Hebr 10:27-31

Vi startar nu en ny tid av ingahopplösa.com som under några år gått igenom en andlig fas och legat vilande - till att nu tala om synd, rättfärdighet och dom i de accepterade kristna leden. Att den Guds Ord-centrerade gudstjänsten har fått träda in i bakgrunden för en självupphöjande, självcentrerad kristendom är helt klart.

Man predikar med en mänsklig kraft och hängivenhet ett urvattnat, icke-anstötligt sockersött evangelium som bara tillfredsställer den köttsliga snälla viljan hos kristna och världens barn - samt att man driver fram den bedrägliga och bedövande lyckokänslan som alltid i längden leder vilse.

En församling som har blivit lurad av en bedräglig framställning av evangeliet, som saknar undervisning om nödvändigheten av en lydnad inför Guds Ord och som inte fått kraften i den helige Ande. Just dessa församlingar är helt enkelt början av skökans och laglöshetens framträdande i svensk kristenhet.

Hebr 10:27-31
(27) “Utan en säker, fruktansvärd väntan på dom, och hetta av en eld som ska förtära motståndarna. (28) Den som förkastar Mose lag dör utan förbarmande, efter två eller tre vittnes ord. (29) Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som har trampat Guds Son under fötterna och ansett förbumdets blod för orent, det som har helgat honom, och som har smädat nådens Ande?

Hur smädar man då nådens Ande? Jo, man är likgiltig till den synd man praktiserar i sitt liv och därmed också den frälsning Jesus Kristus åstakommit genom sitt blod. Man sätter alltså inte värde och är tacksam till nåden och blodets förlåtande kraft utan fortsätter i sin likgiltighet att älska världen och dess villoläror med religiösa förtecken. Villfarelsens ande som Gud sänder över olydnadens barn som har sin glädje i orättfärdigheten - förblindar så totalt att man sätter sin tro till lögnen.

2 Tess 2:11
(11)” På grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, (12) för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten”.

Rom 2:1 "Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt".

Citat av Elvor Ohlin "Få bibelverser har väl så ofta blivit felciterade som de som handlar om att döma. Vi uppmanas i Bibeln att utifrån bibelordet bedöma, att pröva och i vissa fall att döma ut: "Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom", sa Jesus. Här måste varje uppmaning ses i sitt sammanhang. När Paulus tar upp dömande i Romarbrevet 2, är det riktat till den självrättfärdiga människan. En sådan människa blir tveklöst dömande, eftersom "rättfärdigheten" bara är en fasad. Hon anklagar andra men handlar likadant själv - om inte i handling så i hjärta och sinnelag. Därför blir vi också dömande när vi vandrar i laggärningar.

Vi kristna är skyldiga att bedöma trosfrågor, rörelser, läror och religioner utifrån Guds Ord . Det är inte att "vara dömande", som ju brukas som ett negativt ord. Vi är uppmanade av Jesus att sprida ett rent och oförfalskat budskap om honom. De mest dömande i samhället är inte sällan de som talar mest om tolerans och "kärlek". De vill tvinga alla andra att ha samma åsikt som dem själva, annars kommer hatet och hoten fram. Samtidigt anklagar de andra för att vara dömande och kärlekslösa. slut citat

För det första vill vi med bestämdhet säga att vi kristna kommer aldrig att kunna leva helt syndfritt på denna sidan graven. Däremot om vi vill så kommer Gud att helga oss mer och mer till att bli Kristus lika att vara en välbehaglig doft i ord och handling. Denna helgelse håller på hela vårt liv. Vi riktar oss framförallt till kristna som i sina liv sorgligt nog inte ens vet om att de står emot Herren genom sitt förakt till Ordet - kristna som mumlar vidare i livet med en falsk gud de skapat vid sidan av Skriften.

Men också till dem som famlar i okunnighet om hur de skall vandra med Gud - troende som hamnat i olika osunda rörelser som på snabba hästar är på väg bort ifrån Herren Jesus Kristus. Guds syfte är att varna så många som möjligt att vända sig bort från den avfälliga kyrkan och gå ut ur hennes falska och bedrägliga och ibland häftiga förkunnelse och in i den fullkomliga frihet och rättfärdighet som bara Jesus Kristus kan ge.

Det är som sagt mycket roligare och häftigare att tillhöra en religiös gemenskap som tillåter det mesta som t.ex. nya uppenbarelser - där rikedom, framgång och makt och framförallt att materiell framgång ses som en andlighet.

William Nielsen

Undervisning