Se upp! De falska bloggarna och villolärarna är många!

Jag vill börja med att säga att jag länge ruvat och tänkt på att skriva om just faran med allt detta hopkok av religiös förkunnelse som nu kryper in i varje hem...mitt inlägg handlar därför om att vi måste påminna oss att vara vaksamma så inte t ex bloggvärlden med dess (ibland) falska utbud tar över intresset och förvillar oss till att missa målet och den personliga gemenskapen med Gud. Jag vill i alla fall med denna text uppmana till vaksamhet!

Även om kristen media kan berika oss i vår vandring med Gud så måste vi inse att vi är människor och som människor är vi sköra med många brister. En brist är att vi i bland är lätta att manipulera åt ena eller andra hållet. Om vi inte har en trygghet och vila i att läsa Guds Ord är risken stor att hamna fel i detta myller av röster som florerar på nätet. Vi leds av den helige Ande i vår vandring med Jesus Kristus. Hans ledning och kunskap söker vi först och främst i vår ensamhet i bibelläsning och bön.

Det är en stor nåd att kunna söka bibelkunskap och vägledning via internet, men bara till det som gör mig starkare i min vandring med Herren. Jag tror det har med hjärtat att göra. Om man studerar en lära för att få klarhet i om det stämmer överens med helheten i Guds Ord. Javisst! Är hjärtat rätt och vi inget annat vill än att följa Jesus och hålla oss till sanningen, kanske vi måste studera lite för att kunna avgöra.

Är man däremot okunnig i bibeln är det lätt att bli förvirrad av dessa skickliga förkunnare som alltid lägger fram sina läror som om det vore sanningar i Guds Ord. Det skapar alltid förvirring! Vi behöver ju inte studera arsenik i minsta beståndsdel för att inte dricka det, det räcker med att vi vet att det är dödande gift för att ta avstånd.

1Tim 4 Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete”.

Vi måste först förstå den enkla sanningen att människor som sprider osund och obiblisk undervisning med kristna förtecken via böcker, bloggar har ingenting med den helige Ande att göra – oavsett vilket samfund eller kyrka de representerar.

1Tim 6:3-5 Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider förtal, misstänkliggöra och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig”.

Även om vi tror det eller inte så är vi personligt ansvariga för våra liv den dagen vi står inför vår Herre. Den dagen kommer vi inte att kunna peka på vad den läraren, profeten eller bloggen undervisade om som en ursäkt för att vi inte gjorde vad Gud manade oss till. Därför är det oerhört viktigt att läsa sin bibel - det gör inte Gud åt oss.

För mig har t ex kristna bloggar varit välsignade och är det fortfarande. Men jag känner en oro i mitt hjärta för faran över att många ärligt sökande människor luras in i denna vilseledande färdiglagade snabbmats undervisning i en känsla av att allt är ok bara för att det står Jesus på paketet.

Bloggvärlden är väldig stor och mångfaldig med alla dessa debattinlägg som ibland kan urarta sig till rena pajkastning och tyvärr ibland till religiös underhållning. Men ibland också väldigt seriösa och berikande. För den oinvigde kan detta bli förvirrande ja rent av skrämmande med alla dessa olika röster som säger sig stå för sanningen. Jag talar nu inte om andra religioner och sekter där det är ganska uppenbart att de inte är ledda av Guds Ord. Jag talar om människor som viftar med bibeln som grund för att de talar sanning. Människor som lyfter fram bibeln som rättesnöre men som samtidigt fört in mänskliga tankar och onda andars läror i förkunnelsen.

Jag har träffat människor som i bland upplevt en kick och euforisk känsla när de läst eller hört något nytt och radikalt från någon predikstol, blogg eller kristen bok. Man fröjdar sig och gläds åt undervisningen - och det är inget fel!

