Avfällingen som inte är avfälling!

Det finns en del ibland oss som har det namnet om sig att de är avfällingar, eller som tror att de är avfällingar, men som inte borde kalla sig det.

För att kunna vara avfälling så måste man en gång ha varit frälst mött Jesus och fått syndernas förlåtelse. Det är tyvärr så i dagens kristenhet att många  enbart  kommit med bland Guds folk och skenbart blivit kristna, men aldrig upplevt den nya födelsens under och förvandling. Jag vet för jag var en sådan människa en gång, en som bara kommit med utan att ha gjort upp med Gud.
Jag upplevde på den tiden aldrig den kraft som lyfte mig bort ifrån mörker, synd och det gamla livet. Från satan till Gud, från mörker till ljus. Det är en sak att bli religiös och en sak att bli född av den helige Ande och bli fri. Det är inte lika lätt att bli frälst när som helst utan vi måste passa på när den helige Ande är verksam.

Tvingar vi på människor evangeliet i tid och otid när Herrens Ande inte är verksam då blir vi lagiska religiösa fariseer.
En kristen farise är en lagisk människa som försöker av egen kraft vara en kristen men inte är det. Så tröttnar den namnkristne eller ska vi säga den ofrälste medlemmen på försöket att vara en trogen lojal församlingsmedlem och går tillbaka till världens beteende och handling. Där hon egentligen också hör hemma när hon är i det tillståndet.

Precis som jag själv gjorde en gång i livet. Jag förstår fortfarande inte varför ingen varnade mig. Jag fick hålla på i mitt hyckleri med lögner, förtal, rökning och allehanda begär utan att någon i församlingen sa något. Jag förtalade och ljög om allt och alla utan att någon gick till rätta med mig.

Vi skall aldrig säga att en sådan människa som jag var då är avfälling, för jag hade aldrig haft någonting att falla ifrån.
Därför finns det människor i dag som kallas avfälliga men inte är det, helt enkelt för de har aldrig varit frälsta och mött den levande Gudens förlåtelse och frihet i Jesus Kristus. Nu var det inte Guds fel att jag inte blev frälst och upprättade på den tiden.

Mina misslyckade egenrättfärdiga försök att få Guds nåd verksamt i mitt liv utan att vilja vända om, är inte ett bevis för att jag som då var praktiserande syndare var omöjlig för att kunna bli frälst och befriad i dag. Jag är ju ett levande bevis på att det inte finns några hopplösa fall när det gäller missbruk, hyckleri, lögn och manipulation.

Jag blev ju frälst och fri från allt detta mörker och fylld med helig Ande och upprättad.
För Gud är ingenting omöjligt. Men det krävs mer än att bara flummigt bekänna Jesus som Herre.

De flesta förkunnarna i det här landet predikar ett nytt främmande evangelium som saknar förkrosselse och omvändelse i sin undervisning. Man gör det djävulskt smärtfritt, behagligt och skönt för den som lyssnar, ingen får ju ta illa vid sig och gå där ifrån. Det enda som krävs är att man mentalt erkänner att Jesus är Herre och Gud, sen skulle man vara frälst?

Demonerna  erkänner också Jesus Kristus för den han är! Skilnaden är att  de kan aldrig få förkrosselse och vända om för att ta emot Honom i sitt hjärta. De säger det naturligtvis utifrån fruktan och uppror väl medvetna att de är dömda till evigt helvete. Men de är tvingade att erkänna Honom som den Högste Guden! Sanningar och kunskap om vem Gud är - är alltså ingen garanti för att den människan som utalar dessa bekännelser har med Gud att göra. Därför är sanningar om vem Jesus är vid sidan av förkrosselse och omvändelse  likartade med demoners bekännelser. Allvarligt att säga, men så är det!

Jak.2:19-20 Säger: ”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?”

Fienden måste vara väldigt nöjd med de människor som överlåtit sig mentalt till Gud på ett möte, utan att de har förstått i sitt hjärta att de är syndare som måste vända om och ändra riktning i sitt liv. Och allt vi gör är att vi ger människor en religiös insomningstabblett så att de blir bedövade och somnar, för att de ska komma till helvetet i tron att de är på väg till himlen.

