Lite om mig själv...ett före detta Jehovas Vittne!

Det har sagts ofta, men det förtjänar att upprepas: det finns bara två typer av trossystem i världen, de som säger "Gör" och den andra som säger "Klart". De som litar på sina egna verk säger "gör". "Gör detta och detta och inte göra detta och detta". Detta är vad jag kallar religion. Men det är inte ett trossystem av lagar Bibeln lär ut. Bibeln säger att det inte handlar om vad vi "gör" utan om vad Han har gjort. Vi litar inte på våra egna gärningar, men vi litar på nåden som Han ger för vår skull. Detta är kärnan i evangeliet. Detta är det budskap som förändrade mitt liv.

I mina diskussioner med kristna var jag lugn och övertygat. Allt jag gjorde, och allt som jag var tränad att göra, var vad Vakttornet hade berättat för mig att säga. Istället för att titta själv i Bibeln för att få svar, ville jag att styrelsen skulle berätta vad Bibeln säger. Jag misslyckades med att ge ett konsekvent försvar för min tro från skrifterna i ansiktet av erfarna kristna. Jag kunde inte förmå mig att acceptera att en medlem av "kristenheten" faktiskt kunde förstå Bibeln bättre än vad jag gjorde. Detta ledde till tvivel och förvirring.
 
Jehovas vittnen är så stolta över att de får lära sig att leva genom gärningar. Vakttornet har ett monopol på biblisk tolkning och sanning. I verkligheten tror Jehovas vittnen inte i Sola Scriptura. De har utsikt över skrifterna som nästan är identisk med den katolska kyrkan. Endast präster och det styrande organet har förmågan att tolka Skriften. De tror inte bara på skriften, de tror på kyrkan.

Den genomsnittliga vittnet menar att han förstår Bibeln bättre än någon annan kristen han mött. De tror också att ingen känner till Bibeln bättre än det styrande organet i Brooklyn. Under denna period hade jag hört evangeliet tydligt flera gånger, men jag hade fortfarande vägrat att tro det. Vissa av Vakttornets dogmer var fortfarande djupt rotad i mig, trots mina problem med andra delar av deras teologi. Jag var blind till att förstå evangeliet på grund av min bundenhet till Vakttornet.

Snart slutade jag prata med dessa kristna helt och hållet. Jag hade vägrat att tro på vad de säger. Istället så litade jag på organisationen, och i sin tur min egen fromhet. Så jag drunknade i mina goda gärningar. Jag predikade mer. Jag missade aldrig ett möte. Allt som Vakttornet sa att jag skulle göra, det gjorde jag. "Jehova tar hand om det i sin egen tid. Han kommer att rensa sin organisation. Jag kommer att vänta på honom. "Vilket i sig är en form av både bedrägeri och stolthet.

Deception eftersom jag fortfarande trodde att Jehovas vittnen var Guds folk och hans organisation även om jag inte hade någon logisk grund för det, eftersom jag hade avvisat 1914 kronologin. Det var stoltheten eftersom jag trodde att jag hade rätt, och de var fel, och en dag skulle Gud bevisa mig rätt och då kommer de att förändras för att passa mig. Under tiden följde jag Vakttornets förskrivning av olika arbeten för att eventuellt tjäna rätt för att uppstå i det nya systemet. De äldre belönade min nit med "privilegier" i församlingen. Jag ställde upp mikrofonerna. Jag jobbade vid litteratur disken. Jag arbetade med mixer montererna. Jag gjorde upp planerna för den teokratiska skolan.

Paulus sa att den "rättfärdighet" som religionen erbjuder endast kunde vara en ofullständig, ytlig rättfärdighet. Som jag hörde en gång: "Du förstår inte allvaret i synden". Vi är alla syndare av naturen. Varje handling av oss sker genom synd. Synden har skadat våra sinnen eftersom vi inte tror Guds tankar. Vår vilja är korrupt eftersom vi inte vill vad Gud vill. Våra känslor är korrupta.

