Det toleranta Sveriges borde städa sin egen garderob!

Allt fler länder börjar inse att svensk politik (kristenhet) kännetecknas av feghet och flathet inför aggressiva diktaturer och religiös fanatism, samtidigt som Sverige är oerhört kritiskt mot länder vi inte har något att frukta från, t ex USA och Israel. Palme gick arm i arm med massmördaren Arafat, när denne besökte Sverige. Samtidigt uppvisade Palme en enorm hätskhet mot USA. Och man kan nog säga att Sveriges fientliga politik gentemot Israel inleddes, eller i alla fall förstärktes under Palmes tid.

När det gäller konflikten i Mellanöstern och inställningen till Israel överträffar Sverige nästan sig självt i ynklighet. Palestinierna får nästan dubbelt så mycket bistånd som Kongo, samtidigt som antalet döda palestinier under den nuvarande intifadan kan räknas i max ett par tusen, medan kriget i Kongo hittills har kostat ca 3 miljoner människor livet. Vad kommer det sig att Kongo är så mycket mindre intressant än Israel? Konflikterna i Eritrea och Sudan har också krävt miljontals offer. Var är Sveriges skarpa kritik mot förbrytarregimerna i dessa länder? Och var är hjälpen från Sverige?

Och då är vi framme vid själva huvudpunkten i det jag tänkte ta upp, något som blivit högaktuellt under den senaste tiden — den svenska antisemitismen. Det går som en våg av antisemitism över hela Europa, och även Sverige är således drabbat, i högsta grad. Sverige brukar ju göra anspråk på att kännetecknas av en unik grad av tolerans och att alla människor skall kunna känna sig mer trygga där än någon annanstans på jorden.

Det senaste året har trots detta 131 fall av antisemitiska angrepp polisanmälts. Det handlar då om misshandel, hot och liknande. Säpo uppskattar att mörkertalet, när det gäller antisemitiska brott, är stort. Det har gått så långt att flera svenska judiska organisationer har uppmanat sina medlemmar att inte gå ut med kippa (den kalott liknande mössa som judiska män ofta bär) eller davidsstjärna, eftersom detta kan leda till att de blir angripna. Många judar har skaffat sig hemligt telefonnummer för att slippa hot samtal.

Ett samhälle som inte reagerar mycket kraftfullt mot sådana tendenser som skildras ovan kommer att gå under. Eller transformeras till något ohyggligt. Att "vanliga" svenskar på spårvagnen inte lyfter en hand för att försvara en ung pojke som blir öppet trakasserad för sin religion eller sin etnicitet är mycket, mycket illavarslande!!!!

De värsta antisemiterna I Sverige är invandrarungdomar med muslimsk bakgrund. Överhuvudtaget så är en stor del av dagens antisemitism i Europa kopplad till muslimska invandrargrupper. Speciellt i Frankrike, som har stor andel muslimer, så är antisemitismen väldigt stark.

Trots att flera undersökningar visar på en klar koppling mellan muslimer och antisemitism, så har man försökt lägga locket på (en EU-rapport som visade att ju större det muslimska inflytandet är i ett land, desto mer antisemitism finns också, stoppades t ex av EU-organet mot rasism, EUMC).

Till varje pris tycks man vilja undvika att kritisera islam. Även i Sverige har den växande antisemitismen bland muslimer förtigits. Under hösten 2003 och framåt har dock problemet börjat uppmärksammats.

Flera debattartiklar i de stora tidningarna har tagit upp antisemitismen liksom radioprogrammet "Människor och tro" och flera kritiskt granskande program i TV. I en stor artikel i DN den 20/10 2003 skriver Sverker Oredsson (professor i historia) och Mikael Tossavainen (forskare, som studerat antisemitismen i Europa) följande: "Lärare i de svenska storstadsförorterna vittnar om en ohöljd fientlighet till judar bland grupper av arabiska och muslimska elever. Denna fientlighet tar sig uttryck i vägran att befatta sig med någonting som överhuvudtaget kan uppfattas som judiskt.

