Jesus - sann Gud och sann människa

Allra först vill jag säga att du bör skaffa dig en god Bibelöversättning innan du kan göra ett bra studium i den här frågan. Jag rekommenderar Svenska Folkbibeln eftersom den är betydligt mer grundtexttrogen än både 1917-års Bibel och Bibel 2000 (och NT81). Reformationsbibelns NT är kanske ännu bättre i flera avseenden. Varför det är så kan du läsa om i mitt dokument om Grundtexter och översättningar.

Den viktigaste frågan i den kristna tron är vem Jesus verkligen är. Kristendom utan Kristus i den bemärkelsen att Jesus ÄR Kristus, sann Gud och sann människa, är ingen sann kristendom. Du ser att jag kraftigt betonar ÄR, och det gör jag för att peka på att Jesus är identisk med Kristus. (Ordet Kristus härstammar från grekiskan och betyder "Den smorde". Från hebreiskan har vi fått ordet "Messias" som har samma betydelse)

I snart 2000 år har Jesu lärjungar trott och bekänt Jesus som både sann Gud och sann människa; att Jesus ÄR Kristus/Messias, Gamla testamentets Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, Gud själv som besökte sin skapelse. En kardinaltext för denna tro är Fil 2:6-11:

 • "Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren."

Denna tro är beviset på att man är en sann pånyttfödd kristen. Det ser vi i följande Bibelord:

 • 1 Joh 5:1: "Var och en som tror att Jesus ÄR Kristus, han är född av Gud"

Denna för kristendomen helt avgörande tro ifrågasätts allt oftare. Ibland sker det med diffusa påståenden om att treenighetsläran minsann inte är Biblisk då ordet "treenighet" inte återfinns i Bibeln. Man menar också att det var Katolska kyrkan som uppfann treenighetsläran. För den som tar avstånd från Katolska kyrkans olika villfarelser kan det låta skrämmande att det var den Kyrkan som uppfann treenighetsläran, men frågan är ju om detta påstående verkligen är sant.

Från flera s.k. messianska rörelser (kristna som mer eller mindre följer regler, seder och bruk från judendomen) sägs att den ”apostoliska kyrkan”, d.v.s. den första kristna församlingen, inte trodde på Jesus som Gud, och att en och annan kyrkofader inte heller trodde så. Därmed menar dessa rörelser att vi idag måste tillbaka till denna urkristna tro där Jesus inte är Gud.

Men frågan måste ju istället vara vad Bibeln visar oss. Det blir också ett bevis på vad den första församlingen trodde jämte många kyrkofäder. Även om det i katolicismen finns en enormt stor mängd allvarliga villfarelser så finns där så klart också sanningar. Så funkar de flesta villfarna kyrkor, samfund och rörelser.

Så i det här dokumentet vill jag lyfta fram väldigt många Bibelord som pekar på att Jesus är Kristus/Messias och Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, vilket också betyder att det finns en sanning om en treenig Gud i Bibeln, en enda Gud som uppenbarar sig på tre olika sätt: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

På sätt och vis är det fel att försöka argumentera för denna tro på ett intellektuellt plan eftersom detta inte är något som Gud uppenbarar för lärda och kloka utan bara för de som är som barn. Insikt om vem Jesus är kommer alltså inte som resultat av ett pluggande eller resonerande utan som en gåva från Gud när han drar undan täckelset för våra ögon. Så min förhoppning är att du vill ta emot detta budskap i all ödmjukhet som ett barn. Då skall Gud öppna dina ögon – om du nu tycker att detta är ett budskap som är svårt att ta emot.

 • Luk 10:22: ”Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”

 • Matt 18:3: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket."


1. Varför är denna tro så viktig?

Varför är det då vikigt med denna tro på att Jesus är Kristus och Gud? Jo, det handlar om vår frälsning. Det är vad vi kan utläsa av Jesu ord i Joh 8:24.

 • Joh 8:24: "Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

Det viktigaste i en sund och äkta kristen tro är tron på att Jesus är JAG ÄR, JHWH (Jahwe), Gamla testamentets Gud uppenbarad i mänsklig gestalt. Om vi inte tror att Jesus är Gud, kommer inte vår tro att leda till frälsning utan till att vi dör i synd. Det är vad jag ser att Jesus säger i detta Bibelord. (I 1917-års översättning och Bibel 2000 står "att ni tror att jag är den jag är".

Detta är inte i enlighet med grundtexten.) Om du allstå inte tror att Jesus är Gud, så tror du att någon som är mindre än Gud är din frälsare. Ser du det allvarliga i en sådan tro? Och ser du det stora i att tro att Jesus är Gud, och att det därmed är Gud själv som är vår frälsare? I GT säger Herren Gud dessutom att HAN är vår ende frälsare.

 • Hos 13:4: "Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag."

Det är när denna tro på Jesus korrumperas som vi kan bli som allra mest bedragna och hamna i riktigt allvarliga villoläror och sekter. Eftersom vi nu tycks leva i det stora avfallets tid (som 2 Tess 2:1-12 talar om) så gäller det att vara mer vaksam på villoläror än någonsin tidigare, och särskilt när det gäller läror som förringar Jesus och upphöjer människor till gudar eller kristus-gestalter. Falska profeter och villoläror tränger sig idag in i den kristna kyrkan på bredare front och lömskare än någonsin tidigare. Det som är den gemensamma grunden för alla dessa villoläror är just att Jesu gudom förringas eller stryks helt och att människan upphöjs till någon slags gudomlig nivå. Vi kan fånga allvaret i följande Bibelord:

 • 2 Joh 7: ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.”

Att bekänna att Jesus ÄR Kristus är det samma som att bekänna att Jesus är Gud i mänsklig gestalt (som vi skall se senare). Om vi tittar på vad olika villoläror för fram för syn på Jesus så kan vi även av det förstå vad som är villfarelse angående Jesu person.

Alla de sammanhang/religioner jag nu räknar upp bekänner inte fullt ut att Jesus är Gud uppenbarad i mänsklig skepnad: New age, mormonerna, Jehovas vittnen, frimurarna, hinduismen, bahai, islam, trosrörelsen, messianska rörelser, mfl. Inom flera av dessa rörelser är t.ex. Jesus endast en pånyttfödd människa eller ett sändebud i ett ”kristus-ämbete”.

Om du därför hör att en förkunnare eller ett sammanhang i kristenheten börjar stappla på orden när det gäller att bekänna Jesus som Gud, då skall du veta att de är på väg att sätta sig i samma båt som ovanstående sammanhang. Det är bevis nog för att något är på väg att gå helt galet. Judarna har inte heller denna bekännelse idag, men de kommer att få den i den yttersta tiden enligt Guds plan (se Sak 12:10), så därför sätter jag inte dem i samma båt som de övriga.

Faran med att inte bekänna att Jesus ÄR Kristus/Messias och Gud i mänsklig gestalt kan bli tydlig om man t.ex. studerar vad som undervisas inom New age. Där sägs att Jesus bara var en vanlig människa, men som genom att han uppnådde en särskilt hög grad av andligt medvetande ikläddes sin Kristus-roll.

Så inom New age är ”Kristus” i princip bara är ett ämbete som vilken människa som helst kan ikläda sig, eller en ande som inkarnerar i olika människor, vilket också kommer att hävdas i den yttersta tiden då Antikrist kommer att utge sig för att vara Messias och Gud. Antikrist kan från grekiskans anti-christos översättas till ”istället-för-kristus”.

