SHARE INTERNATIONAL SVARAR PÅ FRÅGOR OM MAITREYA (DERAS NEW AGE ’KRISTUS’)

Kommentar: Det du nu kommer att få läsa handlar om hur demoniska makter talar genom Benjamin creme om framtiden. Hur New Age och alla andra religioner kommer att samlas unden en enda falsk religiös ekumenisk enhet - MAITREYA= ANTIKRIST!  Helt klart är, att det är stora krafter på gång i andevärlden under tiden som en del av kyrkan SOVER! 

ÖVERSATT FRÅN SHARE INTERNATIONALS HEMSIDA

Först några avslöjande ord från Benjamin Crème som ligger till grund för den villfarelsens ekumenik han förespråkar skall komma över världen: "När Kristus kommer tillbaka kommer han först inte att avslöja sin närvaro, inte heller kommer de mästare som föregåt honom att göra det, men så småningom, kommer åtgärder att vidtas som kommer att visa att män som bor bland dem nu är en man av utestående, extraordinär styrka, kapacitet kärlek och service, och med en bredd uppfattning långt utöver det vanliga.

De som kan gensvara på hans närvaro och hans undervisning kommer att finna något som avspeglar denna kärlek, denna styrka, denna vidsynthet. Detta kommer att ske i en mycket, relativt, kort tid, och kommer att leda till avgörande bevis för att Kristus är mitt ibland oss.

Förändringar kommer att äga rum i världen som kommer att gå vidare med en hastighet som saknar motstycke i hela planetens historia. De närmaste 25 åren kommer att visa sådana förändringar, så radikala, så grundläggande, att världen kommer att helt förändrats till det bättre.

Själv informerade Maitreya oss att hans kropps manifestation - det Mayavirupa - var helt klar, att han hade "iklätt sig" det, och att hans kropp av ljus (hans Uppståndna Body) var nu i vila i sitt berg Centre i Himalaya. På tisdagen den 19 juli, berättade Master för mig att Maitreya nu hade kommit till hans "fokuspunkt," i ett välkänt modernt land.

Jag hade en föreläsnings möte den natten på Friends 'House, men var tillsagd att hålla informationen för mig själv, än så länge. Under vår fredags Transmission session, berättade Master för mig att Maitreya hade vilat, acklimatiserat sig, i tre dagar, och den 22 juli  hade hans mission börjat. Denna information kunde jag dela med gruppen. Midnattens andliga överföring slutade och vi samlades som vanligt för te innan spridning. Kristus var nu i vardagen i sin helhet, i sin fysiska närvaro, och han kan nu påbörja sin mission. Slut citat

Kommentar: Svaren Benjamin creme levererar (Maitreyas sataniska Apostel) är helt i linje med den antikristliga globala enhet som Guds ord talar om, som vill bygga en falsk religiös ekumenik över hela världen men utan den bibliska Jesus Kristus som världens enda frälsare - och han kommer till viss del att lyckas!

Fråga: Hur kommer vi att känna igen Kristus?

Benjamin Crème: ”… Han kommer att visa att vårt politiska och ekonomiska liv måste göra en helomvändning, och bli den andliga aktivitet det egentligen är; att våra utbildningssystem, vår vetenskap och kultur, måste, återigen, inta en ny, andlig, anknytning. Han kommer att tala över hela bredden av mänsklig aktivitet, och det kommer att vara genom bredden i hans budskap, universaliteten i hans åsikter, som vi kommer att känna igen honom…”

Många kommer att följa Kristus utan att känna igen honom, utan att ens veta att han är i världen. Men de kommer följa den mannen för att de tror på vad han säger, vad han står för: delande och broderskap, rättvisa och frihet för hela mänskligheten. Han kommer att vara talesman för en särskild sorts grupptänkande längs de riktlinjerna. Inte någon gammaldags predikant. Han har sagt att många kanske blir förvånade över hans utseende/ framträdande. Han kommer inte som huvud för den kristna kyrkan, eller någon annan kyrka för den delen. Det kan hända att de ortodoxt kristna ledarna blir bland de sista att erkänna/ känna igen Kristus. Han är inte Guds enfödde son, utan mänsklighetens äldre broder.”

Världens radio- och tevenätverk kommer att vara sammanlänkade, och han kommer att ge sitt upprop, sin kallelse, till mänskligheten. Genom att mentalt överskugga hela mänskligheten samtidigt, kommer han att nå telepatisk kontakt med alla människor överallt, och vi kommer att höra hans ord tyst träda in i våra sinnen, på vårt eget språk. Vi i Storbritannien kommer att höra honom på engelska, fransmännen på franska, ryssarna på ryska, och så vidare. Det är på detta sätt som vi kommer att veta att han verkligen är Kristus. På så sätt kommer det som hände vid pingst att upprepas, fastän i världsvid skala; och i åminnelsen av denna händelse kommer pingsten att bli en av de viktigaste högtiderna i den nya världsreligion som Kristus så småningom kommer att instifta. Vår respons på hans kall kommer att avgöra världens framtid."