Vi har alla syndat varje dag i tanke, ord och handling. Mot bakgrund av vår syndiga natur som resulterar i syndiga handlingar, verkar det som det enda vi förtjänar att få den dag vi möter Gud i Rättssalen, är en fällande dom. Om Gud inte dömer oss som något annat än skyldig, skulle Han upphöra att vara en rättvis och god Gud. Mot bakgrund av detta är det förståeligt varför saker inte blivit bättre för mig, eftersom jag gjorde goda gärningar, borde det blivit det, men saker och ting blev värre.

Visst var det bra för en stund, men de goda gärningarna blev så småningom en syrlig smak i min mun. Det kändes meningslöst och utan mening. Ju mer jag gick från dörr till dörr, ju mer jag gick till möten. Ju mer jag läste Vakttornet desto mer blev jag övertygad om Guds helighet och min egen synd.

Det var då Guds försyn kom till min kännedom om Vakttornet lögner och svek. De ljög om deras historia genom att försöka skriva om det och spola ner sina olika falska profetior. Snart hade jag att göra med alla tvivel, invändningar och frågor som jag en gång hade. Jag var tvungen att göra en sak jag inte ville göra, och det var att ta itu med hålen i min strimlade teologi.

En natt i slutet av september 2006, talade jag med en vän till mig om min situation. Han rekommenderade Filipperbrevet kapitel 3. Det ögonblicket jag läst dessa verser, var jag genom Guds nåd, född på nytt. Jag regenererades. Jag var död, men nu började jag leva. Jag var blind men nu började se. Slutligen började allt komma samman. Jag vill visa dig några saker som jag såg för första gången när jag läste Filipperbrevet 3.

Paulus trodde att han kunde visa Gud sina gärningar och förvänta sig att Gud vara nöjd med honom och låta honom till himlen. Tendensen för den fallna mänskligheten är att försöka motivera oss med vad Paulus kallar "verk av lagen". "Laggärningar" är när du försöker förtjäna din frälsning genom lydnad. Det handlar om dig. Det handlar om att försöka göra så att Gud älskar dig, för vad du gör, i dina försök att städa upp ditt liv. Försöka att få ett liv tillsammans med Gud genom att lyda en uppsättning religiösa regler.

I själva verket är grunden för all religion påståendet att det enda sättet att vara berättigad i Guds ögon är att förtjäna det genom att göra ditt bästa och lyda reglerna. Det är som människor förväntar sig att Gud fungerar som en arbetsgivare. På domens dag kommer de att få stå inför Gud och dela med honom av Hans härlighet. Det de säger är i själva verket: "Gud, här är mitt liv. Jag gjorde ett bra jobb. Jag tror att jag förtjänar att få komma till riket. "Det är som om de söker ett jobb. Gud har 144 000 befattningar som söker och en mängd ingångsjobb i hans sällskap, och då det finns sex miljarder sökande, så det är bäst att du ser till att dina gärningar varit på topp.

Det är säkrast att vara bättre än alla andra, att du har mer erfarenhet, gör ett bättre intryck om du förväntar dig att få komma in i himlen. Detta är religion. Jag gjorde samma sak som Paulus gjorde. Jag försökte att förtjäna min räddning. Jag försökte vara värdig nog att tas upp i kungariket. Det är vad Vakttornet lär. De lär, att om du lär dig bibeln av dem, går och arbetar för organisationen, lyder Guds moraliska krav resten av ditt liv, och predika hela tiden, då skulle Gud möjligen, kanske, om han är på gott humör, rädda dig .

"Vakttornet ser aldrig tillräcklig på Jesus. Det tror på Jesus och att han är en del av organisationen. Tro på Jesus och gå till alla möten. Tro på Jesus och bli döpt. Tro på Jesus och använda Guds namn Jehova. Tro på Jesus och gå och knacka dörr. Tro på Jesus och förbereda möten. Tro på Jesus och kommentera vid möten. Tro på Jesus och göra alla dessa saker bättre än du gjorde tidigare.

I Vakttornet, handlar det om den enskilde, om mig. Evangeliet handlar om Jesus. Vakttornet säger att om jag lyder deras regler så skall Gud älska mig. Evangeliet om Jesus säger att Gud har älskat mig genom Jesus Kristus, jag får en nytt liv och en nåd som kan lyda Gud. Vakttornet ser goda människor och dåliga människor, och Gud älskar de goda människor och hatar dåliga människor.