Problemet ligger i att många kristna har ingen kunskap i bibeln. De kan inte själva slå upp och stämma av boken eller predikan med Guds Ord. De kanske är ärliga, godtrogna och tror gott om alla förkunnare, men det hjälper dem inte. Okunnighet i skriften gör att många blir ett lätt offer för villolärare. Man frågar hellre en andlig ledare eller köper en bok om ämnet, än själv går till skriften för att studera.

Detta på grund av att många kristna tycker det är tråkigt och krångligt att enbart läsa bibeln, det är ju så mycket man inte förstår speciellt i gamla testamentet. Det är mycket behagligare och enklare att få häftig färdig förpackad undervisning från media.

Det är faktiskt så att ju större en t ex kristen bokhandel har av utbudet - så ska du göra - tio punkter för seger – Ta tag i ditt helande nu – hur du får en bra ekonomi – så får du framgång osv. Så pekar det faktiskt på en viss avsaknad av bibelläsning och intresse för Guds Ord. På Jesu tid hade man bara GT och apostlarnas undervisning, och det räckte gått och väl.

2 Tim 3:16 "hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet”.

Guds Ord räcker gott och väl! Vi behöver inte alla dessa dyra böcker, bibelskolor och dvd för att överleva som kristna om vi verkligen läste och studerade vår bibel. Vi har den helige Ande som lärare i Guds Ord, det kan väl inte bli bättre!

Jag säger nu inte att det är fel att läsa t ex kristna böcker eller att kolla in kristen media för att få en viss kunskap, men tyvärr lyssnar många mer på sina ledare och studerar allt annat  kristet material - än de läser sin egen bibel.

Vi kristna måste lära och bestämma oss för att studera bibeln i vår ensamhet utan vare sig  kristna tv kanaler, böcker eller internet. En del säger till mig att man inte har så mycket tid över för bibelläsning. Jag brukar svara att det får man aldrig! Man måste bestämma sig och ta den tiden. Kanske man kan stänga av teven en stund eller lägga något annat åt sidan och prioritera om lite i sitt kristna liv.

Om en förföljelse mot kristna i det här landet skulle drabba oss, så är vi faktiskt tvingade att själva läsa och studera. Om kristna bloggar läggs ner och kyrkorna stängs samtidigt som det blir olagligt att inneha en bibel eller kristen litteratur - vad gör vi då?  

Tänk på dem i Nordkorea, hur överlever dessa kristna förföljelse? De har ingenting av vad vi har i det här landet av kristet utbud. De har många gånger inte ens en bibel, ändå så är det väckelse i deras hjärtan. Får de tag i en bibel så lär de sig den nästan utantill. Vi har inte ens väckelse i det här landet trots alla medel står till vårt förfogande.

Okunskap i Guds Ord på grund av att man inte är intresserad eller orkar att läsa den skulle storligen förvåna kristna i Nordkorea. Man måste kunna sin bibel för man vet aldrig när myndigheterna tar den ifrån dig - skulle de säga.

Förföljelse och annat som slår mot de kristna i Nordkorea är fruktansvärd som du säkert förstår. Men genom att de är  lydiga den helige Ande och är mycket kunniga i skriften är de trygga och vet vad Guds Ord säger. Det styrker dem att de lärt sig och kan memorera bibelverser när de sitter i fängelse. Trots alla lidanden. Sedan kräver naturligtvis inte Gud att kristna skall förstå och kunna allt i skriften, men man kan ändå hålla det för sant.

Med tiden kommer Gud att uppenbara det man inte förstår om det finns en ödmjukhet. Därför är det oerhört viktigt för vår egen skull att veta vad Guds Ord säger. Så vi kan säga NEJ herr predikant så står det inte i Guds Ord, om nu någon förkunnare skulle predika lögner. I stället för att lugnt sitta stilla och apatiskt ta emot all förkunnelse utan att ifrågasätta.