Fråga 1: Vad är kärnan av hans lära för den nya tidsåldern?

BC: ”Hans lära kommer att avslöjas i faser…[ ]…I första hand, kommer vi finna att han betonar mänsklighetens enhet, på den mänskliga själen, och om behovet av att dela med sig, och av rätta relationer. Han kommer återigen att lära ut lagen om orsak och verkan och dess relation till lagen om återfödelse, och visa på behovet av harmlöshet i alla relationer. När dessa idéer har genomsyrat samhället och åstadkommit förändring i våra politiska, sociala och ekonomiska strukturer, så kommer han att instifta den nya världsreligionen, och föra samman österländska och västerländska sätt att närma sig Gud…[ ]…Han kommer att lära ut mysterierna i Initieringens Väg, den vetenskapliga vägen till Gud. Initiering kommer att vara central i den nya världsreligionen. Framför allt, kommer han att uppenbara en ny aspekt av Gud. Det är den nya uppenbarelse som han kommer med.”

Fråga 2: Vad kommer Maitreyas första åtagande att vara?

BC: ”I första hand kommer han att fokusera på att inspirera mänskligheten att skapa de förutsättningar som garanterar världsfred. Han kommer att visa att det kräver, framför allt, accepterandet av delandets princip. Det kommer att säkerställa en harmoniering av den obalans som nu orsakas av de gigantiska skillnaderna i levnadsstandard i utvecklade och utvecklande nationer. Hans omedelbara proposition kommer att vara ett nödhjälps-program för att rädda den tredje världens svältande millioner. Sedan, över ett par kommande år, kommer omstruktureringen av världssamhället enligt rättvisare principer att gradvis forma grunden för en ny civilisation. Han kommer att inspirera världen att skapa en bättre värld. Hans första uppgift handlar egentligen om omstrukturering.”

Fråga 3: Hur kan vi vara säkra på att han, Kristus, inte blir förkastad?

BC: ”Svaret är, naturligtvis, att vi inte kan vara säkra. Men det är upp till oss att se till att han inte blir förkastad. [    ]… Valet är vårt, men som jag förklarat, så har vi inget annat alternativ än att gå framåt genom att dela och samarbeta, och det är det som Kristus kommer att lära. [  ] Det finns ingen annan utväg. Kristus kommer med ett antal propositioner som innebär en total omsvängning i mänskligt sätt att tänka och känna. Om vi följer dem, går vi framåt. Vi kan förkasta dem. Det är upp till oss. Han har nyligen sagt: ”Många kommer att acceptera mig, men inte alla. Oavsett det så kommer min Armé av Ljus att triumfera.”

Jag vet att han har kommit vid tidigast möjliga tidpunkt – men inte för tidigt. Förberedelser har pågått under många år. Hierarkins farmträdande startade så tidigt som 1860. Vissa lärjungar kom in, såsom H.P. Blavatsky och andra, som har publicerat den nya tidsålderns lära för världen. Jag menar inte bara den ockulta läran. Jag menar nya idéer om filosofi, politik, ekonomi, och så vidare. Mänskligheten är nu vuxen, och är förberedd på ett helt annat sätt än tidigare (när Kristus kom till Palestina). Fiskarnas tidsålder, spridandet av utbildning i världen, moderna kommunikationssätt, har gjort det möjligt för en Lärare att komma och tala till en verkligt vuxen värld för första gången. Så förhoppningen är – och jag kan nästan säga med all säkerhet – att mänskligheten inte kommer att förkasta honom.”

Fråga 4: Kommer Maitreya att vara en offentlig person?

BC: ” Ja, han kommer att bli en känd talesman; både drivkraften för, och talesmannen för, en särskild sorts grupptänkande, angelägna om delande, brödraskap, rätvisa; som täcker in både det politiska, ekonomiska, det sociala, och även det filosofiska, religiösa och vetenskapliga fältet – längs hela skalan. Det är någon som verkligen talar tvärsöver hela bredden av mänskliga behov som ni ska leta efter. Han kommer att vara talesman för den sortens grupptänkande, för dem som betonar de principer som måste styra våra liv i den nya tidsåldern: delande, rättvisa, frihet, samarbete, välvilja. Det är dessa principer som vi kommer att inse är principerna för Vattumannens tidsålder. Med ett ord kan man kalla det för syntes, universalitet.”

