Har fienden tagit Sveriges församlingar som segerbyte?

Randy Clark har nyligen besökt Sverige och påstod att hans möte var det "starkaste på 20 år i Europa", enligt tidningen Dagen. Låt dig inte luras av denna falska, orena karismatik som Clark, Bentley, Arnotts, Jones, Johnson, King och många andra representerar. Se videon från 2008 när Randy Clark "profeterar" omåttlig framgång över Todd Bentley, som vid den tiden levde i otrohet med en annan kvinna - som han senare gifte sig med efter skilsmässan från sin dåvarande fru - och dolde sina missbruksproblem.

De spasmiska skakningarna och andra ockulta manifestationer i hans tjänst, inte att förglömma. Dessa falska profeter och apostlar (som de kallar sig) tillhör Nyapostoliska reformationen (NAR). Clark har tydligen framgång genom att upphöja och uppmuntra människors högmod, det som Bibeln kallar värdelöst och köttsligt och det är ganska typiskt för denna rörelse. Trots att de står och svamlar och utdelar falska profetior, skäms de inte utan fortsätter på samma sätt.

Är det stolthet och högmod som så har förblindat dem? Ändå välkomnas de på konferenser i Sverige(!), vilket aldrig hade hänt om inteledarna medvetet hade nedmonterat vaksamhet och urskiljning i många församlingar. "Vi får inte vara kritiska, vi ska inte vara dömande", är deras mantra. Här har vi resultatet och detta trots att Bibeln så tydligt uppmanar till andlig vaksamhet, bedömning och urskiljning! Slut citat från Elvor och Janne. Gå gärna in på BibelFokus.se och läs ”döpt i anden från Kenneth & Kenneth”.

Den religiösa bläckfiskens tentaklar ligger tät över Sverige och kväver sakta men säkert all sann apostolisk kristendom. Med utsträckta händer välkomnar man det mesta som har med andlighet att göra. Världen intrång och tankesätt med dess olika läror har blivit till en andlig cancer tumör som dödar det kristna budskapet i en kristenhet som nu horar med allt och alla.

Vi har nu kommit så långt ifrån sann apostolisk förkunnelse att till och med världens barn accepterar och klappar händer åt predikanternas förkunnelse. Man vill snarare hjälpa till och backa upp församlingens arbetet.

Världen erbjuder nu allehanda häftiga och spännande saker som församlingarna kan och får använda i sin evangelisation. Det räcker tydligen inte längre med vanlig bön och lydnad inför den helige Ande för att sprida evangelium, utan det måste till något mer som attraherar människor. Något som ligger i tiden.

1 Joh 2:15 ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.

Tyvärr är det så att i stället för att församlingen skulle vinna världen så har världen vunnit församlingen! Så makabert sjukt! Fienden har verkligen lyckats med sin evangelisations kampanj bland Sveriges kristna.

Man anlitar på en del håll till och med profana artister för att dra människor till kyrkan! Snart så kanske man bjuder på alkohol för att locka in alkoholisterna. Vägen är nu öppen för att vad som helst kan hända i kyrkorna när det gäller att locka människor. Det är tragiskt, men faktiskt ett bevis på att församlingar som praktiserar detta är blinda, fattiga och nakna. Har man avsatt Jesus Kristus som Herre i församlingen så återstår ju bara vad världen har att erbjuda.

Men ska vi låta dessa svaga andliga ledare under denna världens välde få bortföra oss som segerbyten? Ska vi lida nederlag genom att leva i deras andligt religiösa misär? Ska vi satsa på deras falska visioner och hålla fast vid ekumeniken och gemenskap med världen och villolärare? Skall vi satsa på deras kyrkliga prestige eller tradition? Ska vi satsa på deras religiösa aktiviteter och nya projekt, metoder eller idéer? Nej, naturligtvis inte!