Kunskapen i Guds Ord är inte frälsningsavgörande, men det underlättar så att man effektivt kan sortera bort villoläror men också för att få tilltal, tröst och förmaning. Jag träffade en kristen kvinna från Kina för något år sedan. Hon hade råkat ute för mycket svåra saker i sitt liv. Bland annat så hade hon förlorat sin man och sitt barn i en olycka. När vi satt och samtalade om andliga ting så slog jag upp min bibel för att ge henne några tröstens ord från Psalm 118.

Innan jag hunnit slå upp det jag skulle läsa så citerade hon hela psalmen utantill, utan att ha slagit upp sin bibel. Det visade sig senare att hon kunde nästan hela Nya testamentet. Jag förundrades över hennes kärlek till det skrivna Ordet. Jag frågade hur hon kunde ha lärt sig så mycket utantill. Hon sa att hon älskade Jesus Kristus och att bibelordet var Herrens röst till henne. Det är inte undra på att hon klarat sig från alla villoläror och alla svårigheter och fortfarande kunde ha glädjen och frimodigheten kvar i Jesus Kristus.

1Kor 2:2-4 "Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisades med Ande och kraft, er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.

Filipperbrevet 3:7-8 ”Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För Hans skull har all det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus”.

Vi bör absolut ställa oss kritiska när vi får information eller undervisning från någon som säger sig vara profet eller lärare. Det råder ju i dag nästan en religiös masshysteri när det gäller obiblisk undervisning och budskap som inte för människor närmare Gud, utan mer får in människor i en frustration och otro. Många blir därför vilseledda och besvikna när det gäller kristen tro och i slutändan på Gud. Följer vi därför blint andras förkunnelse som nu mer och mer okritiskt läggs ut i media, utan att pröva det med Guds Ord så är risken stor att vi blir bedragna.

2Tim brev 2:14: Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna”.

Matteus 18:6: ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.”

Matt 25:45-46 Då skall Han svara dem:Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv”.

Rom10:17 ”Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi Ord”.

Gal 1:8-9 "Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom!”

Rom3:-23 ”Att hela mänskligheten står i skuld inför Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av Hans nåd eftersom Han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit Hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror”.

Det har nu fallit en tung förblindelse över stora delar av kristenhetens företrädare i landet. Som vare sig du eller jag kan flytta på då det är Gud själv som står för den.

2Tess 2:11"Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen".

Om nu Gud lagt en förblindelse över människor på grund av att de älskar lögnen mer än Guds Ord. Kan inte vi som kristna be bort den! Det fodras en radikal omvändelse och förkrosselse inför Gud från dessa människor om de skall bli räddade.

Dessa förkunnare har i lögnens namn avskaffat sann biblisk undervisning och ersatt den med ett nytt falskt evangelium....ett evangelium som är anpassat efter denna världens sätt att leva.

Därför är de förblindade! Den förblindelsen kommer som ett brev på posten i den stund man lämnat Guds Ord och börjar undervisa utifrån själviska och egocentriska motiv. Kanske inte på en gång, men likt ormen så smyger den sig långsamt och stilla över förkunnarens sinne och hjärta utan att han någonsin märker det.

Helt plötsligt så är han en villolärare, helt övertygad om att han fortfarande står för sanningen. Därför är det livsfarligt att lyssna till dem! De är förblindade av Gud och därför skall man ta avstånd från dem. Det handlar som sagt inte om att förkunnelsen är 100% ren villolära, det är den aldrig hos dessa förkunnare. Utan den är till 80% sanning och bibelförankrad. De andra 20% är snyggt insmuget och beblandat med Guds Ordet.

Gal.5:7-9 säger: ”Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen? Den ni har lyssnat till är inte han som kallat er. Lite surdeg och hela degen jäser.

Häll en liten droppe arsenik i en flaska rent vatten, så blir hela flaskan förgiftad. Med andra ord hur anpassat och behagligt evangeliet än verkar vara när bloggar, pastorer eller andra ledare undervisar så var vaksam och ha alltid bibeln som rättesnöre. Stämmer det inte med summan av Guds Ord så förkasta det och gå vidare.