Fråga 5: Varför använder inte Maitreya sitt verkliga namn när han blir intervjuad i TV?

BC: ”Av flera anledningar. En är att många inte skulle veta vem Maitreya är. Han önskar att introduceras till världen som en man bland män, men som har idéer som, än så länge, de flesta människor inte tänkt på när det gäller omstruktureringen av världen. På så sätt skapar han inte splittring mellan kristna, buddister, muslimer och hinduer. Låt oss säga att han introducerades som, låt oss säga, Kristus, då skulle kristna bli delade. En del skulle säga: ’Halleluja! Kristus är här!’ Andra skulle säga: ’Han är inte Kristus, han är falsk, han är Antikrist!’ Eller, om de gillade hans idéer, så skulle de acceptera honom, vem han än var.

Om de inte gillar hans idéer, vilket många fundamentalistiska kristna, i min erfarenhet, inte gör, även fast de inte har sett honom – de är övertygade om att han måste vara antikrist, de gillar inte tanken på att dela, de verkar inte tycka om rättvisa och fred i världen – så kommer de automatiskt att förkasta honom.
Bara för att han inte har kommit ner i ett moln till Jerusalem som de förväntar sig, så har de fördomar redan från starten. Om han kallade sig själv Kristus, skulle det bli stora splittringar mellan kristna över vem han är. Om han kallade sig för Maitreya så skulle buddisterna bli splittrade. (Jag vet dussintals människor som kallar sig för Maitreya. De är inte mer Maitreya än du eller jag.)

Om han kommer ut som en man bland män, så kan fördomsfria människor närma sig vad han säger och respondera på det, ja eller nej, utan att påverkas av om han är Kristus, eller Maitreya Buddha, eller Imam Mahdi, eller Messias. De namnen kommer bara i vägen för deras spontana respons till hans idéer. Vi måste tycka att idéerna är bra; vi måste gilla delande, och rättvisa och fred; och om han förespråkar en väg mot delande och rättvisa och fred så skulle vi vara benägna att säga ’Bra tankar. Jag skulle vilja prata mer med den mannen; jag skulle vilja ställa några frågor.’”

Fråga 6: Eftersom han är Världsläraren, betyder det att han kommer att involvera sig mer i vissa områden av mänskliga företag än i andra?

BC: ”Många, speciellt kristna, ser honom som huvudet för den kristna kyrkan, men faktum är att så är det inte: Mäster Jesus är huvudet för de kristna kyrkorna. Världsläraren är drivkraften bakom en hel rad aktiviteter, inte bara religion. Han är lika mycket drivkraften bakom vetenskapliga upptäckter och undervisningskoncept som upptar människors tankar idag, som han är bakom religiösa angelägenheter. Han kommer att instifta den nya världsreligionen, som kommer att ta en hel del av hans energi i anspråk, men han är mottagare och sändare av ett helt regnbågsspektrum av energier från olika källor som stimulerar många olika aspekter av våra liv.”

En av hans huvuduppgifter kommer att vara sammansvetsandet av mänskligheten genom energin från Syntesens Avatar och Vattumannens energier, och genom att galvanisera FN:s Församling bringa världen samman, och fylla den med en känsla av dess helhet. Det är en stor och fortgående uppgift, som kommer att ta ett antal år. När vi verkligen har fått ordning på världen, så kommer han att börja instifta den nya världsreligionen.”

Fråga 7: Varför uppenbarar sig Maitreya annorlunda för olika människor?

BC: ”Nästan varje vecka uppenbarar sig Maitreya mirakulöst ’ur tomma intet’ vid fundamentalistiska, ortodoxa religiösa samlingar världen över, alltid i en skepnad som gruppen kan känna igen – om de är hinduer, såsom folk tror att Krishna skulle se ut,; om de är judar, såsom deras idé om Messias; om de är muslimer, såsom deras idé om Profeten, Imam Mahdi eller Messias; om de är buddhister, såsom deras uppfattning om Maitreya Buddha. Han kan byta skepnad hur han vill. Han kan vara gammal eller ung, man eller kvinna, ljus eller mörk. På så sätt kan alla identifiera sig med honom. Han talar till de församlade på deras eget språk, och sedan försvinner han igen.”

Fråga 8 : Om Maitreya visar sig för 600 människor, eller mer, i ett möte för en religiös grupp i Storbritannien – som i Edinburgh och York – varför får vi inte höra något om det i media?

BC: ”De som han uppenbarar sig för är i varenda fall fundamentalistiska kristna av det ena eller andra slaget; samfundsmässigt skiftar det enormt, men den gemensamma faktorn är att de alla är extremt dogmatiska i sin övertygelse. Maitreya uppenbarar sig för dem för att ’mjuka upp dem’. Det är från de här grupperna, världen över, som Maitreya väntar sig det stora motståndet och förskjutandet.”

