Låt mig få säga ett sanningens ord!

Jag har inget att förlora genom att säga det jag upplever vara Guds vrede och syn på läget i kristenheten i dag och då främst när det gäller Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och den allians de samarbetar med. Snarare så känner jag mig lättad och fri av att få säga ett sanningens ord som länge varit verksamt i mitt hjärta. Jag dömer ut ledare, javisst! Men jag vore en dåre om jag höll tyst med det Herren visat mig. Jag har inga dolda behov av att felaktigt trycka till eller skada någon människa. Framförallt så vågar jag inte släta över den villfarelse som Herren lagt på mig att peka ut. Den skall blottläggas öppet och utan förskönande skall den dömas och ropas ut från taken så att bärarna av den blir synlig för hela Kristi kropp. Förmaningarnas tid om bättring och omvändelse till att söka vägledning och förkrosselse inför den levande Guden Herren Jesus Kristus och samtidigt bedja Kristi kropp om förlåtelse för sin grova synd är förbi. Förhärdelsen och förblindelsen står Herren för och kan inte bedjas bort. Nu återstår bara en väntan på domen. Herren är rättfärdig därför blir också domen rättfärdig.         

Linda Bergling "Arken" säger i tidningen Dagen så här om den antikristliga ekumeniken som nu breder ut sig i Sverige: Den enhet som redan finns kan vi inte stöta ifrån oss på grund av samfundsväsende, kontrollbehov eller lärofrågor. Verklig ekumenik är inte att ha samma lära, likadant gudstjänstfirande, likadan kyrkoorganisation, att böja sig under samma auktoriteter, ha liknande moraluppfattningar eller samma visioner. Slut citat

Med dessa ord har Arken och Linda Bergling öppet visat att de nu är ett med den falska ekumeniken och dess antikristliga budskap. Jag är mycket förvånad över att medlemmar som stöder Arken och dess förkunnelse är så otroligt blinda

Att överhuvudtaget diskutera eller debattera dessa ledares kärleksförklaring till katolska kyrkan och all annan villfarelse är absurd och helt fruktlös. Det finns som sagt inget belägg i skriften för att debattera och tycka när det gäller demoners läror – man lämnar dem. Men icke, många i kristenheten tror att man kan komma överens med mörkret, eller att man kan samarbeta och ta till sig vissa delar. Så dåraktigt, man får hela paketet oavsett man vill eller inte! Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg, än att ha fått kunskapen och sedan lämna den.

1 kor 5:12 ”Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma?

1Kor 5:13 ”Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Tit 3:10 ”En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, ”

Ledarna inom Pingströrelsen, Arken, Livets ord och alla dem som står enade i denna ekumenik talar falskt och med syfte att med satans hjälp manipulera Sveriges kristna. Det handlar om ren villfarelse som nu skall planteras in i den Svenska kristna själen. Om en obiblisk Maria, bön till döda och nu senast ett relikskrin, till alla de övriga skrinen med dödas ben, nu med påveblod. Katolicismen är lika ockult som New age, det är samma ockulta ande säger Herren!  

Nu leder den svenska kristenheten till villfarelsen och mörker, genom främst Ulf Ekman, Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin och Olof Djurfeldt. Det dessa ledare uppenbarligen inte tänker på, är att de har dragit in död och villfarelse in i den svenska kristenheten.

Gal 1:6-9 ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Förbannelsen vilar över alla dem som drar in villfarelse i församlingarna, men vad borde man vänta sig av mörkrets hantlangare, värre saker kommer vi att få se. Vem har gett dessa en handfull personer att representera Sveriges kristna för att söka närmare samarbete med ockultismen? Om inte tillbedjan av döda och tillbedjan av skelett tillsammans med påveblod är ockultism, vad är då ockultism?

Är det så "fria församlingar" samverkar?! Nej nej det är blinda ledare som våldför sig på Kristi dyrköpta församling. Det är ju varken demokrati eller teokrati: varken Gud eller andefyllda kristna som har sänt dem. Den resan har de letat sig fram till med hjälp av demoner och att ligga till bords och göra avtal med villolärare. Deras nu redan dömda väg mot dom och förtappelse närmar sig med hast. Hur kan man vara så blind? Inte nog med att man själv går förlorad man leder andra människor till evig fördömelse.

Och de mest ansvariga för denna synd är de som menar sig vara den svenska kristenhetens ledare eller herdar. Varför reagerar inte människor i dessa kyrkor och samfund och starkt ifrågasätter vad dessa herrar sysslar med? Är de redan så förblindade att de bara sväljer vad dessa falska ledare säger och gör.  