Men New age undervisar även att vi människor är mer eller mindre som Kristus genom att alla har det gudomliga inom sig. Känner du till trosrörelsen så vet du att där finns i princip samma undervisning, att Jesus är en pånyttfödd människa och att vi alla är som gudar.

Så den bästa vaccinationen mot att dras med i den avfallets ekumenik som leder fram till att hela världen tar emot Antikrist som messias och gud, är att bekänna att Jesus var, är och alltid kommer att vara Kristus, Gud i mänsklig gestalt, i samma kropp som Jesus uppstod i. Han reinkarnerade inte efter sin död. Han uppstod i samma kropp, dock förhärligad. Ingen annan kan bli Kristus, den rollen har Gud reserverat för sig själv för all tid.

 • Joh 8:58: ”Han [Jesus] svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.’ " NT 81

En annan orsak till varför denna syn på Jesus som Gud kommen i mänsklig gestalt är viktig, är för att få rätt syn på Guds försoningsverk genom Jesu död på korset. Om Jesus bara var en vanlig människa som fick ett särskilt ”kristus-ämbete” eller uppdrag, då var inte hans korsdöd något märkvärdigt. Då kunde ju var och ens egen död gälla som försoning. Men om det nu var den Gud som gav oss Mose lag (vilken ingen klarar att följa till 100%) som kom i mänsklig kropp och tog straffet på sig själv, då var detta det högsta offer som kan hittas både innanför och utanför universum.

Då kan vi förstå varför detta offer - att Gud var i Kristus och försonade människan med sig själv – är det enda som Gud accepterar som giltigt för att vi skall bli frälsta. Då kan vi förstå varför Jesus är enda vägen till Gud och evigt liv. Ingen kan sätta sig över det faktum att Gud själv valde att betala priset för ditt och mitt eviga liv. Och det här får vi ta emot i tro, helt gratis!

2. Treenigheten

När vi nu söker efter Jesu gudomlighet skall jag börja med den lära som för många blivit en stötesten, och det är treenighetsläran. Den säger oss att Gud är en, men att han kan uppenbara sig på tre olika sätt: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Nu är det helt sant att ordet treenighet inte förekommer i Bibeln exakt så. Men om vi betänker vad treenig betyder så kan vi lättare se att detta faktiskt förekommer. Tre-enig betyder ju att ”tre är eniga” eller att ”tre är ett”, inte sant? Detta kan vi hitta i korrekt översatta Biblar.

Innan vi letar fram ordet om treenigheten så skall vi bara minnas vad som är sagt om Jesus, att han är Ordet som blev kött. (Även här ser vi att Jesus är Gud)

 • Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

 • Joh 1:14: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss”

Läs nu 1 Joh 5:7-8 i din Bibel så skall du se att där troligen står något om ”Anden, vattnet och blodet”. Men om vi läser i t.ex. King James Bibel står där:

 • For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”

Här ser vi tydligt att Fadern, Sonen (Ordet som blev kött) och Anden är ett, alltså tre som är ett, tre som är eniga, eller om vi vill treenigheten. Varför är det då annorlunda i våra nya Biblars översättning? Jo, kortfattat kan jag säga att det beror på att yngre översättningar utgår från en nyare manipulerad grekisk grundtext där man medvetet velat dölja treenigheten och sanningen om Jesus.

I äldre Biblars översättning har man utgått från den grekiska grundtext som kallas ”majoritetstexten” och som av många Bibelforskare anses vara den äldsta, mest kompletta och korrekta. Luther använde majoritetstexten för sin översättning och så gjordes för svenska Biblar före 1917-års översättning. Vill du läsa mer om detta problem med olika grundtexter så kan du göra det i mitt dokument Grundtexter och översättningar.

I den nya s.k. Reformationsbibeln (som utgått från Karl XII:s Bibel) står det då:

 • 1 Joh 5:7-8: ”Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett.”

Det här ordet klingar samma budskap som det som Jesus själv sa:

 • Joh 10:30: ”Jag och Fadern är ett."

Treenigheten framskymtar även i missionsbefallningen:

 • Matt 28:19: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”

Här tycker jag man kan fråga sig vad som menas med Faderns, Sonens och den Helige Andes NAMN. Det skall vi se lite närmare på i nästa punkt.

Men låt oss även stanna till inför Bibelns allra första vers: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord". Det är faktiskt en lite omtvistad fråga hur denna lilla mening skall tolkas. I den hebreiska grundtexten kan vi se att ordet elohim (översatt till "Gud") står i en pluralform.

Däremot står det hebreiska ordet bara' (översatt till "skapade") i singularis. Jag är ju ingen teolog, men för min del för ordet elohim tanken till den treenige Guden: Fadern, Sonen och Anden. Och ordet bara' säger mig att den treenigen Guden är ändå EN och agerar i allt som EN. Det var EN Gud som skapade. Därför kan Bibelns första vers ändå vara logisk, inte minst i ljuset av Nya Testamentets bild av Gud.

Jesus var ju en del i skapelsen liksom Fadern och Anden. Det står om Jesus i Heb 1:2: "genom honom [Jesus] har han [Fadern] också skapat världen". Och i Kol 1:16 står det "Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom." Det kan vara intressant att notera att ordet elohim dessutom är det tredje ordet från Bibelns början när man läser i den hebreiska grundtexten. Kanske det också är Guds signal till oss om treenigheten? Ja, du får själv värdera substansen i detta lilla resonemang utifrån BIbelns första vers.

Jag vill också nämna något som en del för fram, nämligen att treenigheten skulle härstamma från hedendom, men det är att tänka bakvänt. Det är istället ett bevis för att satan redan tidigt hade viss insikt och även fick lov att komma med vilseledande kopior. T.ex. finns nattvardsliknande ritual i tidig hedendom (före Jesu tid), likaså finns i hedendomen död- och uppståndelseberättelser, men det betyder ju inte att motsvarande saker i kristendomen är kopior från hedendomen, eller hur?


3. Faderns, Sonens och den Helige Andes NAMN

Jesus säger följande till oss i missionsbefallningen:

 • Matt 28:19: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Vi kristna tar så ofta Bibelord och rabblar dessa ordagrant i stället för att göra som Jesus sa. Att läsa ”Fader vår…” ordagrant är ett exempel. Där avsåg inte Jesus att vi skulle säga exakt som han; han gav oss bara ett exempel på hur enkel vår bön skall vara. På motsvarande sätt är det med missionsbefallningen. När vi döper en person så läser vi innantill exakt vad Jesus sa: ” i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. Men borde vi inte fråga oss vad som är den treenige Gudens namn och sedan döpa i detta namn? Det är ju inte att säga deras namn när man bara nämner dessa tre personligheter hos Gud.

Vilket NAMN är Faderns och Sonens och den helige Andes gemensamma namn? Det handlar inte om tre namn, ty ordet ”namn” står i singularis i den grekiska grundtexten, vilket vi inte kan uppfatta i svensk text eftersom ”namn” är samma i singularis och pluralis. Spännande va? Fadern, Sonen och Anden har ett enda och gemensamt namn! Vad är då detta? Jo, det måste vara ”namnet som är över alla andra namn” (Fil 2:9), något högre namn kan ju inte finnas.

Låt oss då se på hur apostlarna döpte människor. I vilket namn döpte de? Sa apostlarna: ”jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”? Låt oss se på några Bibelord:

 • Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.”

 • Apg 10:48: Och han [Petrus] befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.”

 • Apg 19:5: ”När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.”

Det här var efter Jesu himmelsfärd och efter första pingstdagen. Detta var när den kristna församlingen levde som allra friskast. Och vi ser här hur apostlarna hade uppfattat Jesu ord om att döpa i ” i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”: de döpte i Jesu namn!

