Många församlingar kan inte urskilja levande vatten från dödligt sataniskt gift.

Vi har just nu i Sverige den mest bibliskt likgiltiga församlingen i historien. Laodikeia var brinnande i jämförelse med dagens församlingar. Vi är därför i sämre läge än den mest avfälliga församling genom tiderna och ingen reagerar! Skrämmande? Det borde vara det! Människorna har nu förlorar förmågan att urskilja det sanna från det falska och vet inte ens om det! Framgångs förkunnarna höjer de blindas självförtroende till skyarna och Kilpatrick och Hill får dem att skaka, yla och ragla runt altaret i mötet med de ockulta andarna som är verksamma i Brownsville. Den Guds Ord-centrerade gudstjänsten har fått träda i bakgrunden för en självupphöjande, självcentrerad ”Hallå-kolla-in-vad-som-händer-med-mig” typ av kristendom.

Personer som Rodney Howard-Browne, Steve Hill från USA och många andra ledare i Sveriges församlingar - säger till de troende att ”stänga av hjärnan och låta Anden göra det som Han vill”. Mina älskade, detta är inte Kristi budskap, det är Buddhas budskap – österländsk mysticism och New Age ockultism. Man predikar en urvattnad, icke-anstötlig form av den krista tron, som knappast är urskiljbar gentemot kulter som mormonism, onenesspingströrelse eller t.o.m. tron som förs fram av gurur inom de österländska panteistiska religionerna och dess västerländska motsvarighet.

Vi kristna ska alltid bruka vårt sinne till att tjäna och behaga HERREN. VI ska älska Herren med allt vårt hjärta, all vår själ och allt vårt förstånd (Matt 22:37). Gud är i själva sitt väsen en rationell varelse som har skapat människan till sin avbild som en rationell varelse.

Därför är en nedvärdering av förnuftet en nedvärdering av Gud. Om man stänger av sin hjärna, har man inget försvar mot demonisk påverkan, som är så vanligen förekommande i dessa ”väckelser”. Ändå lyder kristna ovetande ”väckelsens” ockulta spåmän och tar sålunda blint emot samma andar och samma upplevelser som är som en epidemi i kulterna och världsreligionerna, som skakningar, rytanden, skällanden och skrattande.

Följaktligen sprids ”väckelsens” ockulta evangelium till församling efter församling, eftersom hjärnor som stängt av inte objektivt kan analysera undervisningen från ”väckelse”-ledare och deras understödjare som är ”falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

Och detta är inte att undra på på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara mot deras gärningar” (”2 Kor 11:13-15). Församlingen fjärmar sig bort från den tro som en gång för alla blivit meddelad åt de heliga (Judas 3) och blir snabbt omöjlig att särskilja från kulterna och det ockulta.

Det enda sättet på vilket församlingen kan återfå andlig hälsa och växa i mognad i Kristus, är att återvända till bibelns Kristus och den kristna tro som är uppenbarad i Ordet. Sund lära är av avgörande betydelse. Vi håller på att invaderas av New Age, av kulterna, av ateisterna och nu av kristna, som har gått in allvarlig ockult villfarelse och är inriktade på att sprida den som cancer överallt i församlingen.

Dessutom låter många ledare detta ske, eftersom de har blivit indoktrinerade av våra antikristna sociala normer, vilka påstår att vi framför allt annat måste vara toleranta. Faktum är att det främsta budet i vårt samhälle är ”Du måste vara tolerant” mot alla grupperingar, eftersom ”ingen har rätt att göra anspråk på sanningen”. Otroligt nog har den evangeliska församlingen gått på den här lögnen.

Församlingen glider nu in i ett tänkesätt, som antar att bemötandet av läromässig villfarelse är primärt en intolerant handling och fanatism. Därför tolereras falsk undervisning i ”fridens” och ”enhetens” namn. Och när osanning tolereras, dröjer det inte länge innan den tas emot. Som ett resultat av tänkesättet var-vänlig-rör-inte-upp-vågorna, är församlingen fylld med ledare och lekmän som ”såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran” (Ef 4:14).

De flesta troende vågar inte försvara tron, eftersom de har blivit lärda att tillrättavisning av läromässig villfarelse stör ”enheten” och att vara kritisk är ”att inte vara kärleksfull”. Men, att vara kritisk och att tillrättavisa villfarelse är, i de flesta fall, det mest fridsstiftande, enande och kärleksfulla man kan göra! Jesus gjorde det (Matt 23), Paulus gjorde det (2 Tim 2:17-18, Apg 17 o.s.v) och Jakob undervisade att det kunde rädda en troendes liv (Jakob 5:19). Vi bör följa vår Herres och hans apostlars exempel och försvara tron. Frid, enhet, kärlek och sanning kräver det. Dessutom befaller Gud det!