Det viktigaste är skapandet av det helande vattnet, som händer först. När Maitreya har magnetiserat vattnet, så följer – det kan ta några veckor – att han hittar en grupp fundamentalister i en intilliggande stad och visar sig för dem. Han talar till dem på deras eget språk, och många helanden äger rum under tiden. Han säger inte: ’Jag är Maitreya’; ’Jag är Kristus’; eller ’Jag är Imam Mahdi’, han bara dyker upp ur tomma intet, men i en skepnad som de kan känna igen – så som han gjorde i Nairobi, Kenya, den 11 juni 1988, en uppenbarelse som vi har på bild.”

Maitreya låter det vara upp till varje grupp, i den tankeform han har uppenbarat sig för dem,
att känna igen (erkänna) honom eller inte. En del av dem kommer att säga: ’Akta er, det kan vara antikrist: innan Kristus kommer, så kommer antikrist’. Det är därför de inte talar ut; och om de inte talar ut, så gör inte media det heller.”

Antingen tror de att det är Kristus, eller så tror de att det är anti-krist, eller så är de rådlösa för att han inte har sagt vem han är. Kanske 80 procent av dem tror att de har haft en upplevelse av Kristus, eller Mahdi, eller Messias – vem det nu råkade vara – och de är helt nöjda med att acceptera det och bara vänta på att något mer ska hända i relation till det. Det borde göra något med deras medvetande, även om de inte pratar om det förutom bland dem själva. När de så får se Maitreya på TV så kommer de att säga: ’Det är han som visade sig för oss – han kanske är okej i alla fall; han kanske inte är antikrist’.”

Fråga 9: Hur kan vi veta säkert att Herren Maitreya inte är den falske Messias?

BC: ”Det finns inte bara en ’falsk Kristus’. Det finns flera välkända lärare som tror sig själva vara, eller vars lärjungar tror dem vara Kristus …”
”I min uppfattning så, på Deklarationens Dag, genom den överskuggning och telepatiska kontakt som han etablerar simultant med hela mänskligheten, kommer det inte vara någon tvekan om hans sanna status.”

Fråga 10: Hur vet vi att ’eran’ Kristus är den ni säger att han är och inte någon som försöker skaffa sig en maktposition med mål att härska över hela världen?

BC: ”Det här är en fråga jag ofta får från fundamentalistiska kristna. Man känner trädet på frukten, och Kristus måste kännas genom sina ord, sina gärningar, och framför allt, hans energi. Om en människa kunde styra världen (vilket jag tvivlar på i dagens värld), så skulle det bara kunna vara någon med Kristus ställning. Fundamentalisterna är naturligtvis rädda att Maitreya ska vara antikrist, en felaktig uppfattning som jag tagit upp flera gånger, här och på andra ställen. På Deklarationens Dag, så är det min uppfattning att alla – även fundamentalisterna – kommer att veta, genom överskuggandet av hela mänsklighetens tankar – en pingstupplevelse för alla – att Maitreya är Kristus.”

Fråga 11: Kommer FN att vara det styrande organet i världen, eller kommer det att finnas en annan organisation, och kommer Maitreya att leda den organisationen?

Benjamin Crème: Det finns inga planer på en världsregering. FN kommer att vara (såsom det till viss del redan är idag) en debattkammare för att lyfta fram och lösa internationella problem. Ingen annan sådan organisation är planerad. Maitreya kommer inte att leda någon sådan organisation, utan kommer att agera bara i kapacitet av Världslärare.”

Fråga 12: ”När ni säger att Maitreya har varit här sedan 19 juli 1977 och att Mästaren Jesus är i Rom, menar ni i en fysisk kropp?”

BC: Ja.”

Fråga 13: Vilken av alla världsreligioner, om någon, kommer att försvinna först, när Maitreya väl börjat sitt öppna arbete?”

BC: Ingen av dem. Det är inte Maitreyas uppgift att stimulera förstörelsen av någon av de stora religionerna – tvärtom. Hans huvudsakliga arbete, till att börja med, kommer att vara att stimulera ekonomisk, politisk och social förvandling. När han så småningom kommer att inviga den nya världsreligionen, grundad på initiering, så kommer dess efterföljare att dras, såsom redan är fallet, ifrån alla religioner.”

Fråga 14: Många som läser Alice Baileys böcker säger att Kristus inte faktiskt kommer tillbaka kroppsligen, utan i människors hjärtan.

BC: I ’The Reappearance of the Christ’, säger Mästaren DK uttryckligen att han talade om Kristus fysiska framträdande i världen. Detta, sade han, var ett av de viktigaste uttalandena i boken. Kristus, betonade han, kommer att träda fram i en fysisk kropp, synlig för alla.”

