Falska vägledare och psykopater

Hur man i tid  känner igen en andlig psykopat (villolärare) som ger sig ut för att vara en tjänstegåva som profet eller herde i församlingen.

Att Todd Bentley, John Arnott, Che Ahn, Bill Johnson, Rick Joyner mfl är bärare av nya läror och demoniska manifestationer och det i Jesu namn, är helt uppenbart om vi studerar vad Guds Ord säger. I Sverige har det nu börjat att växa upp församlingar som börjat att ta till sig dessa demoniska manifestationer och läror som John Arnott med allians predikar.

Det har redan blommat ut lite här och där av andliga ockulta perversiteter som man vill ge sken av att vara den helige Ande. Det kommer sakta men säkert att bli allt vanligare i dessa så kallade kristna sammanhang. I det jag skriver vill jag att du skall känna igen symtomen på villolärans karaktär och beteende så att du kan lämna sådana sammanhang i tid.

Det är mycket svårt att på en gång känna igen en villolärare. För det mesta upplevs villoläraren som ofta ger sig ut för att vara profet av något slag som charmerande och trevlig vid de första kontakterna. Han är också en mästare på att spela rollen "som andligt normal" och framförallt att han har andlig i erfarenhet (av osunda uppenbarelser). En överbetoning på att han bryr sig om dig och hela församlingen flödar ständigt ur hans mun, och han har ett otroligt välsmort och skickligt vokabulär som slår omkull de flesta.

Det finns dock några varningssignaler som man kan lära sig känna igen.

En villolärare (andlig psykopat?) är en person som saknar förmågan till empati och är utan samvete för de obibliska lögner och allt annat han sprider omkring sig. Psykopati är en personlighetsstörning (kan vara driven av demoner) som är svår att diagnostisera. Ofta vet personer med störningen om att de skiljer sig från den normala församlingsmedlemmen. Men de ser sig själva inte som sjuka eller demoniskt inspirerade utan bara som mera intelligenta och mer andliga och ödmjuka än omgivningen. De anser ofta att de spelregler som gäller i en församling gäller för alla utom dom själva.

Andliga uppenbarelser vid sidan av det skrivna Ordet är mycket vanliga och ses alltid som naturliga nya uppenbarelser från Gud som inte kan ifrågasättas. Han vet också i regel in i den minsta detalj hur man effektivt utnyttjar församlingens och den enskildes svagheter som fruktan och framförallt människors okunskap i Guds Ord. Känslor som empati är mycket komplexa och kräver stor inlevelseförmåga, en villolärare (psykopat) saknar denna förmåga.

Han kan komma med helt bibelförvrängda sjuka uppenbarelser som han upplever vi bibeltrogna kristna borde ta till oss. Att det strider klart mot Guds Ord bekymrar honom inte. När kristna reagerar negativt upplever han det snarare som en typ av förföljelse för den stora kallelse och uppenbarelse han har. Han vet dock hur det sociala och andliga "spelet" mellan människor fungerar i församlingen och är en mästare på att spela detta spel.

Kännetecken på en falsk profet eller annan tjänstegåva.

Det är mycket svårt att ge någon diagnos på psykopati. Det flesta psykologer klarar som sagt inte av att ställa diagnosen på ett korrekt sätt. (beroende på att det kan handla om demonisk påverkan) Han är därför mycket manipulativ (ödmjuk) när han konfronterar människor med sin kunskap och andliga erfarenheter. Han är mycket övertygande och trovärdig i sitt sätt att framföra lögnerna helt enkelt för han tror så starkt på dem själv. Han lever alltså i en farlig lögn som han frimodig sprider trots att den strider mot skriften och han sätter den alltid som högre auktoritet och mer vägledande än Guds Ord. Därav ordet villolärare!

2 Tess 2:11 ”Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen.”

Här är gränsen hårfin från att vara ledd av andemakter och att vara sjuk. Men när det börjar handla om att kränka Guds Ord och försöka eliminera vissa delar i bibeln, eller blanda in ockultismen, New age eller katolska läror i den kristna förkunnelsen som är Guds Ord. Så är jag övertygad om att det handlar om förblindelse och andemakters bedrägliga spel. Han har då blivit en villolärare i kristen kostym och borde då varnas för över hela Kristi Kropp.