Finns det ingen som helst kristen moral och bibeltrogen människa i dessa samfund eller kyrkor som vågar att ställa sig upp och ryta till? Är det en samling fega hopkrupna jasägare som fungerar som dörrmattor för dessa så stora herrar i deras galenskap. Jag mår illa var gång när jag ser denna apatiska och sömnaktiga kristenhet rulla runt i dessa villoläror som om det vore evangelium.

Jag skäms och blir illa till mods var gång jag ser när detta hyckleri visar upp sitt fula stinkande ansikte ”Jag skall spy dig ur min mun” säger Herren i upp Upp 3:16 – det borde vara så för var och en som älskar Jesus och det fulla evangeliet när man ser orenheten och villfarelsen gör intrång och erkänns i bland ledarskapet. Det är sunt att känna avsmak och illamående till det Gud hatar. (dock inte till människor).

Jag har sett i en klar vision, det var som om en film spelades upp framför mig. Hur många av dessa kyrkliga ledare gråtit i förtvivlan inför Guds domstol på grund av den villfarelse de spridit in i Kristi kropp. En av dem var den amerikanske förkunnaren och villoläraren Kenneth Copeland. Han satt hopkrupen framför Gud och i förtvivlan grät och vred sina händer. Fasa och skräck pulserade genom varje åder, och det glänste vilt och ursinnigt i hans ögon.

Alla de andra villolärarna fick gå in framför Herren en och en, de skakade av fruktan och varje ansikte såg nedslaget och panikartat ut! Nu får dessa falska ledare se den fruktansvärda dag som de varnats för, förgäves, och de ryser över de villfarelser som de en gång tagit lätt på. De känner nu av konsekvensen av sitt demoniska handlande.

Dagens stora fasa och den fruktansvärda anledning till att de väckts från sin villfarelse. Är för att bli tagna inför rätta, för att bli fällda, för att bli dömda, och för att bli bortsläpade till den bottenlösa avgrunden. "Och dessa skall gå bort till evigt straff!" (Matt 25:46) Detta väntar de falska vägledarna i övriga världen och i Svensk kristenhet. Domen kommer var så säker!

Matt 25, talar om tio brudtärnor, brudtärnorna är en bild på två grupper kristna. Det fans två kategorier, namnkristna och de som var fyllda med den helige Ande. Båda väntade Jesu återkomst, men bara hälften fick komma med. Alla tio bekände Jesus som Herre, men bara fem godkändes av vår Herre Jesus Kristus.

Lyssna! kristna ledare som beblandar Ordet med orena källor och förleder andra. Tänk på allvaret i att förföra Guds dyrbara blodköpta församling. Tror ni verkligen att ni kan slippa undan Guds vrede över era vedervärdiga handlingar? Tror ni verkligen att ni kan komma undan? Nej nej mörkret är förvarat åt er och det på grund av att Gud är rättfärdig, därför kommer Han att gå till rätta med er och den förförelse ni sprider.

Jer 23:1-5  ”Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN”

För min del tror jag redan att det är för sent att vända om för många, man har gått över den gräns Gud satt upp och kommer att gå förlorad. Allvarligt? Naturligtvis! Man bedrövar inte den helige Ande och tror att man kan göra vad som helst, hur länge som helst.

Det som skulle vara Kristi brud, säljs alltså ut som en hora till katolska kyrkan, så billigt och enkelt som möjligt. Istället för Kristi brud som är sann, trogen, ren, fläckfri, är detta ett falskt, smutsigt, skabbigt luder. En sköka! Det är den bibliska beskrivningen för alla porrklubbar som utger sig för att vara en församling, men inte är det.

Avfälliga pastorer som har gemenskap med villolärare har inte Gud menat skall vara som ledare i församlingen. En liten tid kommer de att briljera i svensk kristenhet, men helt plötsligt utan förvarning kommer domen över dem. Av frukten kommer Gud att döma trädet. Just nu så slaktas många kristna och förs vilse under det att det falska ledarskapet klappar händer och planerar ännu mer förförelse och illdåd tillsammans med katolska kyrkan och andra villolärare! Pelle Hörnmark med allians har svikit inte bara Gud, utan också sina profetiska föregångare på ett sätt som får det att vända sig i magen av illamående.