Fråga 15: Kommer chocken efter börskrisen att rycka tag i det mänskliga medvetandet genom de svårigheter som följer?

BC: Mästaren har sagt: ’Sannerligen, sannerligen! Mänskligheten har länge lidit av spekulationens farsot.’ Symtomen på denna farsot är världsfattigdom, brottslighet, drogmissbruk, våld och krig. Grundorsaken är det urgamla, mänskliga habegäret som grundar sig på separation och rädsla. Under ledarskapet av Kristus, Herren Maitreya, så kommer Mästarna hjälpa mänskligheten att se det, och locka fram i dem en större känsla av deras ömsesidiga beroende. Själva närvaron av Maitreya, känd av alla, kommer att räcka långt för att genomföra denna förvandling. När mänskligheten finner denna känsla av ömsesidigt beroende kommer den att förlora all rädsla och därmed allt habegär. Själklart kommer det inte att hända över en natt, men det kommer inte dröja så länge heller. Den ekonomiska kollapsen och förvandlingen som följer kommer att vara en kraftfull lärare. Den relativa åtstramningen till följd av en förvandlad ekonomi kommer att föra in mänskligheten i en ny verklighets-uppfattning, och på så sätt kommer förändringarna att vara logiska och acceptabla.”

Fråga 16: Har Maitreya etablerat både kapitalismen och kommunismen?

BC: Nej. Både kapitalism och kommunism är människoverk, men som respons på idéer sända in i tankefältet av Hierarkin. Det finns inga planer på att ’förena’ dessa två system. Nyckeln till deras korrekta relation ligger i accepterandet av delandets princip.”

Fråga 17: Delandets princip som ni förespråkar låter som någon glorifierad form av kommunism där vi alla blir jämlikt fattiga. Exakt vad är delandets princip?

BC: För det första, så är jag inte säker på att målet med kommunismen är att ’vi alla blir jämlikt fattiga’ utan bara jämlika. Huruvida den jämlikheten alltid uppnås är en annan sak, men visst är social rättvisa en berömvärd målsättning, och om den kopplades till individuell frihet så tror jag att få i västvärlden skulle ha något emot den. Det kan verka som om Mr Gorbachev har fått igång just en sådan rörelse i riktning mot större individuell frihet.”

I mitt tycke är behovet av delande självklart: det finns så många människor i världen, runt sex miljarder, med varierande behov, beroende på landets storlek och självförsörjning. Dessa nationer odlar och producerar så mycket mat, råmaterial, energi, teknologi, ofta mycket mer än för eget behov, och försöker sälja överskottet (det finns beräknat cirka tio procents överskott i världen).”

Många av de fattigare länderna (vanligtvis före detta kolonier) är långt ifrån självförsörjande och kan ofta knappt producera tillräckligt med mat försörja sin egen befolkning, som på grund av det blir denna världens svältande. Är det inte vanligt sunt förnuft – för att inte tala om vanlig kristen (eller buddistisk, eller judisk) barmhärtiget – för rika nationer att dela med sig av sitt överskott till fattiga nationer och därmed förhindra eländet – och brottet – i svält trots överflöd?”

Kristus säger i budskap nummer 82: ’När du delar med dig, så erkänner du Gud i din broder,’ och i budskap nummer 52: ’Ta din broders behov som mått för ditt eget handlande, och lös världsproblemen. Det finns ingen annan väg.’ Han borde veta. Sann lycka ligger inte i demokrati eller kommunism, utan i ett medvetande fritt från alla ideologier.”

Fråga 18: Ni talar mycket om politik och ekonomi, vilket är väldigt materialistiskt, men är det det som Kristus handlar om?

BC: Ja, verkligen. Absolut. Det är inte främst som en religiös ledare han kommer. Ni ska söka efter honom som en utbildare i ordets bredaste bemärkelse,  en förespråkare för förändring i vårt politiska, ekonomiska och sociala liv. Alla dessa är till grunden andliga. Andlighet gäller inte bara religiösa spörsmål. Allt som lyfter människor upp över den nuvarande nivån, vare sig det är den fysiska, känslomässiga, mentala eller intuitiva nivån, är andligt. Vi måste bredda vårt koncept av vad som är andligt för att kunna känna igen Kristus.”

Han kommer för att visa att det andliga livet kan levas i varje område av det mänskliga livet – inte bara det religiösa området; att den vetenskapliga vägen till Gud, som han kommer att undervisa om, är tillräckligt vid och varierad för att hysa alla människor. I framtiden kommer alla att upptäcka den andliga grunden till livet, och kommer att försöka uttrycka det genom sitt arbete. Och  emedan det idag är bara siare och mystiker som förstår verklighetens sanna mening, så kommer detta att bli alla människors erfarenhet, oavsett deras väg. Inte alla människor är religiösa; religion är en väg, en specifik väg.”