För att klassificeras som falsk broder eller syster ska man uppvisa en mängd osunda beteendemönster.

Läs också köttets gärningar i Gal 5:19-21 och jämför dem sedan med Andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Inget av nedanstående  punkter är något som en Andefylld kristen borde syssla med, vi har den helige Ande och Han tar kraftigt avstånd ifrån dessa. Punkterna här nedan är köttets karaktärer som inte borde finnas i den kristna gemenskapen.

När de dyker upp så var vaksam!

Munvig och kladdigt ödmjukt charmig (manipulerande).

Ständigt behov av spänning och nya andliga impulser och uppenbarelser. 

Bristande ansvar för egna handlingar,  det är alltid djävulen och människor som är skulden.

Mytomani, ljuger lätt och trovärdigt.

  Svekfull och manipulativ. Har alltid en biblisk ursäkt för det mesta av negativa saker han ertappas med.

  Egocentrisk och grandios uppträdande med stor mänsklig styrka och kraft.

  Saknar helt ånger och skuldkänslor för dem han sårar eller kör över.

  Empatistörning (dålig inlevelseförmåga) ser inte människors nöd och behov.

  Parasiterande livsstil. Han lever bara genom andras offer och gåvor.

  Bristande kontroll över beteendet, lättväckt aggressivitet som han i regel kallar den helige andes agerande och vrede.

  Impulsivitet att göra saker utan att kolla upp hur församlingen ställer sig. Det han gör är ju ifrån Gud, och då behöver ingen annan tillfrågas.

  Flackt känsloliv som han kallar för att fienden attackerar honom ständigt. Förföljelsemani är väldigt vanligt.

  Hur hanterar man en maktgalen profet eller ledare som är psykopat?

Det man ska göra är att direkt lämna sammanhanget och börja söka ett ny församling. Räkna med att ingen i församlingen där du varit kommer att stå vid din sida vid en konflikt med psykopaten. Du kommer kanske att stå ensam, men bered dig också på att alla svagheter och fel hos dig som han hittar kommer att användas emot dig när du lämnar sammanhanget.

Han kommer att ta åt sig äran av allt som lyckas i församlingen. Det som misslyckats kommer han se till att du får skulden för. Var beredd på att i denna situation kommer han mycket snabbt slå om från att vara en insmickrande person till att ge dig en rejäl religiös utskällning med massa bibelcitat som grund.

Du kanske kommer att känna dig syndig, förvirrad och utanför Guds beskydd när han konfronterar dig med vad som kommer att hända om du lämnar gemenskapen. I bland kan människor må psykiskt dåligt lång tid efter de lämnat hans kontroll. Men har du Guds Ord på att undervisningen är osund så är Gud med dig när du går där ifrån. Våga bara stå för sanningen så kommer Herren att ge dig vila och mod att lämna sammanhanget.

Omgivning kommer garanterat att manipuleras av psykopaten till att tro på hans beskrivning av vad som hänt med dig. T.ex att han avslöjade dig som falsk broder, eller att Gud är god som flyttade bort honom i tid - Så kommer det att gå med alla som sätter sig upp mot ledarskapet - Gud rensar sin församling just nu. m.m.

Det enda man kan göra i den här situationen är att distansera sig från psykopaten.  Dvs se till att ALDRIG få en direkt kontakt till den person som har denna andliga störning. Det kan bli förödande om det skulle vara andemakter med i spelet, vilket jag tror att det är för det mesta.

Naturligtvis så kan en person uppvisa ovanstående kännetecken utan att vara en förblindad psykopat. Men stöter man på detta i ”församlingen”  gång på gång ska man dock vara extra försiktig och se detta som varnings klockor. När dessa ringer så kan det betyda att allt inte stå rätt till, vilket ofta är fallet.

Psykopaten försöker alltid sätta sig över dig och vill markera sitt "större" andliga värde jämfört med dig. Han kan göra detta genom att poängtera vilka bibelskolor han gått, vilka karismatiska ledare han känner, vilken roll eller andligt uppdrag som han påstår sig ha.

Hans ständiga följeslagare är själva i regel förblindade (av lögnerna). Om du hittar direkta avsteg ifrån Guds Ord i det som personen undervisar om eller berättar, be då Gud om vägledning och gå sedan därifrån när du är säker på din sak. Verkar något för otroligt för att vara sant, så är det ofta det. Det som kännetecknar dem mest är att de har inte Guds Ord som högsta auktoritet i sina liv utan de beblandar ständigt lögn med sanning och egna obibliska och ockulta erfarenheter.