Pastor Lewi Pethrus besökte Rom 1925: "Nästa dag gick jag genom Vatikanen. Det var tillfälle för mig att få se och hälsa på påven, ty han hade mottagning, då jag besökte hans makalösa palats, men på förfrågan meddelades det mig, att man då var skyldig att kyssa hans hand, vilket ju innebär ett erkännande och en viss dyrkan av honom, varför jag utan tvekan avstod från att möta denna antikrists förebild. (Ur boken I bibliska farvatten)

Vad sa då Lewi Pethrus om närmandet till katolicismen: "För min personliga del känner jag mig djupt tacksam till Gud, att jag får tillhöra en andlig inriktning, som konsekvent hållit sig utanför detta ödesdigra alliansväsen. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Den kan icke leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik. Vi veta av Guds ord, att avfallet skall bliva stort i den yttersta tiden, men att det på så kort tid skulle få en sådan makt över en så mäktig andlig rörelse som frikyrkorörelsen i Sverige, det har troligen ingen kunnat tänka sig. Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken! (Evangelii Härold Nr 50 1927)

Nej, gå ut ur samfunden och de så kallade kyrkorna NU! Lämna dessa falska ledare till den herre de tjänar, överge dem och gå vidare.

Ef 5:6-7 ”Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.

Upp 18:4 ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor”.

Jes. 52:11 "Bort, bort, dra ut därifrån, kom inte vid det orent är, dra ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl”.

Istället för att hångla tillsammans med katolikers och andras villoläror, borde landets frikyrkoledare och frikyrkomedlemmar (även Svenska kyrkan) falla ner på knä inför Gud och be att han räddar vårt land, varför gör man inte detta? Jo därför att man älskar och har satt tro till lögnen mer än Guds Ord.

Ps 52:5 "Du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela

Ps 62:5 "De rådslår om att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar de, men i sitt innersta förbannar de. Sela.

Jer 23:32 ”Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.

Hes 13:22 ”Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv.

Hes 21:29 ”Genom att skåda falska profetsyner om dig, genom att spå lögner om dig, skall du sättas på de slagnas halsar, på ogudaktiga vilkas dag har kommit, tiden då missgärningen har nått sin gräns.

Sedan ändringen i lagen om samfund infördes år 2000, har den katolska kyrkan, även med hjälp av statliga bidrag, gått till massiv attack mot det "protestantiska" Sverige och vunnit insteg bland godtrogna frikyrkoledare som tex Sten-Gunnar Hedin och sektledare som Ulf Ekman. Det är som ordspråket säger: "Ger man Djävulen lillfingret så tar han hela handen."

Katolska kyrkan har också nyligen förkunnat för oss, att de Protestantiska Kyrkorna inte är "riktiga" kristna kyrkor. Även EU har sagt att man vill bestämma vilka som är kristna kyrkor och vilka som är sekter. I det rådande läget är det fritt fram för både äkta och demoniska församlingar, och detta har lett till ett stort avfall från den rätta tron runt hela världen, och nu även i Sverige. Borde inte dessa uttalanden vara en varningsklocka för dessa högan måtta stora religiösa män som genom sina lögner tagit på sig att leda landets kristna. Inte då! Man kör på i sin förblindelse (som Gud NU lagt på dem).

Katolska kyrkan och New age står för en massa väl synliga och uppenbara orena falska lögnaktiga läror. Dessa grumliga källor har nu dessa falska apostlar tagit på sig att förmedla och sprida via ekumenikens handbojor. Och deras innersta önskan är att hela världen skall bli överlåtna denna falska ekumenik. Bilder, reliker, helgon och Maria-uppenbarelser är bara en del av all villfarelse dessa och många andra kommer att föra in i svensk kristenhet.

2 Krön 18:20 Då kom en ande fram och ställde sig inför HERREN och sade: Jag skall locka honom till det. HERREN frågade honom: Hur då? Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade HERREN: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så! Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall........

Är det inte bättre att tro som det står i Nya Testamentet, än att följa människor och deras ockulta uppenbarelser? Nu råder det full anarki inom kristenheten. Svenska kyrkan är för homosexualitet, kristdemokrater talar för aborter, pingströrelsen gör numera gemensam sak med katolicismen, trosrörelsen låter katolska präster predika på sina möten, och inom evangeliska samfund dricker man vin i missbrukares åsyn. Alliansmissionen och pingströrelsen hade 2003 en katolsk nunna som talare på sin konferens "Berörd av Gud". Avfall bort i från Gud till avgudadyrkan är ett faktum. Den situation som nu råder, liknar Israels situation på domartiden.

Joh 2 brev ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i Hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem (församling) och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling”.

Jes 56:9 ”Alla ni markens vilda djur, kom och ät, alla ni vilda djur i skogen! Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.  

William Nielsen

Undervisning