Satan var den förste framgångsteologen!

De falska ledarna i Sverige som Ulf Ekman, Linda Bergling, Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och den allians de samarbetar med samt villolärare som Rodney Howard-Browne, John Arnott, Benny Hinn, Steve Hill, Morris Cerullo, Jeff Garvin, Bill Johnson, Kenneth Copeland är domen från Gud som Han har sänt och tillåter för att de som älskar orättfärdighet och sin själviskhet skall fortsätta hänge sig åt vad deras hjärtan har begär till.

2 Tim 3:5 ”De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

De älskar styrka, kraft, religiös pompa och ståt och allt vad världen har att erbjuda inte minst pengar och lyx. Därför undervisar dessa skådespelare gärna inte om vad som står i 2 Kor 12:9-10 "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark”.

Domen över Sverige går nu tydligen in i en annan fas av villfarelsens stadsfästande bland de kristna. Nu börjar dessa herrar i sitt skådespeleri att uppmana andra kristna utanför deras egna led till att bedja och försöka med böner lyfta fram dessa villolärare inför Gud. Man försöker glida på barmhärtighet och nåd för att få människor in i religiös snällhet och fördömelse. Gå inte på denna lögn!

Gal 1:9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Satan vet, att om vi kristna börjar att bedja och lägga tid och kraft på villfarelsens apostlar och lärare som står under olydnadens förblindelse - så ställer vi oss också på mörkrets sida. Helt enkelt för att Gud själv har förblindat dem och därför blir också våra böner fruktlösa. Om man ändå börjar att göra detta så blir man förvirrad och delad i sin håg och gör sig mer eller mindre delaktig och ställer sig bakom den orättfärdighet dessa falska religiösa dimridåer står för.

Det är precis detta satan har i sitt mörka sinne och planerar att göra i Sverige. Ge mig ett enda bibelord på att Andefyllda kristna som lever i nåden skall lägga sina böner på villfarelse och dess förespråkare? Vi kan leta i bibeln tills vi blir gråhåriga, vi kommer aldrig att hitta dessa bibelcitat.

Tit 3:10En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång”.

Herren säger med en stor varning i Ordet att inte ha med dessa att göra på något sätt. Satan vill att vi kristna skall visa mänsklig religiös barmhärtighet mot dessa skådespelare och helst av allt att alla kristna skall bedja för dem. Nej nej domen vilar och väntar över alla dessa som vägrat vända om till enkelheten, trofastheten och lydnaden till Guds Ord. Låt dem vara och lägg ingen kraft och tid på dem.

Tror verkligen dessa herrar att Guds trofasta tjänare skall stödja deras olydnad och villfarelse genom att lyfta fram sina böner för dem inför Gud, när de ogenerat lever i orenhet och villfarelse? Nej bed i stället för dem som Guds Ande manar till att bedja för. Människor utan kunskap och uppenbarelse som kanske har hamnat i dessa sammanhang, som ännu inte har fått förmörkade hjärtan och är totalt förblindade.

Jud 1:23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Tänk på allvaret i att förföra Guds dyrbara blodköpta församling! Nu har de också fräckheten att bedja andra kristna om förbön för ett antikristligt styre och en ekumenik med världen! Suck, jag blir både ledsen och bedrövad.

De som blir lurade och bedragna av dessa förkunnare har hela tiden längtat och haft en kärlek efter känslor, andlig kraft, underhållning, rikedom, effektivare bön och en lättare väg till seger, snabba klipp när det gäller självförverkligande, materiell trygghet och mycket mer av vad denna världen har att erbjuda.

Matt 4:8-10 ”Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig."

Jag känner igen tonen och löftena fienden vill erbjuda var människa om man tillbeder honom. Satan är den förste framgångsteologen i historien, han till och med lovade Jesus materiell framgång och härlighet. Nu kommer hans framgångsteologer likt ljusets änglar med samma erbjudande och tusentals har tackat ja genom att tillbedja denna världens rikedom och sin själviskhet som är avguderi.

1 Sam 15:23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig

De älskar i grund och botten inte det sanna evangeliet om Jesus Kristus. Om de gjort det så skulle de inte vara i den tragiska situation de är just nu.

Domen som går över det här landet sker nu genom dessa falska apostlar och lärare som Gud själv har sänt för att skilja agnarna från vetet. De som följer dem har satans syfte och mål ständigt bärande med sig. De föraktar Guds Ord och Jesus Kristus genom att själva ta Hans plats och strävan efter att få kontroll och makt över det andliga. Sedan är de falska apostlarna med sina följeslagare alltid fixerade till makt, pengar och materiellt välstånd.