Kristus kommer att visa att vi alla kan komma till en medvetande om Guds vägar. Han kommer att visa en väg till det, den vetenskapliga vägen, initieringens väg; och under vägledning och inspiration från Kristus och hans lärjungar ska vi lära känna Gud, i denna kommande tidsålder. Stora skaror av mänskligheten kommer att stå inför Hierophanten, denna världens Herre, och skall då skåda Faderns ansikte, Guds ansikte. Det här är ett ockult faktum och det utlovade löftet från Kristus till världen. Detta kommer att vara hans huvuduppgift i den kommande tidsåldern – att leda mänskligheten in i det andliga riket, själarnas rike, eller Guds rike – som redan existerar, och alltid har existerat, såsom Mästare och Initierade i Hierarkin. Under Kristi vägledning kommer vi alla att gå in i det riket. Detta är hans uppdrag, att etablera Guds rike, synligt, här på jorden. Han kommer att fullborda det uppdraget om vi responderar på denna tids behov: en transformation av samhället enligt mer andliga och rättvisa linjer.”

Fråga 19: Kan du förklara relationen mellan lärjungen Jesus och Kristus?

BC: Lärjungen Jesus, som nu är Mästaren Jesus, föddes i Palestina som en tredje gradens initierade. De fem stora initieringar som tar en till Frigörelse har utspelats symboliskt i Jesu liv. Det är det evangeliet egentligen handlar om. Det är en väldigt uråldrig historia som presenterats för mänskligheten om och om igen, i olika former, långt innan Jesu tid. Han var, och är fortfarande, en lärjunge till Kristus och gjorde den stora uppoffringen att ge upp sin kropp för Kristus att använda. Genom den ockulta processen att överskugga, så tog Kristus, Maitreya, över och arbetade genom Jesu kropp från dopet och framåt.”

I sin nästa uppenbarelse, som Apollonius av Tyana, så blev Jesus en Mästare. Han lever nu i en syrisk kropp, som är runt 600 år gammal, och har sin bas i Rom. Han har, under de senaste 2000 åren, arbetat i nära relation till Kristus, och sparat  hans tid och energi där han kunnat, och har ett särskilt arbete att genomföra i de kristna kyrkorna. Han är en av Mästarna som inom kort kommer att återvända till synligt arbete i världen, och ta över S:t Petrus säte i Rom. Han kommer söka att transformera de kristna kyrkorna, så långt de nu är flexibla nog att respondera rätt på den nya verklighet som återkomsten av Kristus och Mästarna skapar.”

Jag är rädd för att kyrkorna har avlägsnat sig väldigt långt från den religion som Kristus invigde; som hr att göra med att dela med sig, med kärlek, broderskap och rätt relationer. Men denna koloss till institution har vuxit upp i namnet av denne enkle man och förvandlat hans enkla lära till… ja, ni vet vad den har lärt.”

Fråga 20: Kan du berätta mer om den ’Nya Gruppen Världstjänare’?

BC: När han tidigare kom till Palestina, så fann Kristus att det inte fanns tillräckligt med tjänare, lärjungar, i världen genom vilka han kunde arbeta, som hade kunnat förbereda vägen för honom, och genom vilka han hade kunnat få tillstånd den tidens nya civilisation. Dessutom hade han ännu inte uppnått den djupare relationen med för-en-andet med Guds viljeaspekt – vilken han de senaste 2000 åren har uppnått – som var nödvändigt för att han skulle kunna slutföra sin uppgift. Han är nu Viljan, såväl som Guds kärleksaspekt förkroppsligad.”

Därför invigde han 1922 den Nya Gruppen Världstjänare, som är den viktigaste gruppen som existerar i världen, trots att den inte har någon yttre form eller organisation. Varje medlem är subjektivt relaterad (dvs. på det inre själsplanet) till Hierarkin; de känner och förstår Planen och deras del i den. Till det yttre finns det två grupper: en stor grupp, ovetande om sin subjektiva länk till Hierarkin, och som arbetar endast genom ingivelser från Mästarna; den andra, en liten, inre kärna, som arbetar medvetet på det yttre planet under direkt ledning från Mästarna.”