Man kan skrika sig hes om att Jesus är Herre, men har man inte frälsningen och livet i den helige Ande bakom sig i praktisk handling är bekännelsen helt utan värde både inför Gud och människor.
Det är bara när vi kristna är fyllda med den helige Ande och därmed lever ut en kärlek till Jesus Kristus som vi kan väcka andra. De ofrälsta läser kanske inte Bibeln så mycket, men dom läser vårt kristna liv. Är vårt liv något som får andra människor att se och längta efter Gud?

Nej! Det krävs en förkrosselse och omvändelse som bär den frukt den helige Ande manifesterar i den människans liv. En ödmjukhet inför det levande Ordet och en lojalitet till Jesus Kristus och vad Han står för. Samt ett avståndstagande ifrån det som Guds Ord varnar för som synd och orenhet. Att man älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet i alla dess former och uttryck.

Detta kanske inte manifesteras på en gång i den kristnes liv, men med tiden så blir man mer och mer helgad bort ifrån synden och dess i bland njutningsfulla kraft. Man kommer att under livets gång garanterat att falla många gånger i någon form. Vi är människor med mänskliga svagheter. Det var ju därför Jesus Kristus behövde gå smärtornas väg till Golgata och där dö på ett kors för vår synd. Men det är en stor skillnad på att falla i synd och må väldigt dåligt av det, för att sedan bli förlåten och resa sig upp och gå vidare med Gud. Än att ligga kvar och rulla runt i sin totala likgiltighet, och samtidigt ha ett sken av Guds fruktan men sakna dess kraft.

Guds nåd gäller där det finns en ödmjukhet och ett beroende hjärta till Honom i praktisk handling, inte bara i religiösa ord.
Ångrar man inte sina orättfärdiga handlingar kan man ju heller inte gå till Gud och bli förlåten. Att bli förlåten innebär ju att man mått dåligt eller fått förkrosselse över sin synd och sedan ångrat sig inför Jesus Kristus och blivit förlåten. Sedan är man fri att gå vidare. Be därför Gud om att dessa människor (kanske du själv)  får en syndanöd och förkrosselse genom den helige Andes uppenbarelse om synd, dom och rättfärdighet så att de får ta emot förlåtelse och komma in i Guds rike.

Om inte så måste de ut ur gemenskapen tills de är mogna till att ödmjuka sig under Gud. Att ha dem kvar springande i församlingen ställer bara till elände! Kanske är deras hjärtan mer ärliga och ödmjuka i morgon än vad de är i dag. Så att Guds Ande kan göra det som är det största undret i en människas liv - att bli rättfärdigförklarad genom tron på Jesus Kristus och bli fylld med den helige Ande. Det spelar nu ingen roll om du är aktiv i församlingsarbetet, känner pastorn eller har gjort goda gärningar!
Det enda som kan hjälpa dig och alla andra människor ifrån att gå evigt förlorad, är en djup genomgående förkrosselse, omvändelse, förvandling och väckelse i ditt hjärta.

Det är underbart att se när Guds Ande gör en djupplöjning i en människa och de upptäcker att de aldrig egentligen känt Gud, men sedan blir lösta frälsta och befriade. Vänta inte längre med ditt beslut att gå inför Gud och bekänn din situation. Jesus Kristus väntar på att göra dig fri! Jag vet vad jag talar om för jag har varit i exakt samma situation som du.

De jag förtalat, lurat och manipulerat genom mitt hycklande liv bad jag om förlåtelse (utan ursäkter) Jag blev sedan underbart fri och fylld med den helige Ande. Jag kunde sedan för en gång skull prisa och tacka Herren med ett ärligt hjärta som var fyllt med glädje och frid.

Det var tusen millioner gånger mera värt att bli fylld med Guds Ande och verkligen bli fri, än att leva i uppror och betala dyra pengar för tex några cigaretter eller andra beroendeframkallande droger för att må bra.

Låt nu inte fienden lura dig och säga att jag är din fiende för att du kanske är avfälling, röker, ljuger eller tar andra droger i församlingen. Nej jag är inte någon människas fiende. Jag vill bara i ärlighetens namn tala ut vad som är sant, befriande och uppbyggligt för dig som kanske sitter fast i det jag skrivit om.

Det finns inga hopplösa fall för den levande Guden Jesus Kristus. Det har Han bevisat för mig många gånger, och kommer att göra det många gånger till. Att jag går på och är lite rak på de här områdena är bara nyttigt och bra. Någon (kanske du) vaknar till och gör upp med synden. Valet är ditt.
Gud välsigna dig.

William Nielsen.

Undervisning