David Wilkerson: Varning till Pingströrelsen om avfallet. Sökarvänliga eller syndarvänliga icke stötande gudstjänster är ett tecken på avfall!

David Wilkerson: Jag kommer inte till er som en pastor men jag kommer till er för att jag har ett profetiskt ord till er. Gud skakade om mig nyligen med det här budskapet och jag visste att jag skulle dela det någonstans i Springfield, men jag visste inte när. I morse talade Guds Ande till mig att nu är det dags. Han har kallat mig till att vara väktare och jag har gråtit och bett över det här så att jag ska kunna leverera budskapet i kärlek.

Det här är inte en ”tuktan” utan det är en profetisk varning för hela Assemblies of God. (Pingströrelsen i USA) ETT NYTT EVANGELIUM Accommodate = på engelska är att göra passande och göra accepterat, att göra behagligt. Ett evangelium som ”görs behagligt” kryper nu in i USA. Det är ett evangelium som görs passande till den Amerikanska kulturen och livsstilen i lyx och begärelser.

Det finns nu i våra storstäder och influerar tjänster och kyrkor i vartenda samfund. Detta föder Megakyrkor med tusentals besökare som samlas därför att man inte möter något stötande i kyrkan eller i evangeliet som förkunnas. Detta evangelium anpassas för besökarna genom humoristiska inslag, dramatiseringar, och mycket korta ”icke stötande” predikningar.

Man kallar det här för sökarvänliga eller syndarvänliga gudstjänster. För det första så är de här titlarna fullkomligt obibliska. Evangeliet om Jesus Kristus har alltid varit stötande och konfronterande. Det har aldrig funnits något syndarvänligt utan bara vänlig nåd. Detta nya behagligt anpassade (behovspassade) evangelium är förespråkat genom unga, lysande, begåvade talare. De har kommit på en formel tror de, som säger att man kan gå vart man vill i vilken stad som helst och med denna formula resa upp en megakyrka.

Sedan predikar du vad du vet att de VILL HÖRA. Du gör om Evangeliet så att du vet att det passar mottagaren. Kyrkan förvandlar du efter deras önskemål så den blir ”ickestötande” och vänlig på alla sätt för alla syndarna som besöker den. Det här evangeliet har nu snabbt blivit en av de mest framgångsrika och blomstrande religiösa rörelserna i landet.

PAULUS VARNAR. Paulus varnade för ett annat evangelium och en annan Jesus i 2 Kor11:4. Han varnade kyrkan att det evangeliet inte är ett evangelium utan en förvridning av det sanna evangeliet om Jesus Kristus. Han ger en varning, han säger: Om du hör ett annat evangelium så vare den predikanten förbannad.

Med andra ord hur anpassat och behagligt och till synes heligt det evangeliet än verkar, om det inte handlar om död för synden genom Jesus Kristus och kraften i hans kors, så är det förbannat.

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är som finner den.

Jag har faktiskt besökt en del av dessa kyrkor. Där råder underhållning och ett behagligt anpassat (behovsanpassat) evangelium. Det finns inget som helst som stöter men så har man inte heller Andens överbevisande kraft i församlingen. Man nämner Jesus namn men absolut inget korsbärande eller någon omvändelse. Det är faktiskt en annan Jesus som predikas där. Paulus varnade för att bli fångad i denna krok, underhållningskroken eller en snabb tillväxtkrok som fienden kommer att fresta dig att svälja.

Jag ser tre saker som det bekvämlighetsanpassade evangeliet gör: 1 Det är en anpassning till människors kärlek till njutning. ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska… njutning i stället för Gud”. (2 Tim 3:1–4). Grekiska för njutning är ”känsla, lust, vällust, spänning, tillfredsställelse, sensuell vällust”.

Om du rör dig mot detta anpassade evangelium, blir du tvungen att möta människors njutning för de kommer inte att ge upp sin kärlek till spänning. De har gjort gudar av sport, nöjen och lust. Om det inte konfronteras med evangelium om Jesus Kristus, om inte sanningen går ut, måste du tillgodose denna vällust som är i den amerikanska livsstilen.

Hur länge skulle människorna stanna kvar om ett evangelium om ett heligt liv och avskildhet från världen predikades?

Två saker skulle hända. 1 De som är vilseledda, hungriga och som inte kände till något annat skulle gråta och rusa fram till altaret. 2 De som är förblindade i sitt förstånd av sin egen dåraktiga njutningslystnad skulle fly från kyrkan och aldrig komma tillbaka. Kyrkans dörrar skulle stängas bakom dem. Jag har detta framför allt i mitt sinne och inför mina ögon, därför att varje förkunnare av evangelium en dag måste möta den dagen då han står inför Herren.