Vi tittar tillbaka på följande Bibelord:

 • 1 Joh 5:7-8: ”Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett.” (Reformationsbibeln)

Gud är både Fader, Son och Helig Ande. Dessa tre är ett, och vi kan på goda grunder säga att Gud i vår värld gett sig själv – den treenige Guden – namnet över alla andra namn: namnet Jesus!

Jesus är Gud. Jesus representerar hela gudomen. Det är också därför det är Jesus som döper oss i sin Helige Ande, som också kallas ”Kristi Ande” och Herrens Ande”.

 • Matt 3:11: ”Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han [Jesus] skall döpa er i den helige Ande och i eld.”

 • Rom 8:9: ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.”

 • 2 Kor 3:17: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.”

Guds namn skall bli ETT
Den som söker sanningen (Matt 7:7), omvänder sig till Herren och låter honom dra undan den slöja som skymmer det klara seendet (2 Kor 3:14-16), kan redan idag få se och förstå inneörden av att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Men det kommer en dag då alla skall se och förstå detta. Vid Jesu återkomst skall förvirringen om Gud, hans namn och vem Jesus är vara borta. Alla blir dock inte frälsta! Idag är det många som tvivlar på Jesu gudom, inte minst det judiska folket.

Men då Jesus kommer tillbaka har judarna förstått vem Jesus är. Gud säger om sig själv i GT att "då skall de se upp till MIG som de genomborrat" (Sak 12:10). Vid den här tiden skall alla folk förstå att Gud är EN och hans namn är ETT, och då blir Guds namn förmodligen "Jesus" eftersom det är namnet över alla andra namn (Fil 2:9). Vid denna tid kommer alla andra religioners gudar och gudsnamn falla platt till marken!

 • Sak 12:4, 12:5: "På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget... Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig."

 • Sak 14:9: "HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett."

Nu skall vi titta på ett antal Bibelord som visar att Jesus är Bibelns Gud som kommit i mänsklig gestalt.


4. Jesus är Gud uppenbarad i köttet (kommen som människa)

Vi har redan läst inledningen i Johannesevangeliet, men vi tar det en gång till. Där ser vi att Jesus (Ordet) var hos Gud redan från början och att han själv var Gud. Att Ordet verkligen handlar om Jesus förstår vi av vers 14 i första kapitlet.

 • Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

 • Joh 1:14: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss”

En korrekt översättning från grekiskan av 1 Tim 3:16 avslöjar också tydligt att Jesus är Gud. Vi ser den översättningen i King James Bibel, i Luthers Bibel, i Karl XII:s Bibel, mfl, eftersom dessa översättningar lutar sig mot den grekiska grundtext som kallas ”majoritetstexten”. Senare översättningar lutar sig mot den betydligt mindre samlingen grekiska manuskript som kallas ”minoritetstexten” där Jesu gudomlighet har gömts undan.

 • 1 Tim 3:16: "Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten." Reformationsbibeln (reviderad Karl XII:s Bibel)

Av de 300 grekiska grundmanuskript som innehåller 1 Tim 3:16, är det endast fem sent skrivna manuskript (från 800-, 1100- samt 1200-talet) som ersatt "Gud" med "Han". Dessa ynka fem manuskript har ändå fått utgöra grunden till moderna Bibelöversättningar. Ovanstående översättning stämmer med 98,3 % av befintliga grekiska grundmanuskript och med ”summan av Guds Ord”, vilket gör det troligast att detta är en korrekt översättning.

I Jesajas bok i GT ser vi att Gud skulle födas som ett litet barn, och att han bl.a. skulle kallas Gud och Fader.

 • Jes 9:6: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

I Mikas bok i GT ser vi något liknande. En som är från evigheten skall födas av en kvinna. Jesus är alltså från evighetens dagar. Han blev inte till först när Maria födde honom. Han var inte en vanlig människa som ikläddes något slags ”kristus-ämbete”. Jesus fanns före allting, precis som Gud. Jesus är alltså den evige själv som kommer i mänsklig gestalt.

 • Mika 5:2-3: ”…från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött.”

 • Joh 8:58: ”Han [Jesus] svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.’ " NT 81

 • Fil 2:5-7: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa”


5. Jesu blod är Guds blod

 • Apg 20:28: "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

I detta Bibelord talas om Guds församling och att han friköpt dem med sitt blod. Det var alltså Gud som lät sig korsfästas, vilket säger oss att Jesus är Gud. I t.ex. Bibel 2000 ser man hur översättarna genom att lägga till ett ord gör Jesu gudom mer diffus. Där står det: "…som han har vunnit åt sig med sin sons blod." Ordet "son" finns inte i grundtexten. Rätt översättning skall vara "som Gud köpt åt sig med sitt eget blod". Det gör att man kan se att Gud och Jesus är den samme. Det här Bibelordet bekräftas av det vi kan läsa hos Sakarja i GT:

 • Sakarja 12:10: ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.”


6. Den som har sett Jesus har sett Fadern, de är ETT

Den som har sett Jesus har sett Fadern, sa Jesus. Det är ett oerhört stort anspråk Jesus gjorde. De två är samma väsen fast olika i uppenbarelse. Fadern är i Jesus, vilket betyder att Jesus är Fadern uppenbarad i mänsklig gestalt, de är samma person.

 • Joh 14:9-11: ”Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.”

 • Joh 10:30: ”Jag och Fadern är ett."

Hade Jesus ”bara” varit en son till Gud, en ”gudason” (så som vi tänker son i mänsklig mening), så hade inte Jesus sagt att han är i Fadern. Nej, Gud klev ner från sin tron i himlen och kom till oss som sann människa men samtidigt som sann Gud. Sin härlighet lämnade han kvar i himlen för att dela människornas villkor och för att till sist dö för våra synder. Så den som såg Jesus hade även sett Fadern.

 • 2 Kor 5:19: "Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv."

 • Kol. 2:9 "Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt…"


6.1 "Jag är A och O, den förste och den siste"

Jag vill nu visa några liknande Bibelord. I de första talar Gud den Allsmäktige, i de andra Jesus. Båda säger samma sak om sig, att de är "A och O, den förste och den siste". Dessa Bibelord visar oss att Gud och Jesus är ett, att de är samma Gud, dock i olika skepnad.

Här talar Gamla testamentets Gud, Israels konung, Herren Gud, Sebaot, den Allsmäktige:

 • Jes 44:6: ”Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.”


 • Upp 1:8: ”
  Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

I nedanstående Bibelord talar Jesus:

 • Upp 1:17-18: "När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever [det är alltså Jesus som talar här] i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet."

 • Upp 22:12-13, 16: ”Se, jag kommer snart [det är alltså Jesus som talar här] och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden….Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan”

Jesus kallas Gud i flera av Bibelns texter, och Herren Sebaot, Israels Gud säger i Jes 44:6 att det finns ingen Gud vid sidan av honom. Det finns ingen annan logik än att Jesus och Gud är ett, alltså samma väsen, samma Gud.


7. Jesus förlåter synd och frälser liksom Fadern

Jesus har makt att förlåta synder och frälsa vilket visar på att Jesus är Gud. I Matt 1:21 kan vi läsa om varför Josef skulle ge namnet Jesus till den son Maria skulle föda.

 • Matt 1:21: ” Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.”

Jesus hade makt att förlåta synder, vilket han också gjorde. Vi ser det t.ex. i berättelsen om den lame mannen.