Jag tror att församlingens urskiljning har urartat till den punkt att många inte ens lägger märke till att en betydande del av den evangelikala församlingen kraftigt avviker från historisk kristen tro. Så det är ingen överraskning att föga sägs om att evangelikaler naglas fast vid golvet i timtal, skakar okontrollerat som trasdockor, ryter som lejon, ylar som vargar, skäller som hundar, skrattar åt det predikade Ordet – och sedan står upp och säger: ”Välsignat vare ditt namn, Jesus, för att du gav mig denna upplevelse”.

Låt mig tydligt förklara att Jesus inte har någonting att göra med ett sådant beteende! Men så länge som folk har roligt, säger ingen särskilt mycket. Rytandet, ylandet, skakandet och skrattandet fortsätter och församlingsledningen är mycket nöjd, eftersom flera människor betyder mera pengar, vilket betyder högre löner, kollegornas avund, ett säkert jobb och ett mera imponerande rykte. När allt kommer omkring, business är business, inte sant?

Tyvärr fortsätter ”varför kan vi inte alla sammans vara sams” att vara stridsropet för många evangeliska ledare idag. Under det hycklande anspråket om kärlek till andra och enhet i kroppen, vägrar de att förklara krig mot fienden.

Och när vårt ledarskap inte ens kan sikta, ladda och avfyra kanonerna mot fienden, kan vi vanliga människor sannerligen inte driva tillbaka den invaderande fienden, som går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Det är ett krig på liv och död som rasar runt omkring oss och våra generaler sover i sina tält! Lejonet och hans vargar blir feta, mina älskade. Församlingen idag kan, till största delen, inte urskilja levande vatten från dödligt gift. Inte undra på att Jesus frågade i Lukas 18:8: ”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro här på jorden”?

Troende, låt mig försäkra er att vi fått befallning om att försvara tron – och om vi inte gör det, kommer vi att få stå till svars inför Jesus en dag (2 Kor 5:10-11). De som vill följa den lätta väg som tillåter att de som är i villfarelse får fortsätta i villfarelse, även om den förvänder tron hos somliga (2 Tim 2:18), kommer att få en dess strängare dom (Jakob 3:1). Mina älskade, ta er höga kallelse från Gud på allvar, vilket innebär att undervisa den sunda läran, att pröva allt och försvara tron.

Tragiskt nog håller ledarna inom denna falska ”väckelse”, tillsammans med troende som besöker Brownsville och lyckligt raglar tillbaka hem till sina församlingar, ivriga att sprida det ockulta evangeliet, på med att omstörta tron för millioner. Dessa illgärningsmän måste kallas till ånger. Detta för oss till den uppgift som ligger framför oss – att försvara tron mot speciella anspråk på ”väckelse” i Brownsville Assembly of God. Stämmer det med bibeln? Absolut inte!

En församling som har blivit lurad av en bedräglig framställning av evangeliet, som saknar undervisning om nödvändigheten av att lyda och som inte fått kraften i den helige Ande, är helt enkelt en del av en kristen kultur. Den saknar kraft och urskiljning. Den är ljummen och dess medlemmar kan knappast särskiljas från resten av världen och det är troligt att den börjar kompromissa med grundläggande sanningar.

Slutligen kan den ifrågasätta bibelns ofelbarhet, därefter Kristi gudom, sanningen om uppståndelsen och kanske öppet tillåta synd i församlingen genom att acceptera homosexuella pastorer. Sådana församlingar kan också jaga efter olika påstådda Andens manifestationer, men sakna urskiljningsförmåga att kunna bedöma om sådana manifestationer är från den helige Ande.

Hur nära beskriver detta vissa av våra församlingar idag? Jag är rädd för att många av våra församlingar är en del av en föränderlig kristen kultur värre än Laodikeia, i stället för att vara förankrade på den oföränderliga, orubbliga klippan – Herren Jesus Kristus!

Hittade denna otroligt viktiga undervisning på min dator en kväll. Då jag inte viste vem som var författaren ville jag först inte ta in det, men efter en tid så förstod jag att Gud hade en helt annan åsikt.

William Nielsen

 

 

 

 

Undervisning