Ekumeniken kommer inte att skapa ett dugg när det gäller sann väckelse. Förutom att satan är nöjd åt denna de mänskliga prestationernas tid. En naken och kraftlös församling är därför mycket bättre i fiendens ögon än ingen alls. Då kan fienden frimodigt säga att det inte alls är någon skillnad på världen och församlingen.

Om det ingen skillnad är på världen och Guds församling varför skall man då gå till församlingen? Förhoppningsvis förstår en del nu varför vi ser så lite av Guds kraft i det här landet. Det enda dessa församlingar levererar till sökande människor är deras oomvända hjärtan, religiösa förmåga och mänsklig kraft.

Man försöker frenetiskt evangelisera och vinna människor till Guds rike med den gamle Adams gärningar gömda bakom religiösa handlingar uppblandat med villoläror och religiös häftig underhållning. Där visserligen namnet Jesus finns instucket då och då, men de kunde lika gärna ha sjungit om jultomten det hade inte gjort någon större skillnad.

Ingen ånger, ingen sinnesändring, ingen omvändelse är nödvändig för frälsning enligt kristenheten i stort i vårt land. Hur kan det vara så? Därför att man menar att Gud redan är på människans sida och vill bara att hon ska förstå vad han vill ge henne.  Via dessa bedrägliga och falska Alpha-kurser och liknade kampanjer får sökande människor veta att det är lätt att bli frälst. Du kan leva som förut men bli ännu mer välsignad - det är bara att välja vad du vill ha av Jesus och sedan tro det.

Ditt viktigaste val”, t. ex. erbjuder en kristen tro som vill ge dig ett förbättrat liv här i tiden på fyra områden, vård för själen, kunskap för livet, omsorg på riktigt och arbete med mening.

Så här långt bort har vi alltså kommit från bibelns budskap om frälsning, så långt bort från en autentisk kristendom som finns bevarad i originalversion för den som verkligen upplever ett behov av syndernas förlåtelse i genom Jesu Kristi blod och offer på Golgata. För detta är i sanning människans främsta behov. Alla andra behov är ett intet jämfört med detta.

Många har tagit till sig villoläran och tror att kunskapen, krigande i anden, kristna manifestationer och massorna skall vinna Sverige för Gud. Det kommer inte att ske! Helt enkelt för dessa ledare och församlingar satsar på allt tryggt, säkert och vackert de kan göra i sig själva. Utom det väsentligaste av allt, det de inte förmår i sig själva.

Den helige Ande vägrar därför i sin helighet att manifestera sig genom människor som har kärlek och sin trygghet till denna världens styrka och kraft. Han är inte beroende av de kristna massorna. Han vägrar att backa upp avfälliga församlingars smarta uträknade idéer om hur det skall gå till. Han är inte intressera av hur stora och starka dessa falska vägledare är i sin religiösa bekväma trygga estradkristendom.

Han vägrar att ge sig till känna genom någon annans direktiv än Jesus Kristus. Han vägrar att bli spring pojke åt samfund och kyrkor. Den enda uppgift Han har och kommer att genomföra, det är att manifestera det Gud vill – att upphöja och ära Jesus Kristus, och det i Ande och kraft till människors frälsning.

Det är därför på tiden att många kristna ledare och församlingar bekänner det som synd att de velat ta över den helige Andes funktion. Att flertalet i stället har förtröstat på sina egna planer att bygga Guds rike och samtidigt velat ta äran ifrån Jesus Kristus. Samfund och kyrkor och dess ledare har missat och förstört det mesta av vad de fått i sina händer och kallar det sedan kristendom.

Jag tror att vi nu går in i en tid där kristna kanske ensamma får stå för sin tro utan vare sig pastorn eller andra ledares uppbackning. En tro och övertygelse där vi ensamma tillsammans med den helige Ande drivs ut att göra evangeliet verkligt för världen. Bed då att du som fått i uppdrag att sprida budskapet om Jesus slutar förlita dig på människor, kyrkor och andra kristna osunda sammanhang och arrangemang. Utan bara förlitar dig på Gud.

