David Wilkerson: Ett stort avfall från TRO och lydnad har redan börjat drabbat kristenheten världen över!

Den här processen kommer att förstöra tron hos många och överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i utan vad vi faller av ifrån. Många pastorer, ledare och kristna av alla slag kommer att dras från tron och förlitandet på kraften i Jesus och bara honom. Avfallet kommer att vara ett avfall från Jesus som svaret på allting och det kommer att vara ett avfall ifrån den barnsliga förtröstan på Herren att han har lösningarna på våra problem.

Det kommer att komma en djupdykning in I metoder, psykologi och mänsklig expertis. Det kommer att dra oss mot mänskliga filosofier och mänskliga läror. Alla profeterna såg detta enorma avfall från TRON och profeten Jesaja fick ta emot ett budskap från Gud som så exakt beskriver våra dagars kristenhet. Han såg ett kristet folk som levde på ändens tid som skulle ”Gå tillbaka till Egypten” för att skaffa hjälp och därmed förkasta Herrens hjälpande hand.

Låt oss nu gå till dagens församling – Vad betyder det profetiskt att Gå tillbaka till Egypten idag? Gud säger: När jag först kallade dig så berörde jag dig med liv och jag befriade dig från fienden och då ville du bara ha mig. Du sökte mig och bad till mig om allting. Du hade en barnslig tro och förlitade dig på min ledning att jag skulle leda dig framåt och att jag skulle på ett mirakulöst sätt förse dig med det du behöver. Jag var din glädje och jag var själv din tillfredställelse.

Du fick kraft och nåd av mig till det du skulle göra och ditt hjärta trånade efter mig. Nu har du skaffat dig en massa böcker om hur man grejar allting utan att fråga mig om någonting. Du har nu moderna metoder så du behöver inte heller min hjälp och min försörjning. Du har skaffat dig experter som visar dig hur man skaffar pengar, hur man skriver brev, hur du vädjar i kollekttal.

Du har nu seminarier och träningscentra för att resa upp ledare som I sin tur blir experter på detta område (världens) och kan lära andra. Men det de lär ut kommer från fel källa för det kommer från världen. Ju mer du lär dig från den källan desto mindre kommer du att lära känna mig. Jag är inte i centrum i den kunskapen från världen, eller hur?

Därför kommer du att få jobba och slita hårt och försöka engagera folk för att de skall följa dig på den här vägen. Du gör detta i mitt namn fast jag är inte alls är med dig på vägen. Därför kommer du att få uppleva slavarbete och utbrändhet för att du är på väg till Egypten (världen).

Du är på väg åt fel håll. Våra församlingar har inte längre Guds kraft att beröra och attrahera folk. De går tillbaka till Egypten (världen), lånar musiken och dansen och startar nöjen för att dra folk. Det finns ingen passion för människor, nej, man vill ha skaror. Församlingstillväxt skall det vara till vilket pris som helst.

Ta dig bara en titt på vad vissa kyrkor annonserar. Det ser ut att vara rena teatern den enda skillnaden är att namnet Jesus nämns. Nej kyrkorna vill nu dra fram på egypternas snabba hästar och det är en styggelse i Guds ögon. Många tjänster har redan fallit, många av dem framför tv-soffan.

Men många har också dragits in i den nya vågen som är påverkade av psykologiböcker. Man kommer att förkasta det sanna evangeliet och de sanna profeterna och vittnena kommer att få lida om de vill stå för Herren.

Gud kommer att tala i den här tiden (ändens tid) men den avfallna kyrkan kommer inte att vilja ha någonting att göra med de profetior och de visioner som Herren kommer att tala genom sina språkrör. De vill inte ha ett budskap som oroar eller stör dem I deras framgångsrika värld. De kommer att förkasta all korrigering.

Och det stora svepskälet man kommer att använda är kärlek. Man kommer att drivas av nöjen! De kommer att komma i tusentals till konserter, sociala arrangemang, de kommer att förlöjliga profeterna. De lever i en illusion, ett falskt ljus de kommer inte att vilja ha en predikant som säger sanningen.

Nej de vill ha lögnen. Tala till oss sådant som är oss välbehagligt, profetera bedrägliga ting = Gör oss glada, underhåll oss – invagga oss i en falsk säkerhet!

Det är speciellt budskapet om helighet och avskildhet som kommer att förkastas!

Jag trodde aldrig att jag skulle leva och få vara med om att pingstpastorer skulle skriva smädande hånande brev till mig som säger att jag för Guds församling in i mörker och förvirring. Hur skulle jag ha gjort det då? Jo genom att predika helighet, dom och omvändelse. Jeremia blev varnad när han blev sänd till de avfallna judarna att profetera:

De kommer att strida emot dig! Jo för det finns ingen Guds fruktan i dem för de har förkastat det levande vattnet för att dricka ur cisterner (världens unkna brunnar)

Varför tar människor emot ”framgångsevangeliet” men står emot predikan om omvändelse och helighet? Jo det har med vår framgångsrika livsstil att göra. De skockas till sina lärare för att de vill känna sig trygga I sin materialistiska värld. De vill inte alls ge upp någonting för Gud eller höra om något kors eller kostnad.

De fortsätter bara med sin livsstil men med ”kristet förtecken” man vill inte lyssna till profetiska varningar som säger: Festen är snart över! Att förkasta ett profetiskt budskap med ett högmodigt leende är värre än att ignorera det.

Guds budskap som gäller ändetidens församling idag är: Omvänd er med hela ert hjärta och TRO PÅ MIG. Vänd er bort från EGYPTEN lägg av med VÄRLDEN.