Det har blivit så sjuka tolkningar och demoniska manifestationer i många sammanhang i det här landet att man undrar hur i all världen har all denna villfarelse kunnat få fäste? Varför? Därför att man sugit i sig och älskat allt som dessa ledare förkunnat via böcker Dvd och video under flera år utan att kontrollera med skriften huruvida det är sant eller inte. Man har levt sitt kristna liv genom andras förkunnelse och karisma och bara följt med i den flodvåg av förkunnelse som kastats över landet utan att kritiskt granska den. DETTA ÄR LIVSFARLIGT!

Sanningar utan kärleken och Guds Ord som drivkraft blir själviskhet och villolära!

1 Kor 13:1-3 ” Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit”.

Trots att många kända förkunnare i landet trampar och ringaktar många delar i skriften kan de vara mycket övertygande och trovärdiga när de förkunnar sina läror. Rent av se lite kärleksfulla och mysiga ut. Men det är en manipulativ snällhet och falsk ödmjukhet de sprider när de förkunnar sitt eget kraftlösa evangelium. Fall bara inte pladask för deras karisma och häftigt roliga sätt att undervisa. Att de predikar övertygande och skapar tro till lögnen har ju faktiskt med att göra att de själva tror på de lögner de predikar.

Vi har alltså ingen skyldighet att lyssna till dem. Inte heller att umgås med dem. Det räcker gott och väl att vi vet att de är falska lärare.

Jämför Jesus och apostlarnas inställning till falska lärare med den som de ekumeniska kristna har idag. Gav de ett allmänt intryck av andligt bifall eller utbytte innerliga hälsningar och strävade efter ekumenik och andlig gemenskap? Arbetade de med dem i kommittéer och gemensamma strävanden? Samtalade de med dem om hur deras lära och deras kunde fås att stämma överens? Bad de tillsammans med dem? Naturligtvis inte. Det borde inte vi heller göra!

Vilka är då dessa falska lärare? Om man studerar vad Guds Ord säger om villolärare så faller domen först och främst över: Rick Warren  - katolska kyrkan - Kenneth Copeland - John Shelby Spong - Rodney Howard-Browne - John Arnott - Benny Hinn - Steve Hill - Morris Cerullo - Jeff Garvin - Bill Johnson - Ulf Ekman - Linda Bergling - Pelle Hörnmark - Sten-Gunnar Hedin - Olof Djurfeldt - Stanley Sjöberg och alla deras lärjungar samt den allians de samarbetar med i Sverige.

Dessa sprider villoläror som självförgudning, lycka, ära och framgång. Samtliga av dessa herrar är också överlåtna till att bygga en falsk ekumenik som i slutändan skall utmynna till att bli en världsvid väckelse över alla kontinenter. Den ende som kommer att få en ekumenik som sträcker sig över hela världen är den globala enheten under Antikrist rike. Det är just detta antikristliga rike dessa herrar och kvinnor arbetar för.

De har alla mer eller mindre förgiftats av meditation, österländsk mystik och tänkande, katolska kyrkans lögner och den bedrövliga framgångsteologin. Akta er också för Alpha-kurserna som dessa ledare varmt rekommenderar. De är en stor bov till att ekumeniken kommit så långt som den har idag. Alpha-kursena har ett annat evangelium. Det senaste jag hörde från dessa sammanhang från en känd pingstpastor var att man kunde ta emot helig Ande utan att först vara frälst. Man undrar vad det var för ande? Denna förkunnelse Alpha-kurserna står för får allvarliga och eviga konsekvenser för den sökande människan (eller den kristne).

Hur kan jag påstå något sådant? Du dömer ju och anklagar människor! Ja det gör jag men det gör Guds Ord också! Jag läser min bibel och utifrån den så är de falska vägledare och förkunnelsen de sprider är värdslig och därmed falsk. Gå in på BibelFokus.se och se videon om Rick Warren, megakyrkan och den nya värlsordningen "Ogräsets kyrka". Den är svenstextad.

