att alkoholisten är nykter. All annan orenhet och synd som florerar inom A A blundar man för.

Genom detta nonchalanta sätt gentemot Gud och den helige Ande blir man faktiskt istället dess fiende i det arbete man utför. På så sätt blir hela anonyma alkoholisters gemenskap antikristlig i sina värderingar och attityder till Kristi kropp och den enskilda människan. Man strävar och vill upprätta den sjuke alkoholiserade människan på ett annat sätt och det är vid sidan av Golgata och försoningen. Man försöker göra det genom att inte föra den behövande till korset och den befrielse man kan få där.

Anonyma alkoholister har i stället lagt grundbetoningen på New Age filosofiska grundtankar – du kan fixa ditt liv utan hjälp från Jesus Kristus och det Han gjort på korset. Man arbetar med sin synd och sina problem vid sidan av Guds Ord och den helige Ande. Bibelordet är förlegat och räcker tydligen inte till för ett tillfrisknande och därför tillhandahålls andra bättre och mer flummiga AA filosofiska böcker.

Dessa böcker som i sin begynnelse kom ifrån USA säger i stället att man aldrig kan bli frisk från sin sjukdom alkoholismen. Man tar bort bibeln som säger att man kan bli fullständigt fri och helad från alkoholismen – och inför en annan bok som heter de tolv stegen som säger att man under resten av sitt liv kommer att vara sjuk i alkoholismen.

Vilken degradering och tillbakagång! Man får bekänna sig till att man är en obotlig nykter alkoholist – men aldrig till att man är fri eller kan bli fri från sin sjukdom – där går gränsen.

Guds Ord är alltså underordnat om vad AA stadgarna säger om sjukdomen alkoholismen.

Man har mer förtroende för dessa mänskliga filosofiska tankar och tolvstegs program – än vad Ordet säger om människan och vad hon bör göra för att komma ut ur sitt missbruk och in i ett verkligt tillfrisknande i ande själ och kropp. Inte nog med eländet att man aldrig kan bli frisk. Nu skall man också bekänna sig till flera identiteter som att man är både alkoholist, narkoman och kristen!

Oavsett hur länge man varit drogfri eller nykter så skall man bekänna sig till det man varit i sitt tidigare missbruk - Alkoholist eller narkoman. Därför så tillåts det en ganska så hög ribba inom missbruksproblematiken. Trillar man dit så beror det ju bara på att din sjukdomsidentitet, som aldrig kan bli frisk, nu har visat sitt fula ansikte.

Att bara gå omkring med tanken, att aldrig kunna bli frisk ifrån sin alkoholismen, kan ju vara och bli en hopplös situation för många människor. I den situationen kan ju inte någon medlem ens våga tänka tanken att bli helt frisk från denna förbannelse som alkoholismen verkligen är. Utan han eller hon nöjer sig med att år ut och år in besöka denna AA lokal för att konstatera för sin omgivning att man är en sjuk nykter människa utan hopp om att bli frisk från sitt beroende.

Tack och lov att Jesus har tagit alkoholsjukdomen och alla andra sjukdomar på sig när Han dog på korset.

Att bekänna sig till en förbannelse i form av en obotlig sjukdom och vara nöjd och glad över det?! - är så långt ifrån sunt förnuft och bibelns budskap man kan komma. Bibeln talar om att alla människor kan bli frälsta och fria oavsett vilken form av missbruk man varit bunden av. Medan AA:s förespråkare, i sitt högmod säger, att det inte stämmer med den verklighet de förespråkar.

Därför så fortsätter man bekänna sig till sitt missbruk. Men jag kan ju inte samtidigt ha en identitet i Kristus och i den rättfärdighet Han gett mig – och på samma gång ha en obotlig förbannelseidentitet som alkoholismen är! För vi är väl överens om att alkoholismen inte är en välsignelse? Förvirringen kan väl inte bli mer snurrig och fruktlös – vem är jag egentligen? Jag är på väg att tillfriskna från min alkoholism – men samtidigt aldrig helt fri från den förbannelsen att alltid vara sjuk!

Det innebär att man måste bekänna sig till en sjukdom resten av sitt återstående liv.

Det finns alltså inget botmedel mot denna så kallade sjukdom. Inte ens försoningen genom Jesus Kristus kan fullt ut bota alkoholismen. Jag vill med bestämdhet påpeka att detta är en villolära som inte gör människor fria genom korsets kraft och den helige Andes upprättande.

Inte heller har Jesus fått den plats och möjlighet i deras stadgar som Han borde om nu rörelsen är byggd på Honom. I grund och botten är AA en förvirrat religiöst hopkok av kött och lögnaktigt nyandlighet från New Age och mänskligt dravel som har ett sken av guds fruktan men saknar dess kraft.

Att restaurera köttet eller förbättra den fallna människan är enligt bibeln omöjligt. Man måste dö bort ifrån det – och det kan man bara i Jesus Kristus. Det finns säkert människor som varit drogfria under många år som just nu går på AA möten och det tycker jag är helt ok.

Man kan bli nykter och drogfri utan Jesus, det har många människor bevisat inom AA. Men vill man ha med evangelium, syndernas förlåtelse och det eviga livet att göra så är Jesus Kristus den enda vägen. Då måste man söka sig bort ifrån allt vad AA heter och vidare till andefyllda kristna människor och sammanhang. Där det predikas ett fullt evangelium utan inblandning av New Age tankar och mänskliga ideer om hur man kan bli fri.

Där man kan få befrielse i Jesu namn från all form av beroende, bli uppfylld av den helige Ande och samtidigt kunna få ett underbart nytt liv. Man kan bli fri från alkoholismen och allt elände den drar med sig och få en ny identitet – Jesus Kristus. 2 Kor.5:17 säger: ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit”.

Nu har jag många vänner inom AA som jag tror har ett ärligt hjärta i det arbete de utför. Jag vet att många av dem älskar sitt jobb och vill människors bästa. Må så vara – mitt syfte är inte att trampa på någon människa utan att peka på det evangelium som räddade mig ifrån missbruket – det evangelium som befriade mig predikas inte i Ande och kraft inom anonyma alkoholister. Man predikar om sin sjukdom som om den vore större än Gud själv och försöker få det att låta som normalt – det är inte normalt.

Det finns en väg ut ur alla drogers förbannelse och den vägen heter förlåtelse och nåd genom Jesus Kristus.

William Nielsen

 

 

Undervisning