Evangeliet ser alla lika illa. "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud." Det är dåliga människor och Jesus. Vakttornet säger att det handlar om vad jag gör. Evangeliet handlar om vad Jesus har gjort. Under Vakttornet litar jag på mina egna gärningar. Evangeliet ger mig nåd och frid i den färdiga försoningen i Jesus Kristus. Vakttornet ger dig ingen ting, förutom osäkerheten i din ställning med Gud. "Kommer jag att vara i det nya systemet eller förstörs jag vid Harmageddon? Är jag Guds vän eller fiende? "Vakttornet tvingar dig att tänka:" Jag vet inte. Jag är inte säker. Jag är inte säker på att jag har gjort tillräckligt eller försökte hårt nog. "Evangelium om Jesus ger säkerhet nåd och förtröstan. "Den som har sonen har livet."

När jag läste bibeln, läste jag att Paulus talade om "att inte ha en rättfärdighet av sin egen". Det blåste iväg mina gamla tankar. Det blåste mig bort från det Vakttornet lär. Vakttornet lär ut att Gud bara sparar de gudfruktiga. Vakttornet säger att Jesus hjälper oss, men vi måste också hjälpa honom. Han är inte tillräckligt för att rädda oss, så vi måste göra något också.

Jesus behöver oss för att vi skall bidra till vår egen frälsning med gärningar. Som ett resultat av detta är Jehovas vittnen inte enkla, de är stolta. Det är inte glada, men mycket arga. Kritiska och menar att det inte är nåd, det är bara lag.

Evangeliet är mycket bättre. Kristus levde ett perfekt liv i mitt ställe. Den uppenbarelsen av Kristi rättfärdighet är mycket bättre. Detta är evangelium, att Gud i sin kärlek och barmhärtighet sände sin enfödde Son, Jesus Kristus. Han levde ett perfekt heligt och syndfritt liv. Han levde det liv vi borde ha levat. Han dog en brutal död på korset. Han dog i stället för syndare. Det var den döden vi borde ha dött. Han begravdes och uppstod igen. Han bröt aldrig lagen, men han dog för att uppfylla lagen.

För att få frälsning vänder Han sig till oss genom sin nåd, och att vi vänder om och litar på Honom. Gud tillräknar oss Jesu Kristi rättfärdighet och nåd till den person som tror på honom. De som är födda på nytt, ångrar sina synder och får förtroende och tro till Jesus Kristus, och därmed till ett nytt liv: en evig gemenskap med Gud.

Vad Paulus värderade mer än allt annat i livet var att känna Jesus Kristus. Värdet Paulus placeras i att veta om Herren Jesus ses i vad han var villig att ge upp för att få Kristus.

Det värde vi placerar på att lära känna Kristus Jesus bestäms av det pris vi är villiga att betala. För Paulus blev han en kristen som kostade honom allt han höll så kärt. Han hade ägnat sitt liv åt sin religion, och han antog att hans religiösa hängivenhet var synonymt med att ge sitt liv till Gud. Han hade arbetat mycket hårt för att leva rättfärdigt så att Gud skulle godkänna honom och accepterar honom. Om någon någonsin skulle vinna eller att förtjäna Guds nåd av ren religiös hängivenhet så var det var Paulus

Jag såg min synd. Jag var skyldig till stolthet och arrogans, tänkte att jag visste allt i bibeln bättre än någon annan. Vakttornet Organisationen är en falsk religion och en falsk profet. Jehovas vittnen har aldrig varit Guds folk, jag var skyldig till att försöka ha en rättfärdighet av min egen. Jag försökte att förtjäna min räddning. Jag försökte vara tillräckligt bra, läste min bibel noga, gick på möten. Men jag insåg att oavsett hur mycket jag gjorde, skulle det aldrig vara nog.

Hur kan någon av de religiösa gärningar jag gjorde gynna mig inför en helig Gud? Det gick upp för mig att ingenting kunde täcka mina synder än Kristi rättfärdighet och blod. "Min tro är byggd på inget mindre än Jesus blod och rättfärdighet". Jag ångrade mig och fick förlåtelse. Jag kunde inte längre lita på min egen rättfärdighet, utan jag håller nu fast vid Kristus och hans rättfärdighet som är mitt enda hopp!