A.W Tozer sa vid ett tillfälle: Villolärarna kräver inte att man överger det gamla livet (synden). De predikar inte förkrosselse och syndanöd som skall leda till korset och frälsningen i Jesus Kristus - utan de predikar ett annat evangelium.

Dessa falska förkunnare försöker fånga upp människor genom att predika att det kristna budskapet inte ställer några  krav på den fallna människan. Istället erbjuder man samma sak som satan gör, nämligen världens skatter.

Den undervisningen är falsk, därför att den är blind. Den missar totalt hela korsets innebörd. Villolärarna är förblindade och kämpar för att göra Kristus acceptabel för världens barn. Vi är inte diplomater utan pånyttfödda  kristna som älskar Jesus och vårt budskap är inte en kompromiss utan ett ultimatum. Gud erbjuder liv, men inte ett förbättrat liv i lyx och framgång. Det liv som Han erbjuder är liv ut ur döden till livet i Kristus.

Många förleds och slutar upp med att förtrösta på det enkla evangeliet som små barn skall kunna förstå. Man följer istället apatiskt den religiösa strömmens människovänliga framgångsteologi med nya läror om självförverkligande och nya religiösa tekniker utan att ifrågasätta överhuvudtaget något. Människor får stenar (lögner och underhållning) i stället för bröd. Det är fruktansvärt, ja helt förfärligt. Att förkunnare kan förleda människor så djupt, att de går evigt förlorade. Men konsekvensen för ledarnas eget handlande blir lika allvarlig.

En sådan enkel sak som att ha ekumenik med katolska väsendet borde ju alla kristna kunna förstå är helt obibliskt! Förutom rena villfarelser så sysslar många präster med kränkande brottslig verksamhet och påven skyddar dem.

Kom ihåg att Vatikanstaten är en suverän stadsstat. Så, prästerna går säkra från alla åtal när det t ex gäller sexuella brott och övergrepp mot barn. De slipper rättsliga åtgärder när Katolska kyrkan går in och hjälper sådana som t ex Kardinal Mahony och många andra med honom som lever i lagbrott, orättfärdigt och synd inom skökans domäner! Och alla sexualbrottslingar och andra förbrytare inom Katolska kyrkan vinner, förutom offren.

Inget av detta har något att göra med kristendom religion eller religionsfrihet: det är helt enkelt en övning i maktpolitik. Mäktiga män skyddar andra mäktiga män, som väljer varandra till sina positioner av inflytande och makt. Precis som många kristna ledare i Sverige gör när man försvarar katolska väsendet och skyddar varandra. 

Kardinal Mahony avgick som chef för Los Angeles ärkestift, efter att det offentliggjorts och man publicerade kyrkans filer som i detalj beskriver sexualbrott av kardinal Mahony och hans präster. Jag kan som många andra säga: Jag äcklas av att höra hur barn blir berövade sin självkänsla och frihet genom dessa övergrepp av så kallade präster inom det katolska imperiet.

Kardinal Mahony kommer dock att vara en av de 117 kardinaler i mötet i Rom för att välja den nya påven, han var också en av kardinalerna som valde Benedictus XVI.

Vad säger de ekumeniska förespråkarna i Sverige om detta då? En sexualbrytare och brottsling skall vara med och rösta fram nästa påve? Det är lika sjukt som om kristenheten skulle söka efter grova brottslingar på Kumla för att få hjälp av dem att rösta fram en andlig ledare i Sverige. Man måste vara både döv och blind för att inte se detta hyckleri katolicismens ande och dessa religiösa ledare står för! Ändå skall man ha en andlig gemenskap med dem!

Nu vet jag att det finns ärliga troende katoliker som blivit Ande döpta, men då har de också lämnat katolska kyrkans villoläror. En Mormon eller Jehovas vittne som blir fräst och Andedöpt lämnar naturligtvis också sina gamla  sammanhang och villoläror.