Många beskriver villolärarens (psykopaten) blick som mer "stirrande" än en normal person. (kan bero på demoner) Han stirrar på sin omgivning utan att han själv tänker på det.

Han använder ofta lösryckta bibelcitat i någon form för att få igenom sin drivande vilja. Hoten kan ofta verka oskyldiga som: Om du inte gör så "här" så kommer följande att hända - Du är utan beskydd om du lämnar oss eller det är satan som vill att du skall gå emot mig - Han kan också påstå att du är fylld av demoner.

Personen har ofta en grandios uppfattning om sig själv. När personen berättar om vad han gjort i livet så blir det ofta berättelser som i början är svåra att avslöja som lögn: Jag har talat med änglar - träffat Jesus - Gud talade till mig i natt eller jag fick en profetisk syn. Men det kan också vara händelser och saker som är väldigt lätta att avslöja som villfarelse om man kan sin bibel.

Psykopaten behandlar också människor i sin omgivning olika beroende på deras roll. Tex "trampar" på underordnade i församlingen och "fjäskar" för erkända karismatiska ledarna. Men också andra kristna som kan hjälpa honom att nå sina mål. Man kan t.ex bli erbjuden en upphöjd position och andra förmåner i församlingen om man är lydig och formbar under honom.

Hoppas detta kan hjälpa dig att se och förstå när saker och ting inte känns rätt i den gemenskap du är. Det viktigaste är att du kan din bibel och utifrån den tar dina beslut om det är sanning eller villolära du hör. Om du nu skulle vilja och våga konfrontera en psykopat så var beredd på att han har mycket svårt att ta kritik. De blir rasande och känner sig mycket förödmjukade när de blir kritiserade (Speciellt får de förföljelsemani).

Den andliga psykopaten bär aldrig sann Andlig frukt!

Joh 15:8 ”Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Vad är det då för frukt Fadern förhärligas av och det Jesus själv rekommenderar oss att vi skall se på. Är det pengar - lyx – stora konferenser – Lovsång - Jesus manifestationer - Andliga manifestationer – Änglabesök – Helande – demonutdrivning – skälla som hundar – rulla runt på golvet – ragla omkring som full – nya uppenbarelser. 

Detta är absolut inte den Andens frukt Jesusa talar om! De här sakerna kan vilken annan religion, guru, demon eller New age företrädare som helst manifestera.

Men psykopaten älskar de här religiösa utanpåverken och andliga manifestationerna mer än sanningen och Guds Ord. Han talar och är fixerad vid dem hela tiden. Ibland är det demoner inblandade ibland inte. Men det tilltalar honom i hans kontrollbehov och förblindelse och han kommer att försvara det med näbbar och klor även om han måste gå över lik.

Kan ockulta läror och grumlig antikristlig ekumenik hjälpa honom så tackar han ja utan att tveka. (vilket vi många gånger sett) Det är just detta som är det farliga med en Andlig religiös psykopat (villolärare) han respekterar inte Guds Ord, och offrar gärna andra för att nå sina mål.!

Nej, Fadern förhärligas först och främst av är det som stor i Gal 5:22-23 ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Naturligtvis så gäller först troheten och uppenbarelsen till vad hela Guds Ord säger och att hålla det för sant. För en andefylld kristen är detta den högsta och auktoritet och sanning man följer. Sedan följer vi den helige Ande som leder oss i det skrivna Ordet och med tiden bär vi god frukt som ärar Fadern. Ingen trohet till Guds Ord, ingen äkta Andens frukt.

Se på frukten och om de är trogna Guds Ord återkommer Jesus och Apostlarna till hela tiden, så det är den måttstocken vi först och främst måste ha för att se var Jesus går fram bland människor och församlingar i dag.

Gud förhärligas därför inte av rikedom eller något som verkar häftigt och stort i denna världen eller i församlingen. Och absolut inte av ekumenikens hopkok av sanning och lögn. Inte heller av den stora massans olika religiösa bönmanifestationer, lovsångs manifestationer osv.