Han kommer att säga: Människobarn, jag gjorde dig till en väktare. Du skulle höra ordet från min mun och ge dem varningar från mig. Du skulle säga till de ogudaktiga ”du kommer att dö”. Men du gav dem ingen varning eller uppmanade de ogudaktiga att vända om från sina onda vägar och rädda sina liv. Dessa ogudaktiga dog i sina synder, men deras blod kommer jag att utkräva ur dina händer.”

Vad det behovsanpassade evangeliet gör. 2 Detta behovsanpassade evangeliet tillgodoser all människans motvilja till självförnekelse.

Evangelium om Jesus Kristus handlar om självförnekelse. Jesus sa: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv, ta upp sitt kors, och följa mig.” (Matt 16:24) Självförnekelse är inte något du ger. Det är något du ger upp – du ger upp dig själv, ger upp allt du är.

Det evangelium vi predikar måste föra människor under totalt ägandeskap av Herren Jesus Kristus. Annars är det ett människoanpassat evangelium. Det sökarvänliga evangeliet är anpassat till kroppen. Den mänskliga kroppen tillhör Honom. Det vi ser i Amerika är en nygnosticism där du tar din fysiska kropp på ena sidan och gör vad dig behagar så länge din ande är rätt inför Gud. Detta kommer till och med från Vita huset, denna personlighetsdelning. Nej, vi är en personlighet och alltsammans tillhör Jesus Kristus. Denna nygnosticism bryter ner tron hos många utöver nationen.

Vad det behovsanpassade evangeliet gör. 3 Det är en anpassning till människans motstånd mot evangelium. Skriften säger, “Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall.” Paulus talade om motståndet mot korset. Detta är Guds hjärtas vrede. Vi är inte kallade till korset men att gå igenom korset att erfara samma som Jesus gjorde, inte bara att komma till korset men att dö och gå in i graven med Jesus Kristus och sedan uppstå från döden i ett nytt väsende i liv.

Det är grymt, pastorn, att leda människor till korset och tala om att de är förlåtna genom tron, och sen låta dem gå tillbaka till sina vanor och lustar i köttet, oförändrade och fortfarande i djävulens bojor. Om predikan om nåd inte har som mål ett liv i rättfärdighet, då är det ett annat evangelium, en annan Jesus.

Jag lyssnade med skräck på en man, som besökt en av de största sökarvänliga kyrkorna, och blev intervjuad av CSB. Han sa - Jag kom till den här kyrkan eftersom den är bekväm. Jag har aldrig orsak att känna mig obekväm. Jag tar med mina judiska vänner och mina affärsvänner, och jag vet att ingenting kommer att sägas som skulle vara till anstöt. Och det bästa av allt är att det bara håller på en timme.”

Ta emot detta från mig: Du kan ha din stora kyrka och vara en av de stora pojkarna, men det kommer att kosta din själ om du predikar med fokus bara på världsliga saker, istället för Guds.

Jag tänker inte sätta upp en löjlig sketch och hålla en 15 minuters predikan för att hålla mig väl med mängder av människor som är döende och på väg till helvetet. Jag bävar bara vid tanken. Folk tycker inte om att höra detta, men vi går mot farofyllda tider – bara några år från en kollaps som världen aldrig skådat.

När det händer kommer alla som predikat framgång att försvinna för folket kommer att säga: ”Erat evangelium svek mig.” När den tiden kommer, vill jag hålla mig fast vid Jesus Kristus, och jag vill att alla som jag har predikat för ska ha tro på Jesu Kristi makt att bevara. Jag vill att de känner honom i hans fullhet. Jag vill veta att jag har gjort det i kärlek, i nåd, så att de känner till skillnaden mellan heligt och profant.

Må Gud, i Jesu namn, skona Assemblies of God för evigt. Om jag någonsin har gett ett profetiskt budskap i min livstid, som Gud har menat för ett syfte, så är det nu. Många har blivit vilseledda. Om de inte vaknar, kommer det jag varnat för att hända. Jag ber att Gud ska bevara Assemblies of God med dess ursprungliga syften. I New York City har han bevisat att människor kommer för att höra ett rakt evangelium och tusentals skall komma och lyssna där Guds ord predikas utan kompromiss, men med nåd. Må de unga män (och kvinnor) som är uppgivna inom rörelsen inte försöka med någon genväg utan bli förkrossade och på sina ansikten inför Herren. Må vi ta våra ögon bort ifrån tillväxt och till en ny uppenbarelse om vem Jesus är!

Vi har valt att bara ta med valda delar av denna långa profetiska undervisning, helheten i detta budskap kan du finna på länken ElvorOchJanne

 

Undervisning