Elever kan sabotera eller utebli helt från religionsundervisningen när judendomen behandlas, låta bli att göra läxor... Under historieundervisningen kan det uppstå konfrontationer mellan lärare och elever som å ena sidan kan hävda att förintelsen aldrig ägt rum — och i stället avfärda den som sionistisk propaganda — eller å andra sidan uttrycka beundran inför Hitler och beklaga att han inte lyckades mörda fler judar. Slut citat

De judiska församlingarna runt om i Sverige har noterat en markant ökning av antalet trakasserier av, hot mot och angrepp på judar i det svenska samhället från araber och muslimer under de senaste åren...

Problemet förvärras dessutom av den nästan totala tystnad som omger denna form av judehat. Om antisemitism bland araber och muslimer i Sverige överhuvudtaget dryftas i svenska medier och debatt tenderar det vara i form av bagatelliserande eller förnekanden av problemet. 

Under en konferens för muslimska ledare i början av oktober 2003 hävdade Malaysias premiärminister Mahathir Mohamad att judarna styr världen genom ombud. Ofta hävdas att den muslimska antisemitismen är något som enbart frodas bland extrema muslimska minoritetsgrupper. Det stämmer inte alls. Malaysia är en ledande nation i Asien och uttalandet gjordes av landets premiärminister, som utan tvekan representerar sitt lands officiella inställning.

I själva verket är antisemitismen islams själva livsblod. Det är den fullständigt politiskt korrekta inställningen bland världens alla muslimska stater och grupperingar (undantag finns säkert men utgör ytterst små minoriteter). Jag hävdar att den absoluta majoriteten av Sveriges muslimer är antisemiter.

Den muslim som på något sätt uttalar sitt stöd för det judiska folkets rätt att existera (och jag talar då inte om Israels rätt att existera, vilket är en annan fråga) blir utfrusen eller i värsta fall mördad (det senare sker kanske inte i Sverige — i varje fall inte än). Enligt Metro 14/2 2004 anser USA:s sändebud till EU i Bryssel att antisemitismen i Europa idag är lika stark som på 1930-talet. Det finns en aggressivitet hos många muslimer som får de flesta svenskar att backa. Långsamt flyttar de fram sina positioner, och svenskarna bara tiger.

Den svenska undfallenheten är legendarisk. En kommunpolitiker i Göteborg skrev inför julen 2003 en artikel där han uppmanade göteborgarna att inte ha adventsljusstakar i fönstren, eftersom detta kunde såra muslimerna. Adventsljusstakarna har normalt sju ljus och symboliserar den judiska sjuarmade ljusstaken. Vi kanske skall sluta fira påsk också, eftersom man då firar Jesus död på korset och uppståndelsen, två händelser som muslimerna på det bestämdaste förnekar.

Den svenska skolans och det svenska samhällets undfallenhet inför den alltmer ökande muslimska antisemitismen i vårt land har sin grund i den svenska fegheten. Att inte konfrontera. Att tro alla om det bästa. Fast varför är det bara ondskans makter man försöker se det bästa hos?

Varför tror man inte USA och Israel om det bästa? Men även om nu svenska samhället så småningom skulle reagera med skärpa mot muslimsk antisemitism i vårt land, kommer detta inte att lösa själva grundproblemet. Huvudansvaret för att lösa problemet ligger nämligen hos de svenska muslimerna själva.

Kan de inte lösa det, står vi inför ett mycket allvarligt problem som kan skapa mycket svåra konflikter i vårt land. Om muslimerna i Sverige blir tillräckligt många, står vi kanske inför ett inbördeskrig så småningom (jag skojar inte).

Det tycks som att ”våren i arabvärlden” kommer att tas över av islamistiska grupper som Muslimska Brödraskapet mm. Detta kommer på sikt att få Mubaraks och Gadaffis diktaturer att framstå som rena sörgårdsidyller. Dessutom kommer det att skapa en mycket farlig antikristligt uppvaknande och vrede mot Israel och andefyllda kristna i hela världen. Slut citat från gluefox.com Om du vill läsa mer om ämnet islam eller om andra aktuella och viktiga ämnen, gå in på Kristers hemsida gluefox.com där finner du det mesta. 

 

 William

 

Undervisning