Fadern förhärligas genom att vi små människor bär sådan frukt som Han får verkar fram i oss. Det är nu inte våra egna manipulativa frukter utan en Andens frukt från himmelen. Övernaturliga frukter som kan övervinna sorg, hat, vrede, lögn och förföljelse – den som har eller strävar efter att få dessa frukter i sitt liv älskar och söker också sanningen – Guds Ord.

Frukt skall man äta av! Världens barn skall också kunna få del av den kristnes frukt. Vi skall komma med evangelium om Jesus Kristus men också med glädje, frid, uthållighet, saktmod, vänlighet, godhet osv. Andens frukt i samklang med trohet till Guds Ord gör att människor kan se verkligheten i Kristus I DIG! Psykopaten kan inte ge denna sanna glädjen, tron, hoppet och förtröstan på Gud, och du ser heller inte Andens ödmjuka frukter i hans liv. Helt enkelt för att Herren vill inte kännas vid villoläror och dess förespråkare.

Luk 8:15 ”Men det som föll i god jord är de som har hört Ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga”.

En del säger ”Titta inte på mig se på Jesus”. Men hur skall människor kunna se vem Jesus är om inte genom våra liv och handlande? Alla Andens frukter är av en övernaturlig Andlig karaktär som växer fram med tiden genom Guds omsorg om vi vandrar med Honom. Psykopaten däremot strävar efter nya uppenbarelser och mer av det materiellt synliga, häftiga, det stortaliga samt det spektakulära och nya andliga manifestationer för att sedan kunna peka på dessa som en garanti och ett bevis för att han går med Gud. Alltså inteAndens frukter!

Luk 3:9 ”Redan är yxan satt till roten på trädet. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden”.

Andens frukter kan inte en villolärare ha i sitt liv helt enkelt för han är inte ledd av den helige Ande, inte heller den namnkristne som inte är fylld med den helige Ande. Världens sätt att kunna visa någon form av Andens frukt blir då i stället köttsliga kopior av vad Anden har som världslig glädje, världslig frid, världslig vänlighet och världslig godhet m.m. Men dessa köttets kopior av Andens frukt försvinner när trycket och omständigheterna förändras. Helt enkelt för att det inte är bestående övernaturliga frukter som Gud låtit verka fram.

Andens frukter tål däremot allt från förföljelse till förtal och andra svåra omständigheter som kommer emot den kristne. Andens frukter manifesteras alltid i en övernaturlig Kärlek till människor och en övernaturlig glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Frukterna är också tåliga och milda, Andens frukter avundas inte, skryter inte, är inte uppblåsta.

Finns inte dessa Andens frukter hos den kristne när förföljelse och andra omständigheter slår emot honom, så kommer han i stället söka sig till en falsk kristendom som ersätter Andens frukt med att vara vara spontan, glad och ha roligt på värdens vis med typ kom hit och ha kul kristendom.

Med kanske dans till häftig religiös musik och andliga manifestationer tillsammans med undervisning om framgång lycka och ett välbefinnande. Men detta är ju inte Andens frukt!

Sedan använder man Jesus namnet som ett mantra och tror att med kraftig och högljud underhållning skall få Gud med tacksamhet göra det som proklameras ut. Man tror att Gud själv skall uppenbara sig på stora massmöten och lovsångs konferenser - ja man nästan kräver det. Men våra händers verk är ju inte Andens frukt!

Det jag starkt vill rekommendera är att du läser Guds Ord mer än något annat i den här förvirrade tid vi nu lever. Ta dig mycket tid till att studera vad skriften säger. Guds Ordet kan inte något annat ersätta vad det än kallar sig, vad de än säger, var de än kommer ifrån, om det så är änglar som undervisar om saker som strider emot Ordet, ta inte till dig det!

Stämmer inte det du hör med det som står i Guds Ord så kasta det på soptippen. Det får vara hur stora uppenbarelser som helst från stora profeter, lärare m.m. Stämmer det inte med Guds Ord lämna det omgående! Gör du inte det så kommer du att vara påverkad av lögn tills du kanske erkänner den som en sanning, och då kan det vara försent att kunna vända om. Det är starka krafter som vi har att göra med och vi har inte har en chans emot villfarelsens  psykopater om vi börjar att kompromissa med Guds Ord.

Ef 4:14-16 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del”.

William Nielsen

 

Undervisning