Ormens agerande i från syndafallet är den samma i dag. Han vill ta Guds plats och bli som den högste och han föraktar alltid vad Gud har sagt genom lögner och tillägg när det gäller Guds Ord.

Älskade syskon! Ni måste förstå att dessa falska lärare och apostlar är Guds dom till ett folk som inte vill ha med Gud att göra. Avfälliga kristna som i Guds och kristendomens namn älskar och planerar att få allt vad det religiösa köttet har begärelse till. Låt därför inte lura er till att tillbedja guldkalven, denna nya religion!

2 Krön 18:20Då kom en ande fram och ställde sig inför HERREN och sade: Jag skall locka honom till det. HERREN frågade honom: Hur då? Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade HERREN: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så! Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall....... vers 22 Och se, nu har HERREN lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, och HERREN har beslutat att olycka skall drabba dig."

Tar med vad Jareteg skriver på BibelFokus.se angående vilse ledande böcker som cirkulerar i den religiösa bokmarknaden.

Läs absolut inte böcker (eller band, video, CD, DVD etc) från dessa farliga förkunnare!
Dessa står för (vacker, skön och tilltalande) villfarelser som leder bort från en sund, frisk tro och barnaskapet hos Gud.

Benny Hinn (trosrörelsen)
Bill Johnson (trosrörelsen, apostoliska rörelsen, "New age-kristendom" *)
Brian McLaren (Emerging church, mystik)
C. Peter Wagner (apostoliska rörelsen, profetrörelsen, "New age-kristendom" *)
Charles Capps (trosrörelsen)
Choo Thomas (trosrörelsen, "New age-kristendom" *)
David Yonggi Cho (trosrörelsen)
Essek Kenyon (trosrörelsens "farfar")
Erwin McManus (Emerging church, mystik)
Hans Hof (mystiker)
Henri Nouwen (katolsk mystiker)
Joel Osteen (trosrörelsen, framgångsteologi till 101%)
John Bevere (trosrörelsen)
Joyce Meyer (trosrörelsen)
Kenneth Copeland (trosrörelsen)
Kenneth Hagin (trosrörelsen)
Linda Bergling (trosrörelsen, "New age-kristendom" *)
Marianne Williamson (New age-profet)
Neale Donald Walsch (New age-profet)
Norman Vincent Peale (33:e graden frimurare, positivt tänkande, "New age-kristendom" *)
Patricia King (trosrörelsen, profetrörelsen, "New age-kristendom" *)
Peter Halldorf (förvillare som smyger in mystik, falsk ekumenik och katolicism)
Peter Ljunggren (trosrörelsen, har en förkunnelse om helande, givande, frälsning, etc som kan ge en krystad och prestationstyngd tro)
Rick Joyner (trosrörelsen, profetrörelsen, "New age-kristendom" *)
Robert Schuller (33:e graden frimurare, positivt tänkande, "New age-kristendom".
Rodney Howard-Browne (trosrörelsen)
Rich Warren (tillväxtrörelsen, lärjunge till Robert Schuller, smyger in mystik och falsk ekumenik)
Sten Nilsson (trosrörelsen, Ulf Ekmans svärfar)
Todd Bentley (trosrörelsen, profetrörelsen, "New age-kristendom" *)
Thomas Merton (katolsk mystiker)
Ulf Ekman (ja, hans böcker är lika farliga idag. Nu smyger han oss in i katolicismen)
Wendy Alec (en av grundarna bakom God TV/God Channel, trosrörelsen och "New age-kristendom" *)
Wilfrid Stinissen (katolsk mystiker)
William Paul Young (författaren till boken Ödehuset.

"New age-kristendom"? Med detta begrepp avses"kristendom" som förmedlas av förkunnare och sammanhang där undervisningen baseras på syner, uppenbarelser, visioner, änglabesök, metoder, m.m. Dessa menar sig ofta ha fått "ny" undervisning från Gud, ofta kallad för "profetisk undervisning" eller "uppenbarelsekunskap".

Men synar man sådan undervisning stämmer den inte med summan av Guds Ord, Bibeln. Dessa förkunnare och sammanhang - precis som inom New age tjänar de bra med pengar på att sälja undervisning i alla dess former och får goda intäkter genom att hålla seminarier, konferenser och bibelskolor m.m. Det är frågan om en ny "kristendom" under kommersens fana.

William Nielsen

 

 

Undervisning