Säg det till ”Framgångsprofeterna” Säg det till ”Församlingstillväxtspastorerna” Men Jesaja skriver: De kommer att förkasta detta och fortsätta dra fram på sina snabba hästar – För att jaga fram för att uppfylla sina egna ”visioner”. Vad kommer då att hända med dessa människor? Jesaja profeterar att en plötslig olycka  kommer att träffa dessa individuellt kristna och pastorer som förkastar budskapet om omvändelse.

Det kommer att komma en plötslig hård kollaps som kommer särskilt att drabba tjänster och pastorers livsstilar som levt i ”falsk säkerhet på Sion”. Jag har själv sett vad Jesaja profeterade om. Det kommer att komma en ekonomisk katastrof, så plötsligt, så oväntat, pengaflödet i världen kommer att totalt avstanna. Många församlingar som är skuldtyngda kommer att gå i konkurs.

De som predikat “framgångsevangeliet” kommer att bli landets mest hatade predikanter. Redan får vi in e-mail från de som tillhört denna grupp men nu kommit in i djup ekonomisk kris. De som lurats kommer att vända sig emot sina lärare – och ropa: Du har bedragit mig.

Tro mig, allt kommer at bli totalt krossat! Och det kommer helt oväntat och mycket snabbt. Vem skulle kunna tro att det skulle kunna hända? Trillioner av dollars bara flyter på och byggen byggs. Man köper och man säljer – man följer sina drömmar. Men slutet är på väg. En fruktansvärd kollaps är på väg.

Tusentals avfallna herdar och deras hjälplösa får kommer att skaka i skam och i skräck.

Detta betyder att fruktan kommer att gripa tag i dem. De kommer att rusa runt för de kommer inte att finna skydd, ingen vila, ingen inre bekräftan eller inre styrka. De kommer att tappa allt de trodde att de hade. (De kommer att inse att de inte har olja i lamporna Matt 25) Jagets riken kommer att slås ner och allt högmod och egen ambition kommer att slås ner.

Men Jesajas och mina varningar kommer man att skratta åt. Men de är i alla fall varnade. När det här kommer – och det kommer det att göra! Vad tjänar då deras budskap till? Vem vill lyssna på dem då? Deras visioner och illusioner kommer att sköljas bort med floden.

Till och med de otroende kommer att säga: Varför har Gud gjort så här med dem? Dessa varningar kommer inte alls att bekymra dessa som umgås med GUD. Till dem säger han: Frukta inte! Herren längtar efter att ha ett folk som längtar efter att ha honom endast som sin GUD. Han sörjer över avfallet men hans barmhärtighet och nåd kommer att dra ut ett folk som omvänder sig till honom.

Vet du vad som kommer att känneteckna det avfälliga folket? De kommer inte ha någon längtan efter Herren själv.

Deras sinnen (MUR) kommer att intas och en stark begärelse efter världen kommer att börja regera i deras hjärtan. Det är sorgligt att se hur väl denna profetia slår in idag. Kyrkorna har mer längtan efter världen och dess metoder, än efter Herren och hans vägar. Om inte Han får beröra oss först så är allt vi gör fåfängt.

Idag finns det massor som vill göra goda gärningar på många områden men man förstår inte att om inte Herren har talat och berört oss först så är det DÖDA GÄRNINGAR. Det är sant med de flesta i denna sista generationens kristna.

Läs bara Matt 7 där många kommer att berömma sig av gärningar. Men de går förlorade sin frälsning och blir kallade för ogärningsmän (laglösa). När allting kommer att braka samman så kommer de som HÖRT varningen inte att förgås av skräck för Gud kommer att höra deras böner.

Det kommer en tid av SANNINGENS UPPENBARELSE. Gud kommer på ett särskilt sätt uppenbara sig den här tiden för sitt folk. De kommer att bli ledda steg för steg. Gud har förberett detta så man inte skall behöva leva av band och böcker eller åka runt på seminarier för att få höra Guds ord. Nej mitt i församlingen skall Gud uppenbara sig igenom sitt ord. Gud förbereder redan sina lärare och predikanter för den här tiden.

Den tiden då de kristna kommer att lyssna till Guds ord. De kommer att stå upp mitt i detta kaos som kommer, med ett ord från Herrens eget hjärta. Det folk som vänder om då kommer att kasta bort alla avgudarna. Man kommer att längta efter Herren.

Tror du detta kommer att ske? Gud kommer att själv bryta ner alla pyramidliknande formationer mänskocentrerade tjänster och församlingar men då har Gud ett folk som lyssnat till varningen och har nu ett överflöd av kraft genom de gudomliga källflödena. Dessa förkrossade men krossade troende och längtande efter Herren kommer att uppleva en tid med den starkaste uppenbarelsen av Jesus Kristus som kanske funnits.

Jes 30:26 Och månens ljus skall bli såsom solens ljus, och solens ljus skall bli sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då HERREN förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått.

Dessa som lyssnar till Herrens röst och omvänder sig till honom kommer att få uppleva en uppenbarelse av Jesus Kristus som är 7 ggr starkare än förut. Den här skaran är ”brudeskaran” som är klädda i hans ljus. Så är då frågan: Hur tar du det här budskapet? Om du känner fruktan så är det bäst att du rannsakar ditt hjärta.

Det här ger inte något fördömande av dem som övervinner världen. Du har absolut ingenting att behöva frukta för om du är på Herrens sida när Gud börjar att skaka allt som är kött och människoverk så kan du börja sträcka på dig för din förlossning nalkas. Så alla heliga: Jubla i Herren tillsammans med mig!

Vi har valt att bara ta med valda delar av denna långa profetiska undervisning, helheten i detta budskap kan du finna på länken ElvorOchJanne

 

Undervisning