Skulle de vara kvar i sina gamla sammanhang så tvivlar jag på att de mött den uppståndne Jesus. Man kan nu inte döma ut alla katoliker för vad alla påvar och deras undersåtar har gjort under tidens gång. Det gör jag inte heller! De flesta katoliker är okunniga i Guds Ord men följer och ser upp till påven och hans föregångares som ofelbara rättfärdiga Andefyllda förmedlare från Gud.

Om katolikerna läste sin bibeln och med ett ärligt hjärta sökte svar, så skulle de lätt kunna se de villoläror som nu är verksamma inom katolicismen. Men flertalet katoliker sätter katolska kyrkans skrifter och påvens lögner högre än Guds Ord. Däri ligger förblindelsen!

Dessa påvar har tagit sig rätten att förvränga och trampat på Guds Ord så till den milda grad att domen en dag kommer att bli fruktansvärd men rättvis. De är helt utan ursäkt och kommer att stå till svars för varje ord och varje prick de ändrat på. Den lilla katoliken har därför själv ett ansvar att söka sanningen i Guds Ord.

Gör man inte upp med det katolska väsendet så går man automatiskt in under katolsk villolära och får därmed en kraftig förblindelse och tro på  onda andemakter läror. Som tillbedjan av (döda människor) ikoner, Maria dyrkan, reliker, påveblod, skärselden, avlat, ja listan kan göras hur lång som helst. Guds Ord säger att detta är ren ockultism. När därför en katolik förstår och får uppenbarat i sitt hjärta att man inte kan rådfråga döda människor och följa ockulta läror samtidigt som man bekänner Jesus – har förblindelsen fallit bort och Kristus Jesus får sin rätta plats.

2 Petrus 2:1-3 Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier, de kommer till och med att förneka den Herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem”.

Det är klart att vi måste få en viss undervisning om vad fienden håller på med i det här landet, men vi måste få den från rätt håll genom andefyllda trovärdiga tjänster i Kristi kropp – inte ifrån människor som älskar lögnen och ringaktar Guds Ord.

Kristna skall därför inte vara snälla blåögda förmedlare, som ska upprätta en andlig kompisrelation mellan Kristus och katolska kyrkan och andra villolärare.Vi får inte avfalla till att göra Jesus Kristus formbar och acceptabel för världen eller andra religioner. Vi är inte religiösa försäljare, utan kristna och vårt budskap är inte en kompromiss utan ett ultimatum".

Han sa: Luk 16:15-18 Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. 

Glöm inte att demoner har mycket religiös kunskap men är likväl utanför Guds nåd. De saknar kärleken till Jesus Kristus och vad Han gjorde på korset. De hatar Guds levande Ord. Kärleken till Jesus och korsets betydelse har ersatts med fruktan,villfarelse, lögner, hat och manipulation. Samtidigt som de ständigt försöker ta bort och lägga till i skriften.

På så sätt strävar de efter att få det sanna evangeliet kraftlöst och urvattnat. Ett kraftlöst och urvattnat evangelium beblandat med lögner hjälper ingen människa till Jesus Kristus. Helt enkelt för att den helige Ande tar avstånd från ett sådant falskt evangelium. Därför är det så otroligt viktigt att behålla Guds Ord rent från beblandning av villoläror. Förstår du nu varför jag manar och ständigt återkommer till varför kristna skall kontrollera all förkunnelse de hör med Guds Ord.

Andemakter vet naturligtvis också att Guds Ord är sanning och kraftfullare än något tveeggat svärd. De kan också bedöma om vi är förlåtna vår synd och fyllda med den helige Ande. Satan och hans falska apostlar får därför stora problem när de ser att kristna älskar Guds Ord och drivs av den helige Ande. Då blir vi Kristusbrev i våra handlingar och en väldoft i denna världen.