Hindrar någon dig från att göra det du upplever den helige Ande säger – så gå därifrån! Du har bara ansvar inför Gud, inte inför människor. Sök dig sedan till kristna som läser Guds Ord och som är bedjare. Starta en bönegrupp med hängivna enkla kristna det räcker gott och väl. Där en eller två är församlade i mitt namn så är jag mitt ibland dem säger Jesus.

Ropa till Gud om att få det som krävs för att just du skall fungera i Kristi kropp. För min egen del så tyckte jag för en tid sedan att det var lite tråkigt och jobbigt att bedja längre stunder. Jag bröt så att säga aldrig igenom utan kände mig bara trött och utmattad.

Jag bad till Gud att Han skulle ge mig nåd att få uthålligheten och glädjen i bönen tillbaka. Efter någon månad av kamp och bön kom den helige Ande över mitt liv på ett nytt sätt. Jag fick en sådan inspiration och glädje i bönen att jag inte kunde sluta att bedja utan höll på i timmar. Sedan kom det ena efter det andra på plats, helt underbart!

Bönen och bibelläsning är det viktigaste vi har som kristna. Finns inte det på plats i våra hjärta kan vi jobba ihjäl oss utan att få Guds välbehag och resultat i våra liv. Det handlar om kärleken till vad Jesus Kristus gjort för oss på korset - den kärleken kan inte ersättas av något annat som t ex kristet arbete - inte ens evangelisation. Den kärleken kan bara tagas emot genom nåd och inte genom gärningar.

Har du inte en levande praktiserande kärlek till Jesus Kristus eller kanske tycker det är tråkigt att bedja eller läsa din bibeln. Så bed Gud om att få det. Han ger villigt kraft och glädje åt dem som beder Honom om det. Men beräkna kostnaderna först, det kostar nämligen ditt själviska och köttsliga liv.

Joh 12:25 ” Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Du kanske undrar vad jag menar med praktiserande kärlek? Gal 5:22-26 säger :Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Praktiserande kärlek är nu inte först och främst all församlingsverksamhet som för det mesta kvävt all andlig frihet och bara tröttat ut människor. Nej, kärlek är först och främst när människor ser Jesus Kristus i dina handlingar genom de Andens frukter du har.

Gud förhärligas därför inte (är inte intresserad) av rikedom eller något som verkar häftigt och stort i denna världen eller i församlingen. Och absolut inte av ekumenikens hopkok av sanning och lögn. Inte heller av den stora massans olika religiösa bönmanifestationer, lovsångs manifestationer osv. Fadern förhärligas genom att vi små människor bär sådan frukt som Han får verkar fram i oss.

Det är nu inte våra egna manipulativa frukter utan en Andens frukt från himmelen. Övernaturliga frukter som kan övervinna sorg, hat, vrede, lögn och förföljelse – den som har dessa Andens frukter i sitt liv kan också förmedla dem till världens barn och på så sätt övervinna världen i tron på Hans namn.

Jesus har inte gett oss ett uppdrag på våra villkor! Det är en närkamp med mörkrets makter villfarelser och människor där vi måste vara vakna. Andligt vakna kan vi vara dygnet runt som när vi sover - i vårt arbete och på semestern osv. Allt beror på om vi tillåter den helige Ande tala och leda oss. Han verkar faktiskt även när vi sover!

Denna klarhet och vakenhet förlorar vi om vi inte älskar och söker Jesus Kristus av hela vårt hjärta. Samtidigt som vi måste vara villiga att underordna oss Guds Ord och vara lydiga den helige Ande. Här missar vi emellanåt i vår vandring med Herren, men har vi ett ödmjukt hjärta och är villiga att korrigeras när Herren säger så. Då gäller nåden och vi är förlåtna och kan gå vidare.

Matt 22;37 ”Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”.

Luk 10:27 ” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”.