 • Mark 2:5: ”Jesus såg deras tro och sade till den lame: ’Mitt barn, dina synder är förlåtna.’ ”

 • Mark 2:10: ”Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.”

Namnet Jesus hör alltså ihop med att han har makt att förlåta synd och frälsa sitt folk från deras synder. Vem kan förlåta och frälsa från synd? Det kan endast Gud göra.

 • Jes 43:25: ”Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.”

 • Hos 13:4 Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.

Om ingen annan än HERREN Gud är den som kan förlåta synder och frälsa, och Jesus också gör detta, vad säger då ren logik? Att Jesus ÄR HERREN Gud, uppenbarad i mänslig gestalt! De skriftlärda judarna visste mycket väl att endast Gud kunde förlåta synder, men de förstod inte vem Jesus var. De begrep inte att deras Gud besökte dem!

 • Mark 2:6-7: ”Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: ’Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.’ "

Beroende på att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt, kunde Petrus utropa följande om Jesus inför stora rådet:

 • Apg 4:11-12: ”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen.”

Fadern och Jesus är ett, de är av samma väsen, därför gör de samma saker, de har samma makt.

 • Joh 5:19: ”Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.”

 • Joh 5:21: ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill.”

 • Joh 10:37-38: ”Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern."


8. Jesus ger evigt liv liksom Fadern

Endast Gud har makt och förmåga att bevara en människa och att ge en henne evigt liv. Jesus har denna makt och förmåga som vi skall se.

 • Joh 10:27-28: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”


9. Jesus är Kristus/Messias och Guds Son

Jesus ÄR Kristus, han har inte enbart iklätt sig något slags ”kristus-ämbete”. Han är inte endast en budbärare från Gud. Därmed kan ingen annan bli Kristus. Jesus förblir Kristus för all tid.

 • 1 Joh 4:2: ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud”

Kristus” är grekiskans ord för hebreiskans ”Messias”, vilket betyder ”den som är smord”. Detta skulle även kunna uttolkas som ”Guds Son”. Petrus gör den kopplingen när Jesus frågar vem han är, och Jesus godkänner också den insikten.

 • Matt 16:16-17: ”Simon Petrus svarade: ’Du är Messias, den levande Gudens Son.’ Jesus sade till honom: ’Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.’ ”

Jesus erkänner i följande text vem han är när översteprästen gör denna koppling mellan Jesus, Messias och Guds Son:

 • Matt 26: 63-64: ”Då sade översteprästen till honom: ’Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.’ Jesus sade till honom: ’Du själv sade det.’ ”

I följande Bibelord ser vi att Gud talar om sin Son och kallar honom Gud.

 • Hebr 1:8-9 (härstammar från Ps 45:7-8): "Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder."

Så vi ser i dessa olika Bibelord en kedja: Jesus är Kristus/Messias, som är Guds Son, som är Gud själv. När Gud kliver ner till jorden i en mänsklig kropp så får han namnet Jesus, han kallas för Guds Son, och han är Messias, den som är smord. Han är smord till att vara Kung, överstepräst och profet bland sitt folk. Observera att Jesus kallas Guds son eftersom Gud kom över en jordisk kvinna och lät henne föda fram Jesus.

 • Luk 1:35: ”Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”


10. Orsaken till att Jesus dödades

Att Jesus blev dödad av judarna är ett bevis på hans anspråk. Det var ju för att han utgav sig för att vara Gud som han blev dödad, och det var orsaken till att judarna flera gånger ville stena honom på stubben. Och Jesus avvisade aldrig deras anklagelse. Hade han "bara" varit ett ”sändebud” hade aldrig reaktionen varit den samma.

 • Joh 10:33: ”Judarna svarade: ’Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.’ "

Detta är den förblindelse som drabbat alla som inte underordnar sig Guds Ord och Sanningen. Man ser inte vem det var som hade klivit ner till jorden. Man kan inte godta att Gud uppenbarar sig som människa. Att Gud kom som människa är nog den största ”hemligheten” i hela Bibeln, och den syns bara för dem som vill tro det! Men detta kommer att bli tydligt för alla människor den dag Jesus kommer tillbaka, för då kommer han i sin fulla härlighet.

 • Fil 2:9-11: ”Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.”

 • Matt 16:27: ”Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar”


11. Jesus tilltalas som Gud

 • Joh 20:28: ”Thomas svarade honom: ’Min Herre och min Gud’!”

I detta Bibelord ser vi att Thomas nu hade förstått vem Jesus verkligen var. Eftersom ett av judarnas viktigaste bud är ”Hör o Israel, din Gud är en” och ”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig” så är det helt klart att Thomas här inte började dyrka någon annan gud än Bibelns Gud. Det som hade gått upp för Thomas var att Jesus är Bibelns Gud i mänsklig gestalt. Gud stod mitt framför honom!

Som vi såg tidigare hade även Petrus fått nåden att förstå vem Jesus verkligen var, Messias, Gud i mänsklig gestalt.

 • Matt 16:16: ”Simon Petrus svarade [Jesus]: ’Du är Messias, den levande Gudens Son.’


12. Jesus är Skaparen

Vi skall se nu att Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet.

 • Kol 1:15-16: "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

Detta bekräftas av vad som står i inledningen till Johannesevangeliet.

 • Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

Vi ser i Jesajas bok i GT att Herren ensam är Skaparen. Detta visar oss att Jesus och Herren i GT är samma person.

 • Jes 44:24: ”Så säger HERREN, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?”


13. Ingen annan än Gud skall äras

Gud har sagt att han inte ger sin ära åt någon annan och Guds Ord står alltid fast.

 • Jes 42:8: ”Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.”

 • Jes 48:11: ”… Jag ger inte min ära åt någon annan.”

Om vi då läser nedanstående Bibelord kan vi bara tolka det som om att Jesus och Fadern är ett, och att detta betyder att Jesus är Gud i mänsklig gestalt.

 • Joh 5:23: ”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”


14. Det var Gamla testamentets Gud som lät sig korsfästas

Jag har tidigare i denna text nämnt en intressant text ifrån profeten Sakarjas bok som visar att Gamla testamentets Gud, genom Sakarja, förutsade att han själv skulle bli korsfäst. Vi skall läsa två texter från Sakarja som visar på detta faktum. Av dessa texter förstår vi att det var Gamla testamentets Gud, (Herren, Sebaot, JHWH), som kom till vår jord som Jesus (alltså Gud i mänsklig gestalt), att han blev förrådd av Judas, utlämnad till onda människor och genomborrad på korset. Vi ser även att judarna framöver kommer att förstå vem Jesus är, och att de kommer känna stor förkrosselse över vad de gjorde med sin Gud då han besökte dem!

 • Sak 12:9-11: "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till MIG som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset..."

 • Sak 11:10-13: "Så tog jag min stav Nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var HERRENS ord. Och jag sade till dem: 'Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.' Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. Och HERREN sade till mig: 'Kasta det åt krukmakaren!' - det härliga pris som de ansåg MIG vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren."

Gud sa i ovanstående text, att människorna ansåg honom vara värd 30 siklar silver, och Gud sa troligen "det härliga pris" lite ironiskt, eftersom 30 siklar silver var priset för en slav, enligt 2 Mos 21:32.

Vi skall läsa lite i Matteusevangeliet. Där ser vi att Judas fick just trettio silvermynt (siklar) för att han förrådde Jesus, och att han sedan kastade dessa pengar i templet, åt krukmakaren, när han ångrade sig, precis så som Sakarja förutsade. Av detta förstår vi att texten i Sakarjas bok handlar om samma förrådda person, nämligen Jesus, Herren, Gamla testamentets Gud!

