Skriva i tungor? Suck! Skall eländet aldrig sluta?

Dessa köttsliga förvirrade jultomtar som tror att Andefyllda kristna går på vad som helst av clowners påhittade fantasifoster. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta över dessa helt makalösa herrar.

Om du nu skulle vara drabbad av sådan förkunnelse som klart strider mot Guds Ord, kan jag tala om för dig att du inte alls behöver vara någon religiös villolärare eller bortkastad från Guds ansikte. Lämna istället sådana sammanhang omgående. Jesus Kristus vill ge den frihet, nåd och förlåtelse Han alltid är villig att ge till dem som ser sin synd och vill vända om. Ta hjälp utifrån om du behöver det. För efter lång tid under karismatiska empatilösa galningar tror jag att du behöver hjälp av ärliga sanna ödmjuka kristna som älskar Jesus Kristus över allt annat!

Citat från Kraftkällans hemsida:

Denna övernaturliga manifestationen av Anden eller det nya sättet som Gud yttrar sig i Kraftkällan är igenom att skriva i tungor. Herren Jesus öppnade mina ögon under en kväll och visade mig skrifter i tungor. Omedelbart skrev jag till personen bredvid mig. Jag sa att Herren har ett profetiskt budskap till dig. Sedan skrev jag, efter detta var det som enorma vågor av Guds härlighet började skölja in i personen. Det fortsatte, fortsatte och fortsatte… I skrivande stund alltså 7 dagar sedan har denna person varit i en andeutgjutelse av stora mått.

Denne person har skrivit ned stark uppenbarelse från Herren själv under 5 dagars tid. Helt ny undervisning som är otroligt smord från den Helige Anden, en ny undervisning som skall förlösas på jorden. I ett tillstånd av ständig andeutgjutelse har personen ifråga blivit betydligt känsligare för Guds Ande samt får ständigt “nedladdat” från himmelen värdefull information och andlig kraft gällande nutid och framtid.

På Helande Mirakel Timmen 21 november 2010 under lovsång där jag ledde människor inför Guds tron. Plötsligt ser jag Jesus Kristus framför mig och han säger; Jag förbereder nu framtiden för mina älskade (Jesus syftade på människorna som var i tillbedjan till Honom). Efter detta såg jag hur Jesus skrev i nya tungomål till endel av dem. När jag avslutade lovsången gick jag till whiteboarden och jag började att skriva i nya tungomål, exakt så som jag såg Jesus göra. Efter detta kallades människor fram en efter en och var och en av dom fick röra med sina händer vid texten som Jesus hade för just dom personligen. En efter en blev dom fyllda av Guds härlighet och slogs ned på golvet av Guds kraft.

Kommentar: Köttsliga yttringar av detta slag behöver man inte ens bedja över för att få reda på vad som ligger bakom. Det är kött med stort K. Med andra ord så behöver man inte ens varna för denna gemenskap och dessa jultomtar som tillåts manipulera där. Ett barn har mer förstånd och klarsynthet i Guds Ord än dessa någonsin kommer att få. Skäms på er!

Nu när dessa så fantastiska och starka nya uppenbarelser skall ”tankas” ner från himlen, så borde nog dessa herrar ta sig tid till att först läsa Upp 22:18. Jag tar naturligtvis för givet och tror att de är läskunniga. ”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok”.

Gal 1:8 ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse”.

I stället för att följa dessa skramlande tunnor. Så sök i stället Herren i bön ensam i din kammare och bed Honom om att leda dig till människor som älskar Jesus Kristus! Människor som gör dig glad frimodig och som håller sig ödmjukt till Guds Ord. Människor som hatar all synd och orättfärdighet och framförallt får dig att växa i Kristus till att bli en väldoft i denna världen. Hittar du ingen plats där du kan dela din tro med andra syskon så är Herren med dig ändå, våga lita på det!

Guds uppmaning till dig som är en bekännande kristen är allvarlig och akut: Lämna sovande, döda kyrkor. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna ljumma församlingar, där man endast umgås. Lämna dem som har förlorat Guds härlighet.

Lämna kompromissande, syndfulla, liberala kyrkor. Lämna vilken som helst kyrka som saknar den helige Andes eld, övertygelse och hunger efter Guds Ord och Hans helighet. Lämna lagiska församlingar och sällskap, som predikar frälsning genom gärningar.

Lämna katolska kyrkor och dess läror. Lämna dem som förkunnar och uppmuntrar begär efter pengar, berömmelse och framgång. Lämna alla människocentrerade religiösa institutioner som är dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Lämna, förkasta alla falska profeter som inriktar sig på rikedom, ära och nya uppenbarelser.

Släng också ut God Channel, Vision Norge och Kanal 10! Dra bort från allt som inte är klassisk, biblisk kristen tro! Sök Sanningen. Läs din Bibel. Lev i ett enkelt barnaskap inför Gud. Var beredd att gå korsets väg.

Jes 52:11 ”Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl”.

Upp 18:4-8 ”Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne”.

Den ljumma, avfälliga församlingens synder och hela Sveriges gemensamma synder, vars bägare flödar över av missgärning. Hur vågar vi inbilla oss att Gud inte har sett vår ondska? Invånarna i Nineve gjorde bättring efter en predikan – men Sverige har förkastat en lavin av evangeliska kallelser och varningar.

Sodom hade inget evangelium, inte en arme av förkunnare och profeter. Inte heller fylldes etern av varningar för den kommande domen. På samma sätt som med Sodom och Nineve  har våra synder tornat upp sig ända till himlen.

Guds dom är redan fastställd. De andra är borta, nu är det Sverige som står inför Guds domarskrank. Vem vill vakna och lyda Herrens kallelse att lämna allt, avskilja sig och rena sig från världens och kyrkans alla missgärningar? Tro inte att domens dag är långt borta!

William Nielsen

 

 

Undervisning