En del säger till mig lite nonchalant att Gud kommer att ta hand om alla som bekänner Jesus Kristus oavsett hur man lever. Även kristna som flörtar och älskar att praktiserar medveten synd sina liv kommer Jesus i slutändan att ta hand om.

Det är ju genom nåd trots allt - missar vi lite här och lite där så är det inte så farligt - Gud ger nåd och kraft när tiden är inne – alla syndar vi någon gång – vad har du att berömma dig av – Jesus är ju kärleken osv. Dessa ursäkter för att kunna fortsätta synda är från avgrunden själv, och dessa som använder dem för att ursäkta sin synd är själva på väg dit. Jag vet att Gud ger nåd och kraft, men bara till dem som älskar och söker Honom.

Jesus Kristus tvingar nämligen inte på oss sin vilja. Inte ens frälsningen tvingar Han på någon. Han uppenbarar sin vilja i Ordet! Sedan är det vi människor som får ta ställning och säga ja, eller nej, och det svar vi ger Herren får vi också ta konsekvenserna av.

Matt 25, talar om tio brudtärnor, brudtärnorna är en bild på två grupper kristna. Det fans två kategorier, namnkristna och de som var fyllda med den helige Ande. Båda väntade Jesu återkomst, men bara hälften fick komma med. Alla tio bekände Jesus som Herre, men bara fem godkändes av vår Herre Jesus Kristus. Man undrar ju stilla i sitt sinne varför Han inte gav dem nåd och kraft när tiden var inne?

Är det inte dags att ta Jesus ord på allvar och tro på vad Han säger? Detta var kristna som hade namnet om sig att de kände Honom – men gick ändå förlorade.

Matt 7:25 ”Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Jesus måste ju ha menat att något mycket allvarligt kan hända när det gäller de kristnas evighet om man inte är trofast, vaken och fylld med den helige Ande. Berättelserna är en allvarlig ”varning” för att syssla med saker som den helige Ande och Guds Ord tar avstånd ifrån - De praktiserade själviskhet och olydnad gentemot Guds eget Ord - därför hade de ingen olja.

Käre vän! Vår bekännelse till Jesus är inte värd något alls. Absolut ingenting. ”Bekännande kristen” är ett begrepp utan innebörd. Det enda avgörande är om den helige Ande utfört ett verk i djupet av våra hjärtan.

Det kommer en dag då sanningen blir uppenbarad och avslöjar hur likgiltiga många varit till vad Guds Ord säger och hur nonchalanta många kristna varit med sin helgelse och vandring med Herren. Många kommer att ropa ut i förtvivlan och tänka på varför de inte tagit evangeliet på fullaste allvar.

I stället så kompromissade många öppet med att gå i ok med världen och andra religiösa osunda sammanhang. När de i stället borde ha sökt vägledning och tröst hos den levande Guden Jesus Kristus och Hans Ord. Ropen kommer att eka: Vi trodde ju vad dessa ledare predikade predikade för oss - de undervisade ju om att det var ok att ha ekumenik med andra religioner och andra läror - de predikade ju att vi skulle se på det som förenar oss - inte på det som skiljer.

Men då är det faktiskt försent och många kommer att gå förlorade på grund av att de avfallit och det utan att de egentligen vetat om det. Varför har de inte ens vetat om det? Först och främst för att de lyssnade mer till människor än var lydiga Guds Ord.

Men också för att de i grund och botten inte var intresserade av att bli en dåre för evangeliets skull och bli ovän med en värld som förföljer ande fyllda kristna. Med andra ord, de var inte trogna och överlåtna Jesus Kristus och Hans Ord. Därför blev de fem jungfrurna lämnade kvar i Matt 25 – de hade ingen olja.

Joh 15:20 ”Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er.