 • Matt 26:15: " 'Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom [Jesus] åt er?' Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom."

 • Matt 27:3-8: "Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade: 'Jag har syndat och förrått oskyldigt blod.' De svarade: 'Vad rör det oss? Du vill se det så.' Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Översteprästerna tog mynten och sade: 'Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar.' Och de beslöt att för dessa pengar köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar."


15. Mer om Jesus i Gamla testamentet (GT)

Jesus sa själv att hela GT egentligen handlar om honom, vilket gör det rimligt att redan vid dessa ord anta att han är den samme som GT:s Gud.

 • Luk 24:27: "Och han [Jesus] började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna."

Vi skall nu se på ett antal Bibelord i GT som handlar om Herren Gud och där det är uppenbart att detta är Jesus.

Jesus gick med folket i öknen
Vi skall titta på några Bibelord som visar vem det var som gick med judarna 40 år i öknen. Vi läser lite ur 2:a Moseboken i GT först:

 • 2 Mos 33:12-14 "Mose sade till Herren: "Se, du säger till mig: För detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Herren sade: "Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro. "

Vi skall jämföra detta Bibelställe med vad Paulus skrev i 1:a Korintierbrevet. Där ser vi nämligen att det var Jesus Kristus som följde judarna i öknen.

 • 1 Kor 10:1: "Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. "

Så här ser vi alltså att Herren Gud i GT är den samme som NT:s Jesus Kristus.

Gud besökte Abraham
Vidare kan vi studera vem det var som kallade och vägledde Abraham och slöt ett förbund med honom. Vi säger så klart att det var Gud, men vi tänker sällan att det måste varit sådan Gud är när han uppenbarar sig som människa, eftersom han faktiskt besökte Abraham rent fysiskt. Gud Fadern är Ande (Joh 4:24) och när han kommer i mänsklig gestalt så är det som Jesus. I 1Mos 15:1 står det:

 • "Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn."

Vem är Herrens Ord, och Ordet som blev kött? Jo, Jesus så klart. (Joh 1:1-14)

Vi skall läsa vidare i berättelsen om Abraham. Vi ser i 1 Mos 16:7 att "Herrens ängel" besöker slavinnan Hagar. Utifrån 16:13 förstår vi att det var Gud, dvs. Jesus. Herrens uppenbarelse är alltså ibland synonym med "Herrens ängel". Det handlar om när Gud uppenbarar sig i mänsklig gestalt, och detta kan inte jag tolka på annat sätt än att det är Jesus som kommer.

I 1Mos 17 uppenbarar sig Herren för Abraham. I 1Mos 17:22 står det:

 • "När Gud hade talat färdigt med Abraham for han upp från honom."

Gud var alltså fysiskt på plats! Detta var Jesus. Jämför det här med när Gud besökte Jakob, se 1Mos 35:13. Även då "for Gud upp" från den plats där han hade besökt Jakob.

I 1 Mos 18:1-3 kan vi läsa om hur Herren i mänsklig gestalt besökte Abraham:

 • "HERREN uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp, och se, tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sade: 'Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare.' "

Om vi läser vidare fram till början av kapitel 19 så förstår vi att en av dessa tre män var Herren, dvs. Jesus. Herren lämnade sedan Abraham (1Mos 18:33) och de övriga två (av de tre männen) fortsatte ner till Sodom. Detta var alltså två änglar som kom i sällskap med Herren/Jesus.

Gud besöker Isak, Jakob och Mose
Gud uppenbarar sig även för Isak och Jakob. Jakob t.o.m. brottades med Herren, vilket jag måste tolka som Gud i mänsklig gestalt, dvs. Jesus. Även Mose fick se Herren. Tydligast kanske detta framkommer i 2 Mos 34:6-9 där Mose får se ryggen på Gud (se 2 Mos 33:23). Lite underligt får jag erkänna att det är, att Gud säger att ingen kan få se hans ansikte och leva (2 Mos 33:20). Men som vi såg i början på denna punkt om Jesus i GT, så var det alltså Jesus som gick med judarna i öknen. Det måste därför varit Jesus som visade ryggen för Mose.

Ett annat intressant Bibelställe att läsa är Hes 8:1-6 i GT. Där uppenbarar sig någon för Hesekiel. Fundera över vem det är. Vem liknar han? Jo, han liknar Jesus så som man kan läsa om honom i t.ex. Uppenbarelseboken. Det kan inte vara en ängel eftersom denna gestalt säger "min helgedom" om templet i Jerusalem.

Så det måste vara Jesus. Och det intressanta är just att han säger "MIN helgedom” om Jerusalems tempel. Så templet är både Guds och Jesu tempel. Det här kan då bara betyda att här uppenbarar sig Gud i Jesu gestalt för Hesekiel. Jesus är alltså Gud i mänsklig skepnad.

 • Hes 8:6: ”Han sade till mig: ’Du människobarn, ser du vad de gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver så att jag måste lämna min helgedom.’ ”


16. Fler Bibelord om Jesus som Gud

Att tacka Jesus är att tacka Gud
I Luk 17:11-19 kan vi läsa om hur Jesus på väg till Jerusalem säger åt tio spetälska män att gå och visa upp sig för prästerna. På väg dit blev de alla botade från sin sjukdom. Endast en återvände då till Jesus för att tacka och prisa honom. Ja, han föll t.o.m. ner inför Jesu fötter. De andra männen fortsatte dock till templet. När denne ende man kom tillbaka frågade Jesus:

 • Luk 17:17-18: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen?"

Om nu Jesus inte skulle vara Gud, så skulle han så klart tyckt det varit bättre att alla männen gick vidare till templet i Jerusalem för att tacka Gud. Det vore ju den mest rätta platsen. Varför skulle de då komma tillbaka till Jesus för att "prisa Gud"?? Men om nu Jesus är Gud i mänsklig gestalt, då var det ju Gud som sa åt dem att gå och visa upp sig för prästerna. Då var det så klart Jesus de skulle vända tillbaka till för att tacka. Denna tolkning är den mest logiska. Det är knappt en tolkning förresten, det handlar ju bara om att läsa vad det står och att inte blunda för det.

Några fler bibelord att fundera över:

 • 1 Joh 5:20: "Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet."

 • Joh 1:18: "Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd."

 • Rom 9:5: "De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen."

 • Tit 2:13: "...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet."

 • 2 Petr 1:1: ”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus”


17. Kunde Gud vara i himlen och på jorden samtidigt?

Gud var på jorden som Jesus och samtidigt i himlen samtidigt. Eftersom Gud till sitt väsen kan vara allestädes närvarande så var inte detta ett problem. Vi kan se en antydan till detta i det Jesus sa samtidigt som han var på jorden.

 • Joh 3:13: ”Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.”

Men om nu Jesus inte skulle vara Gud (som en del hävdar), hur kunde då Jesus lova att han skulle vara närvarande där två eller fler är samlade i hans namn? Det måste vara ganska många som är samlade i Jesu namn samtidigt i vår värld idag. Det här tyder också på att Jesus och Gud är av samma väsen.

 • Matt 18:20: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Nästa Bibelord vittnar på samma sätt.

 • Matt 28:20: ”…jag är med er alla dagar intill tidens slut.”


18. Varför bad Jesus till Fadern om han själv var Gud?

Att Jesus bad ser jag som naturligt eftersom han också vill ge oss en förebild på hur vi skall leva (”Var så till sinnes som Kristus Jesus var” Fil 2:5). Men framför allt valde Gud att lämna sitt majestät i himlen och antog en enkel mänsklig gestalt för att dela vårt öde på jorden. Då gjorde han sig beroende av allt vi är beroende av.