Apg 19:15-16 ”Men den onde anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. 

Dessa judiska andeutdrivare som tog sig friheten att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar, var inte frälsta och fyllda med den helige Ande. Det såg demonerna och följaktligen så fick de också stryk och kom på skam.

Slagen och misshandlad  kommer många att bli av villolärare och demoner om de inte kan sin bibel och är fylld med den helige Ande. Inte fysiskt synligt kanske, men själsligt slagen och misshandlad bortförd som ett byte in i lögnernas och mörkrets kärlekslösa värld.

Jak 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar.

Sedan är det inget fel i att ha både kärlek, kunskap och sanningar!

Tänk att Paulus evangeliserade världen utan vare sig internet, böcker eller radio. Ändå kom tusentals till tro och fick ett evigt liv med Jesus. Man kan ju undra vad dessa lärjungar och profeter  hade som så kraftigt förändrade världen där de gick fram? Jo, de hade enbart Guds Ord, apostlarnas undervisning och lydnad till den helige Ande.

De undervisade aldrig eller strävade efter framgång i det materiella eller om hur de skulle kunna förverkliga sig själva. Några varningar då och då för dessa lyckoprofeter och falska apostlar, men det var också allt. Sedan gick de vidare med förkunnelsen om Jesus Kristus och korsets betydelse för en förlorad värld. Samtidigt som de alltid höll sig till Guds Ord och apostlarnas förkunnelse. Det var det enda de behövde för att människor skulle bli frälsta, det borde garanterat räcka för oss också.

Vi behöver därför inte studera tvivelaktiga hemsidor böcker eller lyssna på människor som inte älskar Jesus Kristus och Guds levande Ord. Sann väckelse börjar i vårt inre (bara i vårt inre). Guds Ande övertygar och överbevisar oss i vårt hjärta om Guds Sanningar, om synd, om korset och rättfärdighet och det utifrån Guds Ord – och det kan ske i hemmet genom ”vanlig” Bibelläsning!

Vänd dig därför bort och fly ifrån alla mänskliga påfund och religiösa obibliska fraser från människor som inte läser sin bibel och som helt öppet tagit avstånd från grundläggande sanningar. Är du en kristen och med i en församling eller annat sammanhang där man inte undervisar i skriften och tar hela Guds Ord på fullaste allvar - lämna den omgående annars dör du bedövad och förlorad i det religiösa träsket.

2Tim.3:16-17 “Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.

Jag vill gärna till slut citera en del av en profetia jag tog del av efter det jag skrivit Se upp! De falska bloggarna och villolärarna är många!

En profetia av Jan Johansson, Domsjö 14/1 2010

Citat : Återupprätta hos dig det sanna evangeliet och blanda dig inte med andra läror. Ty många ur min kropp har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Jag har vänt ryggen åt allt detta som jag i mitt ord inte vill stå bakom. Så låt enighet råda bland alla er som vill vara min kropp med korset i centrum och mitt offer som din rättfärdighet.

Jag har inte blandat mig med andra läror men stora delar av min kropp har gjort det. Du kommer aldrig att bli perfekt, du min dotter, min son, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp för dem som vill göra lögn till sanning, ljus till mörker, gott till ont. Den vägen leder inte till himlen. Du behöver inte vara perfekt, min älskade.

Jag vill bara se dig ansikte mot ansikte. Mycket smärta har kommit. Frågorna är många kring det mörka som har börjat synas. Jag har aldrig fört in det till dig men bedragaren lurar in sig och han vill inte liv, han vill inte härlighet, han vill inget gott.

Men frukta inte du min älskade, den tid av mörker som ligger framför är inte för evigt. För en tid ska han dock få makten men sälj inte din själ till honom, du kan inte köpa den tillbaka. Jag kommer snart, men först måste avfallet ske. Amen

Gud välsigne dig

William Nielsen

 

 

Undervisning