2 Tess 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma.........

Synd mina vänner, är främst ett tillstånd som människan befinner sig i så länge som hon älskar orättfärdigheten och allt det som Gud hatar och tar avstånd ifrån - gemenskapen med Gud är då bruten. Det betyder att all praktiserande (och kärlek till synden) leder till döden och gör att den helige Ande drar sig undan.

Och det gäller bara oss kristna! De ofrälsta har ju inget att göra med den helige Ande! Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud.  Synd är en makt som trälbinder människan. Syndens lön är döden och den verkar alltid när den får tillfälle.

Den som konsekvent vägrar underordna sig den helige Ande och Guds Ord blir kvar i sin synd och hon blir Guds fiende i allt hon gör, även i de goda gärningar hon presterar i kyrkan. Olydnad till den helige Ande och Guds Ord är därför i förlängningen förödande och bryter därför sakta men säkert kontakten med Gud.

Den religiösa människan är av naturen stolt och vill inte gärna ödmjuka sig under Gud. Man söker gärna andra vägar till frälsning, man försöker genom egenarbete göra sig förtjänt av Guds nåd och försöker köpslå med Gud. Det fungerar inte!

Vi blir inte frälsta genom att slå oss för bröstet och visa upp våra religiösa snälla gärningar och stora mäktiga Jesusmanifestationer, tvärtom avlägsnar vi oss då från Gud. Herren ser till den som är ödmjuk, förkrossad och ledsen över sin synd. Där finns det nåd i överflöd.

Har du inte förkrosselse över medveten synd i ditt liv så bed då Gud om det. Den helige Ande vill inget hellre än att ge dig förkrosselse och föra dig ut ur likgiltighetens och syndens grepp - och det gör Han (om du vill) och beder om det.

Det sista kapitlet i bibeln har som sista budskap att Anden och bruden säger ”kom!”. Detta budskap fortplantar sig rakt in i universum, in i evigheten. I ett ögonblick avslutas församlingens historia och Apostlagärningarna får sin epilog - Jesus kommer! En rycks upp och en lämnas kvar. Den eviga skilsmässan är ett faktum. De som var redo gick in för att möta Honom.

Om du är en andlig ledare i något samfund eller kyrka. Tänk dig detta, att det är en sökare, en icke-kristen som sitter i din kyrka vecka efter vecka och lyssnar till dig. Kommer han någonsin att få höra budskapet som kommer att frälsa hans själ från Helvetet?

Kommer du någonsin berätta sanningen tillräckligt tydligt för syndaren så att han inser att hans synd gjort honom till Guds fiende, att han just nu är på vägen som leder till Fördärvet, med Guds vrede vilande över sig. Om han inte omvänder sig gör bättring och lägger sin tro på Jesus Kristus, kommer han gå under!

Luk 3:8 ”Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.

Eller har du bestämt dig att det är bättre att bara underhålla honom? Och att han på söndagar kan komma och få sina behov tillfredsställda, med bra musik, kaffe och bullar och goda mysiga snälla råd? Kommer syndaren någonsin att få höra orden "omvänd dig," "överlämna dig," "vänd dig till Frälsaren," "bli född på nytt?" Om du inte talar om de sakerna för honom, hur ska han någonsin veta om att han ska göra det?

Det är just detta fega och urvattnade ickestötande evangelium Jesus Kristus vänder sig emot, ett evangelium som till och med ateisten känner sig bekväm med. Evangeliet om Jesus Kristus däremot, har alltid varit stötande och konfronterande.

Det heter att när saltet förlorat sin sälta, då duger det till ingenting annat än att kastas ut och trampas ned av hedningarna. Det finns de två alternativen för den bekännande kristne, antingen trampas ned av världen, eller förtrampa fiendens härsmakt. Vi får välja, och går vi i allians med den värld som trampar och förlöjligar Jesu budskap med att föra in ljumhet och villfarelse i församlingen då får vi också ta konsekvenserna av detta.

2 Kor 13:5 ”Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Rom 12:2 ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom.

william

 

 

 

 

 

Undervisning