Så när vi frågar om varför Jesus bad när han själv var Gud så bör vi också fråga varför han då åt och drack. Nej, Gud klev helt in i en människas situation för att dela vårt öde! Han var beroende av både mat, dryck och bön. Han frestades och prövades i allt. Men på en avgörande punkt skiljer han sig från oss: han syndade inte!

 • Fil 2:5-7: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa”

 • Hebr 4:15: ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.”


19. Varför sa inte Jesus det rakt ut? Men alla skall förstå detta när Jesus kommer tillbaka

Du kanske har funderat över varför aldrig Jesus sa det rakt ut att han är Gud? Kanske du då tänker att han inte är Gud bara för att han inte sa det rakt ut? Det är sant, Jesus talade nästan aldrig talade i klartext om någonting; han talade istället ofta i liknelser.

Varför då? Jo, för att endast de som vill förstå skall förstå. Det sa han i bl.a. Matt 13:10-17. Så därför tror jag att Jesus medvetet även dolde sanningen om sig själv som Gud genom att kalla sig för "Guds Son”, ”Människosonen” och ”Messias"Läs gärna Matt 13:10-17 och fundera över detta. Vi skall ta ett parallellställe:

 • Luk 8:10: ”Han svarade: ’Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.’ ”

Tar vi inte emot Guds rikes hemligheter (att Jesus är Gud är den största tror jag) som barn, så ligger en slöja för våra ögon. Gud uppenbarar sig bara fullt ut för den som är som ett barn i tron. Gud kunde valt att säga det rakt ut: "Hej, här är jag, och det är jag som är Bibelns Gud och er Skapare, men nu har jag kommit ner till er i mänsklig gestalt.

Coolt va!". Men han valde att lägga denna sanning bakom en slöja, precis som sanningen om den fulla frälsningen, yttersta tiden, Jesus återkomst, himmel och helvete m.m. Så han kallade sig istället "Guds Son”, ”Människosonen” och ”Messias".

Den som alltså med all sin intellektuella förmåga försöker greppa Guds rikes hemligheter kommer att gå bet. Detta måste tas emot som ett barn. Men visst, det kan vara svårt att förstå varför Gud har så många olika namn i Bibeln. Men en dag skall Gud vara en och Guds namn vara ett, vilket vi strax skall se. Vem är det som kommer i Sak 14:5-6?

 • Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas.”

Ja, vi ser att det är Herren Gud som kommer med alla ”sina heliga” en dag när himmelen förmörkats. Vi skall jämföra detta Bibelord med några liknande verser i NT.

 • Matt 24:29-30: ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.”

 • 1 Tess 3:13: ”… när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.”

Skall då både Herren Gud och Jesus komma med alla sina heliga på var sin dag när himmelen förmörkats? Självklart inte! Alla dessa Bibelord handlar om Jesu återkomst till jorden, och vi förstår av detta att Herren Gud och Jesus är samma person.

Sedan hoppar vi fram några verser i Sakarjas kapitel 14.

 • Sak 14:9: "HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett."

Vid denna tidpunkt skall alla jordens folk förstå att Jesus och Herren Gud är den samme; Guds rikes största hemlighet avtäcks inför hela världen! Det betyder inte att alla kommer att bli frälsta, men alla skall tvingas böja sig inför Gud. En del i ödmjukhet och glädje, andra i förfäran.

 • Fil 2:9-11: ”Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.”


20. Summan av Guds Ord är sanning – och en vaccination!

Summan av Guds Ord är sanning” (Ps 119:160). Om vi nu summerar alla dessa Bibelord som visar på vem Jesus är, vad blir då summan tycker du? Jag tycker att summan blir väldigt tydlig: Jesus ÄR Bibelns Gud, i mänsklig gestalt.

Om du kan samla en mängd andra Bibelord vars summa visar på något annat, så hoppas jag att du skriver en text om det och skickar den till mig. Det vore en intressant läsning i så fall. Men jag kan inte själv se hur det skulle vara möjligt att få ihop en annan summa.

Jag hörde en gång bibelläraren Sven Reichmann säga ungefär så här: "denna tro på att Jesus är Gud uppenbarad som människa, är kanske vår skarpaste gräns mot andra religioner, villoläror och i slutändan Antikrists förförelse".

Denna tro är alltså en vaccination mot de allra farligaste villfarelserna! Det är just denna tro, denna stötesten, detta att Jesus är Gud, som kan komma att bli vår räddning från villfarelserna i den yttersta tiden. Så be att Jesus öppnar dina ögon till att se sanningen – om du inte redan hittat den vill säga.

 • Luk 10:21-22: ” I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: ’Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.’ ”


21. Några förrädiska villfarelser angående Jesu gudomlighet

Om vi nu, med stöd av alla ovanstående Bibelord och resonemang, utgår från att Jesus är Gud, då kan det vara en nyttig övning att betrakta några förrädiska villfarelser. I det kan man lära sig vaksamhet mot sådant som ännu inte dykt upp.

Det kanske inte är helt obekant för dig att Jesus i många andra religioner endast sägs vara en profet (som t.ex. inom islam) eller ett sändebud eller någon upphöjd mästare (som t.ex. inom New age). Så detta anser jag inte vara särskilt förrädiskt. Ingen av dessa religioner upphöjer ju Bibeln som sitt enda rättesnöre. Men riktigt förrädiskt kan det bli om man inom kristna samfund, rörelser och kyrkor, dels framhåller Bibeln som Guds Ord, och dels smyger in läror som avkläder Jesus hans alltid varande gudomlighet. Här skall jag lyfta fram några olika exempel för att visa hur detta kan smyga sig på oss.

Katolska kyrkans doktriner om Maria och Jesus
Katolska kyrkan bekänner Jesus som Guds Son. Man har också i stort sett samma trosbekännelse som vi har i våra Lutherska kyrkor i Sverige. Då skulle man kunna tycka att allt är frid och fröjd, men vi får inte glömma av Katolska kyrkans katekes!

Denna katekes är något oerhört mycket mer än vad Luthers katekes är inom våra kyrkor. Doktrinerna i Katolska kyrkans katekes står i praktiken över Bibelns Ord, eftersom Bibelns Ord många gånger talar rakt emot katekesens utombibliska doktriner.

En doktrin i Katolska kyrkans katekes är den om jungfru Marias syndfrihet. Katolska kyrkan menar att Maria – till skillnad från oss alla andra vanliga människor – föddes helt utan synd, levde utan synd och sedan blev uppryckt till himlen och där krönt till "Himmelens drottning". (Läs Jer 44, där återkommer detta uttryck "himmelens drottning" fyra gånger, och avser då en avgud!)

 • Hennes förklarade kropp är redan upptagen i himmelen. Hon är himmelens drottning. Maria är bevarad fri från arvsynden och från egna synder. Maria har den högsta värdigheten näst efter Gud. Hon är såsom Guds Moder tillika den renaste jungfru." (Katekesen)”

Med just detta tillägg till Bibelns lära avkläder Katolska kyrkans lära Jesus hans likhet med Gud i det att man säger att orsaken till att Jesus var syndfri berodde på att han föddes av Maria som var syndfri. (Man bör då fråga sig hur då Marias mamma var, hur hennes mamma var osv, men det lämnar man därhän.)