Anonym nu fri och Kristen.

                     JESUS ÄR GUD OCH BARA HAN KAN FÖRLÅTA SYNDER!

(saxat ifrån Bibelfokus.se av Lennart Jareteg).

Jesus är enligt klassisk kristen tro "både sann Gud och sann människa". Jesus är inte bara en god och moraliskt högtstående människa. Han är inte heller enbart en ande eller ett gudaväsen. Jesus ÄR Gud som kommit i mänsklig gestalt, i en vanlig mänsklig kropp. Jesus är en del i den treenige Guden som är både Fader, Son och Ande i ett och samma väsen. Den nästan 1700 år gamla Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen säger om Jesus att han är: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. Detta är också Bibelns vittnesbörd om Jesus.

Om Jesus inte skulle vara Gud så ligger vi illa till. Om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder så var det inget märkvärdigt. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och bar våra synder, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv! Och om Jesus är Gud så stämmer det han har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Då har vi inget att frukta!

Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud Jesus kom för ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det han gjort har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Detta är att tro på Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad han står för. Och det här är något mer än att bara tro på att Jesus finns – motsvarande att tro på Tomten. Joh 3:16 i NT:

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."

Joh 14:6: "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig'."

Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt!

I Luk.1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes Son. Men Maria undrade då hur det skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här:

Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”

Det är just pga detta ”därför” som Jesus är Guds Son. Gud kom ner från ovan (Joh 3:31) och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds Son.

Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa.

Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram som en människa och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud nu heller? Och om det var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den Helige Ande kom över honom efter hans dop, eller efter att hade uppstått från de döda, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag – som ju är vanliga människor – kan bli gudomliga genom pånyttfödelsen och andedopet.

Exakt så lär vissa avfallna amerikanska förkunnar ut. Nej, sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit, och något mer än människor kan vi aldrig bli.


Jesus uppstod från de döda i sin kropp
Jesus korsfästes, dog och blev begraven, men han uppstod också från döden och lever idag. ”Jesus lever” har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen, så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesu sårmärkta kropp står det i Johannesevangeliet 20:27:

"Sedan sade han till Thomas: 'Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!' Thomas svarade honom: 'Min Herre och min Gud!' ”

Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi genom snart 2000 år fått se av Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever!

Att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp säger oss också att vi är en helhet. Vi hör ihop med vår kropp. Det är inte som trosförkunnelsen säger: att vi är en ande, som har en själ, som bor i en kropp. Det är gnosticism att tro så. Nej, vi är både en ande, en själ och en kropp i en helhet. Allt detta är jag! Det är i den döda kroppen vi en gång skall uppstå, men visserligen en förhärligad kropp. Denna tro går också på tvärs med tron på reinkarnation, som säger att vi kan återfödas i en mängd olika skepnader. Så tron på att Jesus uppstod i sin kropp är viktig för att stå emot olika villoläror.

Med tanke på hur urvattnade en del av våra bibelöversättningar (och ibland direkt vilseledande) har blivit, så är det kanske inte helt fel att åter plocka upp trosbekännelserna i ett försök att reformera vår tro. Jag tycker mig se att insikten bland de kristna om vem Jesus verkligen är, många gånger är väldigt förvirrad idag.

Se upp för villoläror!
Det är: när Jesus inte upphöjs och äras som Gud, den samme som Gud Fadern.

  när Jesus inte bekänns som alltings Skapare.

  när Jesus inte bekänns vara Messias, judarnas Konung.

  när Jesus inte presenteras som den enda vägen till Gud.

  när Jesus inte sägs vara född av en jungfru.

  när Jesus inte sägs ha uppstått från de döda i sin mänskliga kropp.

  och till sist när Jesus sägs komma tillbaka på något annat sätt än vad Bibeln säger, eller att man säger han redan har kommit.

Rom 16:17-18:

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.

Strunta alltså i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang och läror där budskapet ligger i strid med dom trossatser som vi precis har tittat på. Håll dig istället tätt intill den sanna kristna tron för att inte riskera att falla! Ta ställning! Det kan vara avgörande för din framtid och din evighet!


Nicaenska trosbekännelsen. Den lyder så här: "Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen."

    Lennart Jareteg

 

 

Vittnesbörd