Sammansatt av män och kvinnor ur alla samhällsskikt, har den Nya Gruppen Världstjänare medlemmar i varje land i världen, utan undantag. Sedan 1922, förutom under krigsåren, har de varit aktiva för att föra fram just de principer för mänskligheten som kommer att styra våra liv i framtiden – principer om rätt relationer, delande och rättvisa. De står att finna i utbildning, politiska, ekonomiska och vetenskapliga områden. De är Kristi förelöpare, förtrupperna, utsända för att bereda vägen. Ur deras förståelse av Planen, ur deras altruistiska kärlek till mänskligheten, ur deras tjänstvillighet, utgör de en garanti för det korrekta genomförandet av Hierarkins Plan, av vilken de också utgör en del. På så sätt inkräktar inte Hierarkins arbete på den fria viljan. Den Nya Gruppen Världstjänare utgör brobyggare mellan mänsklighet och Hierarki. De är flera miljoner starka idag.

Fråga 21: Med tanke på vad mänskligheten har gjort i Kristi namn förr, vad planerar Kristus att göra i framtiden för att förhindra det?

BC: Framför allt, att vara närvarande. [   ] …den stora skillnaden den här gången är faktumet att han har lovat att vara kvar hos oss till slutet på Vattumannens tidsålder, dvs. ungefär 2500 år. Inga teologer eller präster kommer att behövas, därför, för att tolka (eller misstolka) hans undervisning.”

Fråga 22: Hur synlig kommer Maitreya att vara? Kommer vi att kunna se och höra honom regelbundet på radio och TV, och läsa om honom i tidningen?

BC: ”[ ] han kommer att framträda ofta (jag vet inte hur regelbundet) i radio och på TV; han kommer att citeras i tidningar och så vidare. Hans undervisning kommer främst att vara genom TV och radio. Detta är uppenbarelsefasen – förutsagd av Mästaren DK genom Alice Bailey att begynna efter 1975.”

Fråga 23: Kommer Kristus att resa runt till alla länder i världen? Kommer Mästarna också att resa runt jorden?

BC: Somliga kommer och somliga kommer inte att göra det. Vissa Mästare har blivit anvisade specifika positioner i specifika centra – de fem stora andliga centren och två mindre. Däremot kommer Kristus att företa en resa – jag vet inte hur snart efter Deklarationens Dag – till jordens alla länder, så att vi alla har en chans att se honom mer personligt.”

Fråga 24: Kommer hans resor att påminna om den nuvarande påvens resor? Kommer hn att vara mer eller mindre tillgänglig?

BC: Bara logistiken och de tekniska problemen gör det svårt att svara. Jag skulle tro att hans turnéer blir lika påvens, men, naturligtvis, på en betydligt större skala. Påven attraherar framför allt romerska katoliker och andra intresserade, men Kristus kommer att dra uppmärksamhet från miljontals, ja miljarder, med människor från alla trosinriktningar och med ingen religiös bakgrund alls. Jag säker på att han kommer försöka att vara ännu mer tillgänglig än vad påven är idag. En stor skillnad är att med Maitreya är det ingen risk för mord. Han är och förblir osårbar. Det är en fara och ett bekymmer som världens regeringar, som troligtvis kommer att organisera hans turnéer, inte behöver bekymra sig om. För honom själv kommer det att vara ett gigantiskt åtagande.”

Fråga 25: Kommer han att ha specifika och olika uppdrag i olika länder?

BC: Utan tvekan kommer hans funktion att variera från land till land, och han reser med den inställningen. [  ] Han är här för att tjäna världen, och jag tror att det är i det ljuset han kommer att presentera sig för världen. Han kommer inte att presentera sig som någon som vet allt, och som kommit för att göra allt åt oss, men om människor och regeringar ber honom om hans råd –  likt Salomos vishet – i beslut, till exempel, rörande Mellanöstern eller Nordirland, så kommer han självklart att ge hjälp och råd. Trots faktum att dessa situationer verkar omöjliga att lösa, så kanske folk kan acceptera råd och förslag från Maitreya som de aldrig skulle accepterat från lägre stående varelser.”

Fråga 26: Tror du världens regeringar kommer att acceptera Kristus i början?

BC: En del kommer tveklöst att göra det, medan andra kommer att vara mer långsamma att acceptera hans råd. Jag tänker på länder som Ryssland och Kina, som inte har något religiöst sätt att närma sig honom på. Men människorna i dessa länder kommer att – liksom folk i andra delar av världen – tvinga sina ledare att införa delandets princip. På ett mycket påtagligt sätt, trots bristen av personlig frihet, så är dessa länder redan närmre införandet av delande och rättvisa än många av de västerländska demokratier.

Fråga 27: Kommer London att fortsätta vara hans ’högkvarter’?

BC: Nej. På sätt och vis, så kommer han inte att ha något ’högkvarter’. Hans bostad i London nu är, tror jag, en tillfällig lösning. Hans turné runt jorden torde ta flera år – minst två eller tre år. Sedan kommer han att resa , då och då, till det eller de land där behovet av honom är störst, där han kan vara till mest hjälp, och bäst kan tjäna just då.” Slut citat.