Så Jesus är i Katolska kyrkans tro syndfri pga av att Maria först var syndfri. Är han då i egentlig mening Gud fullt ut? Detta är en allvarlig villfarelse som leder tankarna fel! Vad menar egentligen Katolska kyrkan då med sin bekännelse om att Jesus är Guds Son, kan man fråga sig? Men om nu Jesus är Gud som kommit i mänsklig gestalt (vilket jag försökt visa ovan), så är det därför som Jesus är syndfri! Gud är inte beroende av någon människas syndfrihet för att hålla sig ifrån synden!

Vi måste fråga oss vad denna lära lämnar för öppningar till allt mer finslipade och förrädiska villfarelser som vi har att vänta i den yttersta tiden!

Trosrörelsens lära om Jesus som pånyttfödd människa
Är du inte fullt insatt i teologin bakom trosrörelsen (inklusive Livets Ord, Arken mfl) så kanske du kan tycka att detta avsnitt är underligt. Faktum är att de mest grundläggande doktrinerna inom trosrörelsen handlar om att Jesus dog andligen och blev ett med satans natur, samt att han sedan blev pånyttfödd.

Man avkläder fullständigt Jesus hans gudomlighet och drar ner honom till likhet med satan. Samtidigt upphöjs den pånyttfödde kristne till en gudomlig nivå. På dessa doktriner vilar all annan teologisk överbyggnad om fullkomlig hälsa, rikedom, andlig krigföring, etc, etc.

Du får alltså inte den lockande överbyggnaden utan denna grund! Och det är så här man undervisat i trosrörelsens Bibelskolor i Sverige genom åren. Idag har det mest extrema tonats ner av taktiska skäl, någon avbön har aldrig hörts.

Du skall få några citat:

 • Hur skulle Jesus lösa människan från djävulen…genom att bli synd för oss, måste han andligen dö och skiljas från Fadern och ta syndens straff ända ned i dödsrikets hemskaste plats…ingen har lidit andligen som han, som genom att bli synd för oss, skiljdes från Fadern och förenades med de ogudaktiga...

Jesus blev född på nytt och kunde som den förstfödde ta itu med att göra dens makt om inte, som hade döden i sitt våld, det är djävulen…

 • Kristendom är det som Gud gör med människans ande. När människans ande blir pånyttfödd, kan hon föra en segerrik strid mot andra andar, som står Gud emot. Människan är ande, skapad i klass med Gud…”
  Sten Nilsson (Ulf Ekmans svärfar) i boken "Befria mitt folk”

I boken ”Doktriner” säger fortfarande Ulf Ekman att Jesus dog andligen:

 • "så erfar Jesus gudsövergivenhet och andlig död."

Ekmans lärofader Kenneth Hagin var väldigt rak på sak med sin förkunnelse:

 • "andlig död betyder mer än att vara skiljd ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur... Jesus smakade döden, den andliga döden.... "
  The Name of Jesus

 • "Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt"
  How Jesus Obtained His Name, Tulsa; Rhema, ljudkassett #44H01

 • "Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi ÄR Kristus."
  Word of faith

Vi ser här i trosrörelsens grundläggande teologi att Jesus kan dö andligen och bli ett med synd och satan. Dessutom blir han pånyttfödd. MEN om nu Jesus ÄR Gud, kan han då bli andligt död så som vi människor? Och är andlig pånyttfödelse nödvändig för någon som är universums Skapare och Gud?

Och kan någon annan (vi) bli Kristus om det är Jesus som ensam ÄR Kristus? Nej, jag hoppas att du ser hur villfaren och satanisk all denna teologi är. Läs gärna min text om "Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi" för lite djupare analys av denna farliga rörelse.

Den "messianska rörelsen" och "ny-judaismen"
Det finns en märklig och växande grupp av "kristna" i Sverige och i världen som kan kallas för "den messianska rörelsen". Då menar vi inte att detta är på Jesus troende judar, nej, detta är något helt annat.

Detta är kristna som menar att det är "viktigt" att börja anamma judiska seder och bruk, att hålla Lagen, fira sabbat på lördag, fira Herrens högtider, osv. Det förekommer även omskärelse i denna rörelse. Läser vi Paulus brev till Galaterna så känner vi igen något av villfarelserna. Galaterna hade för att "bättra på" sin tro börjat anamma just judendomens seder och bruk, etc. Paulus undrade vad som hade "förhäxat" dem. Allt det här är villfarelser, och man ramlar ur nåden ifall man på något enda sätt ger sig på att bättra på Guds verk och nåden! Läs gärna Galaterbrevet för mer insikt i detta problem.

Man kan undra hur kristna kan hamna så här snett, men en förklaring kan vara att dessa personer varit villfarna redan tidigare. Det är inte helt ovanligt att medlemmar i denna messianska rörelse är folk som nyvakna och dåsiga ramlat ur Trosrörelsen.

En viss förblindelse finns där alltså sedan tidigare, och man har inte helt vaknat upp ur det förra ruset. Man går från det ena diket till det andra. Ett bedrägligt lockbete är att den messianska rörelsen har en mycket positiv inställning till Israel och judarna – vilket ju Trosrörelsens folk också har (och även jag). Så detta är väl det enda som ser bra ut i dessa rörelser. Men tänk på att en falsk femhundring inte har något värde alls, även om den är nog så lik en äkta femhundring!

Nåväl, jag hoppas du förstår att detta jag beskrivit är ett stort och allvarligt problem i sig, men det är värre än så här. I denna messianska rörelse är det inte ovanligt att man också förnekar Jesu gudomlighet och treenigheten. De skräms ofta med att treenighetsläran är ett påfund av Katolska kyrkan, och därför måste treenighetsläran vara fel.

Den messianska rörelsen menar istället att Jesus var en människa som Gud utvalde till att få uppdraget som Messias, och för att som sådan frambära sig själv som offer för våra synder. Man menar visserligen att Jesus var avlad av den Helige Ande i jungfrun Maria, och att han var smord av Gud till att vara Messias, men man bekänner inte att Jesus ÄR och alltid förbliver GUD (den evige) kommen i mänsklig gestalt. Vi kan se detta i följande citat ifrån en av de intellektuellt tyngda inom rörelsen:

 • "Vad innebär det att Jesus hade titeln 'Messias' (hebr. mashiach)? Det bör dock tilläggas att här inte finns någon stor bokstav med i den grekiska texten, vilket gör att vi lika gärna kan skriva 'messias' istället. Men att Jesus hade denna titel, betyder det att han var och fortfarande är den evige Guden? Nej, även om det kan tyckas så för många oinsatta kristna. När vi läser Gamla testamentet kan vi se på flera ställen hur människor som blev smorda in i sina respektive funktioner (kungar, profeter och präster) på samma sätt hade titeln 'messias' "
  Glenn Kärnerup, Jesus – Gud eller gud?

Ja, du ser i citatet här att författaren närapå sätter ett likhetstecken mellan Jesus och de andra personerna i Bibeln som var smorda av Gud. Ordet messias betyder egentligen "den smorde", och författaren blandar ihop att en del vanliga människor i Israel blev smorda till vissa uppgifter med att Jesus är DEN smorde.

För Jesus ersätter i princip hela gänget av smorda före honom. Han uppfyller det som smörjandet av profeter, präster och kungar bland det judiska folket profeterade om. Jesus är både Israels Kung, Överstepräst och Profet, precis så som Gud själv vill vara för sitt folk Israel. Jesus uppfyller i stort sett alla Gamla testamentets krav och profetior (Apg 3:18, Kol 2:14). Gud är den som gett oss alla Gamla testamentets texter, och han steg själv ner till sin skapelse för att utöva dessa texter.

