Jesus Kristus tog avstånd i från ekumenik med falska lärare!

Bibeln ger mycket bestämda föreskrifter, både när det gäller vem vi har gemenskap med och vem vi samarbetar med i hans verk. Gud vill inte att människor ska vinnas (eller att andra saker ska uppnås) med hjälp av hans fiender. Han behöver inte samverkan med katoliker och teologiskt liberala kristna eller världen. Han manar sitt folk till att verka oberoende av alla falska lärare, och bara vara beroende av hans väldiga makt.

Argument:”Det är tillåtet och helt ok att samarbeta och ha gemenskap med dem som inte delar våra evangeliska uppfattningar eftersom Jesus gjorde det. Han tog emot fariséernas och de judiska ledarnas inviter när han talade i templet och synagogorna och han avskilde sig aldrig från dem”.

Svar: Argumentet är så i motsats till rena fakta, att det är förvånande att man hör det användas så ofta. Herren hade ett uppdrag att gå till templet och synagogorna, delvis därför att han levde ett liv i lydnad under lagen och delvis därför att han var den rättfärdige Kungen och Herren för folket.

Men när han var på dessa ställen, avslöjade och vände han sig emot de religiösa ledarna, med följden att han uppväckte deras ständiga fientlighet och deras angrepp på hans liv. Alla i Israel på den tiden kunde se den djupa klyftan mellan Herren och de judiska ledarna!

Jämför Herrens inställning med den som de ekumeniska evangeliska kristna har idag. När Jesus besökte templet, anslöt han sig till de icke-troende fariséerna och bad med dem?

Gav han ett allmänt intryck av andligt bifall eller utbytte innerliga hälsningar? Arbetade han med dem i kommittéer och gemensamma strävanden? Samtalade han med dem om hur hans lära och deras kunde fås att stämma överens? Naturligtvis inte.

Faktum är att han offentligt fördömde de flesta av dessa judiska lärare som blinda och självrättfärdiga hycklare, och t.o.m. kallade dem huggormsyngel. Han anklagade dem för att utestänga människor från himmelriket och han klargjorde att de själva var utestängda. Han kallade deras böner för hyckleri och fördömde deras religiösa utövningar. Han sa att de förstörde Guds sanna budskap och att de (om de inte omvände sig) inte skulle undgå att dömas till Gehenna.

Allt detta står att finna i Matteus 23:13-33 . I ett tal yttrade Herren inte mindre än 8 ve över de judiska ledarna, så att folkmassan hörde till fullo. I många andra tal sa han liknande saker.

Hela Herren Jesu offentliga verksamhet stod i motsats till de judiska ledarnas falska undervisning, och detta var (mänskligt talat) grunden för deras hat till honom som ledde till Golgata kors. I nästan varenda offentliga anförande gjorde Jesus Kristus några uttalanden för att ta avstånd från de judiska ledarna, de skriftlärde och fariséerna.

Ingen uppriktig person som läser evangelierna kan undgå att märka Herrens fördömelse av falska lärare vid nästan varje besök i templet och synagogorna. Alla utom ett av Herrens besök i templet medförde en konfrontation med judarna, och två gånger försökte de ta hans liv. Besöken i synagogorna ledde till fientlighet och motstånd, med ytterligare två attentat mot hans liv.

Har Herrens inställning någon likhet med hur dagens ekumeniska evangeliska kristna uppträder, när de sluter sig samman med icke-evangeliskt kristna? Ekumeniska evangeliska kristna gör raka motsatsen till allt som Jesus Kristus gjorde. Att säga att Herren aldrig avskilde sig från de falska lärarna på hans tid är nästan skrattretande, eftersom han muntligt avskilde sig själv från dem så gott som varje dag av sin jordiska verksamhet.

Saxat ifrån Peter Masters. www.kts.just.nu

 

 

Undervisning