Kommentar:

"Definitionen av New Age-rörelsen är att enskilda personer som genom gamla ockulta tekniker (likt Maitreya) står i en mystisk kontakt med (demoniska) källor och dimensioner, därifrån hämtar de ledning och tilltal. Dessa villolärare förespråkar nu en guldålder för mänskligheten.

Faran i dag i kristenheten är att vi inte ser att Maitreyas antikristliga ande kommer in i våra kyrkor genom att villolärarna byter namn på New Age-termerna och sätter kristna namn på dem. Men resultatet blir detsamma = bedragna kyrkor!

Man kommer inte i kontakt med Bibelns Gud, utan med mörkret. (1 Tim 4:1). En annan ande har infiltrerat en del kristna församlingar. Den mystiska upplevelsen av enhet ligger som grund för mångas tankesätt och därmed förvrids evangeliets raka budskap, som förvrängs och blir demonisk.

Ordet laglöshet på hebreiska betyder och innebär att man förvrider Guds ords sanning och raka vägar så att det passar in i den nya tidsåldern och den nya religiösa upplevelsen.

Jag märker hur (Maitreyas) nyandlighet kommer in både i församlingar och i våra privata kristna liv på grund av att vi helt enkelt saknar kunskap... I församlingar idag anordnas kristen zenmeditation, kristen qigong... Sen har vi något som är populärt, det är kristen yoga eller tikva som det kallas... Ordet "kristen" kan vi stryka. Det finns inga rörelser i yogan som inte är djupt förankrade i den hinduiska religionen. Som jag sa tidigare betyder yoga förening, och det innebär att jag ska genom yogans rörelser tömmas på mina sinnen och förenas med mitt eget gudomliga inre".

Men Bibeln säger precis tvärtom: fördärvet är nära för den som lever i mörkret. Bibeln manar oss till omvändelse, bekännelse av synd och förlåtelsen som bara Jesus kan ge. Då får vi ljus och verklig frid/fred! 

Vem är då Benjamin Creme?

 

Benjamin Creme, en brittisk konstnär och lång tid elev av esoterisk filosofi, har blivit den främsta källan till information om framväxten av Maitreya, World Teacher. 
Under hela sin tidiga år har Creme även studerat olika aspekter av esoterisk filosofi, i synnerhet den undervisning som släpptes i slutet av 1800-talet genom Helena Blavatsky och Teosofiska Samfundet, och nyligen genom Alice A. Bailey. Även om denna undervisning ledde honom att tro på existensen av Visdomens Mästare "- en grupp av fulländade individer som är väktare av den Gudomliga Planen (Ekumeniken under Antikrist) för denna planet - det kom ändå som en fullständig överraskning för honom när han 1959, var kontaktad av en av Masters. Han fick bland annat veta att Maitreya, World - Mästaren av alla Masters - skulle återvända om ca 20 år och att han (Creme) skulle ha en roll att spela med i händelse om han valde att acceptera det. 

Mer än ett decennium senare, 1972, började Creme en period av mödosam träning under sin Mästares ledning, för att förbereda honom inför hans kommande uppgift: att tillkännage en skeptisk värld framväxten av World Teacher, och väntade personer i varje religion under olika namn - Kristus, Messias, Imam Mahdi, Krishna, Buddha Maitreya. Creme ständiga kontakt med en Visdomens Mästare ger honom tillgång till up-to-date information om Kristus framträdande samt den totala övertygelsen som behövdes för att presentera detta budskap. 
Från 1975 till 1979, föreläste Creme på inbjudan av hela Europa. Under sin första USA-turné 1980, talade han till en stor publik i många stora städer. Sedan början av 1980-talet har han inkluderat västra och östra Europa, Japan, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Mexiko och två resor om året genom USA. Han har intervjuats i mer än 300 radio-och TV-program enbart i USA. 
Cremes böcker om Kristi återkomst har översatts till sju språk och publiceras i hela världen av grupper som kommer att svara på hans budskap. Han är också medredaktör för Share International, en månatlig tidskrift som fokuserar på de politiska, ekonomiska, sociala och andliga förändringar som nu uppträder globalt. Tidningen läses i mer än 70 länder. 
Sedan hans första offentliga tal 1974, har miljontals människor hört Cremes budskap om Maitreya och många har inspirerats till att göra Maitreya budskap känd över hela världen. "Mitt jobb," säger Creme, "har varit att göra de första riktlinjerna för allmänheten och den kommande globala enheten under honom som skall komma.

 William Nielsen

 

 

Saxade nyheter