Gud är ett med sitt Ord (Joh 1:1), och Jesus är Ordet som blev människa (Joh 1:14). Detta verkar vara så glasklart för en del men fördolt för andra. Låt oss alla ta varning av det Paulus skriver i 2 Tess 2:9-12, att Gud låter en villfarelse drabba den som inte vill ta emot kärleken till Sanningen.

När jag tolkar den syn på Jesus som stora delar av den messianska rörelsen har, så leds mina tankar till Dalai lama eller till Kristus Maitreya (som både österländska religioner och New age väntar på). Hela denna tanke om att Jesus smörjs till "ämbetet" Messias (eller titeln) är mycket likt vad New age många gånger undervisar angående Jesus.

Där är Kristus en andevarelse, en gudomlighet som kan inkarnera i en särskilt utvald människa. New age ser på Jesus som en sådan människa i vilken Kristus inkarnerade, men man ser absolut inte Jesus som den ende sanne Guden i mänsklig gestalt. Jesus är inte Kristus (Messias) utan hade bara den rollen under en tid, menar man inom New age.

Då måste jag fråga oss, vill vi sitta i samma båt som New age med vår syn på Jesus?! Den lära som den messianska rörelsen ofta har, ligger ju farligt nära New age-synen på Jesus. De gör dessutom tron så oerhört liten och futtig, och Gud blir så bekväm och frånvarande. Konsekvensen av deras lära blir ju att Gud utväljer en särskild människa på jorden till att vara ett offer för hela mänsklighetens synd, men stannar själv kvar i sin bekväma himmel.

Den messianska rörelsens syn på Jesus kommer också farligt nära Trosrörelsens syn på både Jesus och människan. Där menar man ju att Adam var gudomlig, och att Jesus är den siste Adam, precis sådan som Adam var tänkt att vara. Utifrån den tolkningen säger Trosrörelsen sedan att pånyttfödda människor kan bli precis som Jesus – alltså gudomliga på samma vis, jämlika med Jesus. Messianska rörelsens lära ligger snubblande nära att man kan dra samma slutsatser om den pånyttfödda människan även utifrån den, enligt mitt sätt att se det.

Den SANNA kristna tron är enormt mycket större än det här! Den säger att Gud lät den straffdom som han hade dömt människornas synd med, drabba honom själv. Han steg själv ner i mänsklig gestalt till vår jord, och tog straffet på sig själv. Han led av smärtorna i sin egen kropp! Detta var det fullkomliga, rena och felfria offer som Gud själv krävde. Detta är den stora innebörden i att VARA Messias. Gud själv kom som Messias (DEN smorde), Jesus är Messias, och Jesus är därmed Gud i mänsklig gestalt. Gud själv dog i vårt ställe! DET är stort!

I Johannes första brev kan vi läsa vad som kännetecknar en sann, pånyttfödd kristen. Ta detta verkligen till dig som en varning. Detta Bibelord är också en "termometer" vi kan använda för att bedöma de som utger sig för att vara kristna:

 • 1 Joh 5:1: "Var och en som tror att Jesus ÄR Kristus, han är född av Gud"

Låt oss nu se vilken ande det är som förnekar att Jesus ÄR Messias (Kristus är grekiskans ord för hebreiskans Messias). När vi läser detta förstår vi vad en villfaren tro öppnar upp oss för och vart den till slut leder.

 • 1 Joh 4:1-3: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus ÄR Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke SÅ bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen."
  (1917-års översättning)

Har du intresserat dig för den messianska rörelsen, så ser du i ovanstående Bibelord vilken ande du har att göra med. Den anden kommer i sådant fall att förblinda dig till att i den yttersta tiden ta emot Antikrist som Messias! Då finns inte längre någon räddning för dig. Så backa ur denna villfarelse NU och omvänd dig medan tid är!

 • 2 Tess 2:9-12: "Den laglöses [Antikrists] ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

Samma villoande i en vanlig julgudstjänst
Jag lyssnade till en predikan från den 21 dec 2008 av EFK-pastor Sven Almkvist i Petruskyrkan i Stockholm (tidigare pastor i Pingst och i det kraschade Karisma Center). Där framskymtar en ganska tydlig blandning av en New age-syn på Jesus och människan, och Trosrörelsens syn på de samma.

Det här är ett färskt exempel på hur förrädiskt en villfarelse om Jesus kan smyga sig in i en vanlig julpredikan i en vanlig evangelisk (?) församling i Sverige. En sådan här julundervisning bereder inte vägen för Herren utan för Antikrists framträdande!

Inledningsvis berättar Sven Almkvist om syndafallet och har då samma teologi som inom trosrörelsen: "att Adam begick högförräderi och lämnade all makt till satan, och därför är nu satan denna världens Gud". Detta är inte Bibliskt eftersom Adam inte hade all denna makt före syndafallet (synden var ju att han ville ha den), och satan har inte heller all denna makt efter syndafallet (Gud hade och har fortfarande 100% makt i hela universum).

Här är några citat ur Sven Almkvists avfälliga predikan:

Kristus kliver in i världen och blir människa.”
”Vi får inte blanda ihop Kristus och Jesus.”
”Kristus föds in som Jesus.”
”Jesus har inte alltid funnits, Kristus har alltid funnits.”
”Kristus är den andra personen i gudomen.”
”Vem var det som dog på korset? Ja, det var inte Kristus, det var Jesus”.
”Jesus är en människa, han är inte schizofren, men han har två naturer inom sig. Sann Gud och sann människa. Han har två viljecentra. En mänsklig vilja, och en gudomlig vilja.”
”Därigenom blir han en perfekt förebild för oss, som
också fått del av gudomlig natur genom den Helige Ande. Han är den stora förebilden.”
”Vi behöver förstå vilka VI ÄR!

Om vi nu betraktar detta utifrån alla Bibelord ovan om att Jesus ÄR Kristus och Gud kommen i mänsklig gestalt, då blir villoläran tydlig i denna predikan. Sven Almkvist skiljer på Jesus och Kristus, precis som New age gör. Där presenteras ofta Kristus som ett andeväsen som kan inkarneras i vilken kropp som helst, eller som ett ämbete. Sven Almkvists förkunnelse öppnar på detta sätt upp för New age och Antikrists framträdande. Enligt hans teologi kan i princip ”Kristus” flytta över till någon annan person, den kan ju då t.ex. vara den människa som kommer att träda fram som Antikrist och som kommer att utge sig för att vara Messias och Gud.

När Sven Almkvist säger att vi också fått del av gudomlig natur, så säger han indirekt att Jesus fick det med. Men Jesus är inte en pånyttfödd människa och förebild för oss som vi kan bli exakta kopior av. Det här är väldigt likt trosrörelsens undervisning om att vi som pånyttfödda är som gudar eller ÄR Kristus.

Men Jesus är ensam Kristus och Gud, vi kan inte bli som honom. Vi kommer alltid att vara och förbli människor. Men som frälsta kan Jesus via sin Ande komma till oss och ta sin boning i oss för att vara vår Hjälpare. Men det gör oss inte till ”Kristusar” eller gudar.

Summering
Var alltså på din vakt. Förringandet av Jesus gudom smyger sig in överallt och på väldigt förrädiska sätt, ofta ganska oväntat. Har du sagt ja och amen till att Jesus ensam ÄR Kristus och Gud kommen i mänsklig gestalt, då kommer du att ha ett mycket bättre skydd mot villfarelser än om du inte gjort det. Jag tror också att Gud kommer att välsigna dig alldeles särskilt om du har denna bekännelse!

Saxat ifrån Lennart Jareteg "BibelFokus.se"

 

Undervisning